15 vragen
 voor het trefwoord « Douane »
Waarom is mijn internationale zending nog niet geleverd?
Heeft je zending de status “Onderweg naar België”, dan is ze nog niet aangekomen in België. De leveringstermijnen van een buitenlandse zending naar België verschillen van land tot land. Via Track & Trace vind je terug hoelang het gemiddeld duurt voor je zending in België aankomt. Deze leveringstermijn is gebaseerd op vroegere zendingen komende uit dit land. Mijn pakje komt van binnen de Europese Unie In dit geval is er standaard geen invoerprocedure. De douane kan wel, als ze dat wil, zendingen binnen de Europese Unie controleren. Mijn pakje komt van buiten de Europese Unie (+ Verenigd Koninkrijk) In dit geval start bij aankomst in België een invoerprocedure voor je pakje. De duur van deze procedure hangt af van het volgende:
 • Of je al dan niet al btw hebt betaald op je zending via de webshop
 • De waarde van je zending
Heb je op voorhand nog geen btw betaald of is je zending meer dan € 150 waard, dan moet bpost eerst de invoerkosten bepalen. Hiervoor dient de waarde van inhoud van je zending bekend te zijn. (op basis van de factuur). Als deze niet aanwezig is, zal bpost je vragen om de factuur van je aankoop online op te laden. Daarnaast heb je 14 dagen tijd om de invoerkosten (btw, invoerrechten of andere douanekosten en – formaliteiten) te betalen. Hoe sneller je dit doet, hoe sneller je zending wordt vrijgegeven. De meeste zendingen worden binnen de week ingeklaard. In deze fase worden je goederen bij de Belgische douane aangegeven. De douane heeft het recht om de inhoud van je zending te controleren. Hou bij extra controles rekening met een extra leveringstermijn van 3 à 7 dagen. Deze termijn hangt af van de eventuele extra controles door overheidsinstellingen (bv. bij planten, voedsel). Als je zending niet is ingeklaard, zal je verwittigd worden (bv. er ontbreekt een vergunning of de inhoud van je zending is onderworpen aan invoerbeperkingen). De invoerprocedure is afgerond nadat de douane je zending heeft vrijgegeven. Je zending wordt dan aan bpost afgegeven, waarna je ze enkele dagen later ontvangt.
Wat als mijn pakje niet over de nodige informatie beschikt om de inklaring te doen?
Als niet alle informatie over de waarde van de inhoud bij het pakje aanwezig is, krijg je binnen de twee dagen een brief van bpost. Je kan dit ook meteen zien in de My bpost app of op onze Track & Trace. Daar kan je de ontbrekende documenten opladen. Hoe sneller je dit doet, hoe sneller je pakje kan ingeklaard worden. De behandelingstermijn wordt dan verlengd tot je de aanvullende gegevens opstuurt. Als je niet antwoordt op dit verzoek voor bijkomende informatie, dan zenden we je pakje na 14 dagen terug naar de afzender. Bij de zogeheten inklaring van je pakje worden de douanerechten, btw en eventuele andere kosten (zoals anti-dumpingrechten en milieurechten) berekend. Deze dien je als ontvanger op voorhand te betalen via de My bpost app of via Track & Trace. Je krijgt hiervoor een e-mail, sms of brief met een betalingsuitnodiging.
Hoe verloopt een levering van buiten de Europese Unie?
Wanneer een zending van buiten de Europese Unie in België aankomt, wordt het pakje aan de douane overgemaakt. Het proces gaat als volgt: Veiligheidscontrole
De douane voert een veiligheidscontrole uit op alle goederen die van buiten de Europese Unie België binnenkomen. Voor al deze goederen kijkt de douane na of de invoering ervan in België is toegestaan. Indien niet, (bijvoorbeeld vermoedelijke namaakgoederen, wapens of medicijnen) houdt de douane je pakje tegen. Inklaring van het pakje
Bij de zogeheten inklaring van je pakje worden de douanerechten, btw en eventuele andere kosten (zoals anti-dumpingrechten en milieurechten) berekend. Sinds 1 juli 2021 geldt dit voor alle zendingen, ongeacht de waarde. Meer info over de nieuwe douaneregels. Deze invoerkosten dien je als ontvanger op voorhand te betalen via de My bpost app of via Track & Trace. Je krijgt hiervoor een e-mail, sms of brief met een betalingsuitnodiging. Levering van het pakje
Zodra de douane de goederen vrijgeeft, zorgt bpost voor de levering. Hou er rekening mee dat het volledige proces enkele dagen kan duren. Via Track & Trace kan je de status van je zending opvolgen. Daar krijg je ook melding als je nog formaliteiten moet vervullen.
Waarom moet ik 'kosten voor douaneformaliteiten' betalen?
‘Kosten voor douaneformaliteiten’ zijn administratieve kosten die worden aangerekend voor:
 • het vaststellen van de inhoud en de waarde van het pakje
 • het eventueel aanschrijven van de geadresseerde wanneer de inhoud, waarde en gegevens van het pakje niet overeenkomen of onvolledig zijn
 • het opmaken van de vereiste douane-aangifte
 • opslag- en bewaarkosten voor het innen en doorstorten van de douaneheffingen
Deze kosten gelden enkel voor zendingen van buiten de Europese Unie (+ Verenigd Koninkrijk). Sinds 1 juli 2021 gelden deze kosten voor alle zendingen van buiten de EU, ook als de zending minder dan € 22 waard is. Bestel je bij een geregistreerde webshop (Import One-Stop Shop of IOSS) die op voorhand btw aanrekent, dan moet je geen bijkomende belastingen, douanerechten en administratieve kosten betalen aan bpost. Let op: zendingen met een waarde van € 150 of meer zijn altijd onderworpen aan douanerechten en administratieve verwerkingskosten.
Wanneer gaat een pakje langs de douane?
Komt je pakje van buiten de Europese Unie (+ Verenigd Koninkrijk), dan gaat het standaard langs de douane. Daarnaast is de douane ook bevoegd om alle zendingen binnen de Europese Unie te controleren. Het gaat dan eerder over verdachte zendingen vanuit EU-lidstaten en zendingen met accijnsgoederen binnen de Europese Gemeenschap.
Mijn pakje is besteld via een Europese webshop. Waarom moet het toch nog langs de douane of moet ik toch nog extra kosten betalen?
In dit geval komt je pakje van buiten de EU, ook al is het besteld via een Europese webshop. Sommige webshops verzenden hun producten rechtstreeks uit het land van herkomst. Als dit buiten de EU ligt (bv. het Verenigd Koninkrijk), dien je rekening te houden met eventuele douanekosten. Kijk daarom steeds goed het afzendadres van je pakje na als je iets online bestelt. Je kan je pakje altijd weigeren wanneer de postbode het aanbiedt aan je deur. Eventuele douanekosten moet je op voorhand betalen, zodra het pakje België binnenkomt. Je kan deze kosten online betalen via de My bpost app of via Track & Trace. Ook daar kan je de zending weigeren als je dat wil. Als je weigert, wordt je pakje automatisch teruggestuurd naar de afzender. Sinds 1 juli 2021 gelden invoerkosten op alle zendingen van buiten de Europese Unie en is de vrijstelling voor zendingen met waarde onder € 22 vervallen.
Hoe herken ik een IOSS geregistreerde webshop?
Niet-Europese webshops kunnen zich bij de EU registreren om de btw en invoerkosten vooraf te verrekenen in hun webshop. Je kan een dergelijke webshop herkennen aan de aparte vermelding van btw in je winkelmandje op het moment van betaling. Door op dergelijke webshops te bestellen kan je vanaf 1 juli 2021 vermijden om:
 • ongewenst invoerkosten en kosten voor douaneformaliteiten te moeten betalen.
 • btw te moeten betalen op kosten voor douaneformaliteiten.
 • langer te moeten wachten om je zending te ontvangen.
Let op: voor goederen met een waarde van € 150 of meer zal je steeds invoerkosten moeten betalen omdat de invoerkosten dan niet betaald worden via de webshop.
Hoe kan ik vermijden om invoerkosten te betalen?
Sinds 1 juli 2021 gelden nieuwe douaneregels en moet er btw betaald worden op alle zendingen van buiten de EU. Ook op zendingen die aangekocht werden voor deze datum en pas op het Belgische grondgebied aankomen na 1 juli 2021. Er is dus geen vrijstelling meer van invoerkosten voor zendingen die minder dan € 22 waard zijn. Indien bij aankoop in de webshop geen btw is betaald, zullen er bijkomende invoerkosten aangerekend worden. Om bijkomende invoerkosten en een verhoogde btw te vermijden (je betaalt immers ook btw op de kosten voor douaneformaliteiten) raden we je aan om je bestelling te plaatsen:
 • in een geregistreerde webshop buiten de EU. Deze rekent reeds op voorhand de btw op je aankoop waardoor je geen invoerkosten betaalt en je zending sneller de invoerprocedure kan doorlopen. Meer info over hoe je een IOSS geregistreerde webshop herkent.
 • in een webshop die de zending verstuurd van binnen België of Europa.Hou er rekening mee dat het Verenigd Koninkrijk niet tot de Europese Unie behoort.
Let op: voor goederen met een waarde van € 150 of meer zal je altijd douaneformaliteiten moeten betalen. In dit geval kan je de invoerkosten niet betalen via de webshop.
Hoe worden de invoerkosten berekend?
De kosten voor de invoer van goederen van buiten de EU bestaan uit 3 delen:
 • Btw
  Voor alle goederen van buiten de EU dien je een btw-percentage op de waarde van de goederen te betalen. Dit percentage varieert tussen 6 % (boeken) en 21 % (elektronica). Let op: je betaalt ook btw op de diensten die bpost levert (administratieve kosten). Meer info over de geldende belastingtarieven.
   
 • Douanerechten
  Voor bepaalde categorieën goederen moet je douanerechten betalen. Deze bestaan ook uit een percentage. Voor sommige goederen (bv. jeans) betaal je tot 12 % rechten. Voor andere goederen betaal je geen rechten (bv. boeken).
   
 • Douaneformaliteiten of administratieve kosten
  bpost rekent administratieve kosten aan voor de kosten die tijdens de invoerprocedure zijn gemaakt als:
  • de btw niet op voorhand is betaald in een geregistreerde webshop (Import One-Stop Shop of IOSS)
  • de waarde van de goederen meer dan € 150 bedraagt

   Deze kosten bevatten:
   • de berekening van invoertaksen
   • de overdracht van de taksen aan de overheid
   • het verzoek om bijkomende ontbrekende informatie (bv. vergunningen of facturen)
   • opslagkosten
  Vanaf 1 juli 2021 rekent bpost de volgende kosten aan voor douaneformaliteiten: 0 euro voor particuliere zendingen met een waarde van maximaal 45 euro. De verzender dient in dit geval aan te tonen dat de zending een geschenk is. (Let op: alcoholische producten, parfum, toiletwater, tabak en tabaksproducten zijn wel onderworpen aan kosten, ook als het een geschenk is). 15 euro voor het vervullen van de douaneformaliteiten voor niet-vrijgestelde zendingen met een waarde van maximaal 150 euro. 32 euro voor het vervullen van de douaneformaliteiten voor niet-vrijgestelde zendingen van meer dan 150 euro. Meer informatie over de geldende belastingtarieven en over de berekeningswijze van de invoerkosten. .table-striped td{padding:10px !important;}
  Waarom moet ik betalen voor de invoer van een zending?
  Mijn zending komt van binnen de EU Sommige regio’s van de EU zijn ook onderworpen aan douanerechten en btw omdat ze niet tot de Europese douane-unie behoren, ook al liggen ze geografisch gezien wel in het gebied van de EU (bv. de Canarische eilanden). Mijn zending komt van buiten de EU Volgens de Belgische douanewetgeving en btw-regeling moet je belastingen betalen (douanerechten, btw, accijnsheffing en administratieve verwerkingskosten) voor zendingen van buiten de EU met een commerciële waarde van € 22 of meer. Je zending wordt pas geleverd als je deze kosten betaalt binnen de 7 dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betaling. Zodra de invoerkosten zijn betaald, wordt je zending aangeboden bij de douane. Vanaf 1 juli 2021 is er geen vrijstelling meer van invoerkosten voor zendingen onder € 22. Bestel je bij een geregistreerde webshop (Import One-Stop Shop of IOSS) die op voorhand btw aanrekent, dan moet je geen bijkomende belastingen, douanerechten en administratieve kosten betalen aan bpost. Let op: zendingen met een waarde van € 150 of meer zijn altijd onderworpen aan douanerechten en administratieve verwerkingskosten.
  Waarom zijn er douanecontroles op mijn pakje?
  Alle zendingen van buiten de EU doorlopen een invoerprocedure. Daarbij kan de Belgische douane de inhoud van zendingen controleren bij aankomst in België. De meeste zendingen worden meteen vrijgegeven, maar er worden ook inspecties gedaan:
  • om na te gaan of de inhoud niet verboden is om te verzenden naar de EU (bv. medicatie)
  • als voor de invoer van de inhoud een akkoord van andere overheidsinstellingen nodig is (bv. voedsel of planten)
  • als voor de invoer van de inhoud documentatie of vergunningen zijn vereist
  • om namaakgoederen te bestrijden
  Is je zending onderworpen aan controle, hou dan rekening met een extra termijn van 3 à 7 dagen.
  Moet ik invoerkosten betalen op een geschenk van familie of vrienden?
  Op geschenken van familie of vrienden van buiten de EU rekent de douane vanaf 1 juli invoerkosten aan. Je kan deze kosten betwisten en een vrijstelling aanvragen zolang de waarde van de inhoud niet meer dan € 45 bedraagt. Zo vraag je een vrijstelling aan Zodra het pakje aankomt in België probeert de douane de waarde te bepalen op basis van de documenten die verplicht op het pakje aanwezig moeten zijn. De douanedocumenten zijn niet aanwezig Als deze documenten ontbreken zal je een brief ontvangen om een bewijs van de waarde aan te leveren. De instructies hiervoor staan in de brief. Is je zending een geschenk, vraag dan aan de verzender om je een e-mail te sturen waarin hij bevestigt:
  • wat de inhoud van de zending is
  • wat de waarde (in €) van de zending is
  • dat je zending een geschenk is
  Deze e-mail kan je dan als bewijs opladen via het online formulier. De douanedocumenten zijn aanwezig Als de douane wel de waarde kan bepalen, dan zal je een uitnodiging via e-mail, sms of brief ontvangen om de invoerkosten te betalen. Je kan deze kosten betwisten of er een vrijstelling voor aanvragen zolang de waarde van de inhoud niet meer dan € 45 bedraagt. Dat doe je via de My bpost app of via Track & Trace. Vraag daarvoor aan de verzender om je een e-mail te sturen waarin hij bevestigt:
  • wat de inhoud van de zending is
  • wat de waarde (in €) van de zending is
  • dat je zending een geschenk is
  Deze e-mail kan je dan als bewijs opladen via het online formulier.
  Kan ik mijn invoerkosten op een andere manier betalen dan online?
  Invoerkosten op zendingen van buiten de EU kan je enkel online betalen via de My bpost app of via Track & Trace. Heb je geen ervaring met online betalen, laat dan iemand uit je nabije omgeving je helpen. Als je na 14 dagen niet hebt betaald wordt je zending teruggestuurd naar de afzender.
  Moet ik invoerkosten betalen op mijn aankoop via een Europese webshop?
  Als je iets aankoopt binnen Europa moet je er geen invoerkosten op betalen. Voor sommige regio’s binnen de EU die geen deel uitmaken van het EU-douanegebied (bv. Canarische eilanden) zal je wel invoerkosten moeten betalen. Ontdek deze uitzonderingsgebieden binnen Europa. Hou er ook rekening mee dat sommige webshops hun producten rechtstreeks vanuit het land van herkomst verzenden. Een webshoplink die eindigt op een EU-landcode, zoals .be, .nl of .fr. verzendt dus niet per se zijn goederen vanuit de EU. Als het verzendadres buiten de EU ligt (bv. het Verenigd Koninkrijk), dien je wel rekening te houden met invoerkosten. Kijk daarom steeds goed het afzendadres van je pakje na als je iets online bestelt.
  Waarom moet ik invoerkosten betalen voor een barcodenummer dat ik niet ken?
  Meestal zal een webshop of afzender je laten weten via welke barcode je je zending online kan volgen. In sommige gevallen wordt er verzonden zonder tracering, bijvoorbeeld bij kleine goederen die in een envelop passen. (bv. een kleine kabel, accessoires ...) Komt deze zending van buiten de EU, dan doorloopt ze de invoerprocedure bij aankomst in België. Deze zending zonder tracering krijgt dan een barcode die begint met de letter ‘U’. Zo kan je de invoerkosten ervoor betalen via de My bpost app of Track & Trace. Zodra de invoerprocedure is doorlopen, zal de status van deze barcode (die met ‘U’ begint) niet meer veranderen. Het wordt dan terug een zending zonder tracering, totdat deze bij jou wordt afgeleverd. Blijf wel op je hoede voor verdachte berichten. Stel je de vraag of je wel een zending verwacht en of de sms of e-mail die je ontving geen phishing is. Ga voor alle zekerheid de barcode na in de My bpost app of via Track & Trace. Je vindt er ook foto’s van je zending. Als ook daar een betaling wordt gevraagd, ben je zeker dat de zending voor jou is bestemd.