Waarom moet ik 'kosten voor douaneformaliteiten' betalen?

De ‘kosten voor douaneformaliteiten’ is een administratieve kost die wordt aangerekend voor:

  • het vaststellen van de inhoud en de waarde van het pakje
  • het eventueel aanschrijven van de geadresseerde wanneer de inhoud, waarde en gegevens van het pakje niet overeenkomen of onvolledig zijn
  • het opmaken van de vereiste douane-aangifte
  • opslag- en bewaarkosten voor het innen en doorstorten van de douaneheffingen

Deze kosten gelden enkel voor zendingen van buiten de Europese Unie (+ Verenigd Koninkrijk) en met een waarde boven € 22. Vanaf 1 juli 2021 gelden deze kosten voor alle zendingen van buiten de Europese Unie.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag : 
08.00 - 12.30 u.
13.00 - 18.00 u.

Zaterdag :
09.00 - 13.00 u.

Zonaal Tarief. Wachttijden kunnen variëren.