8 vragen
 voor het trefwoord « Diensten in het Postkantoor »
Wat heb ik als particulier nodig om een Postbus te huren?
Als meerderjarige:
  • Je identiteitskaart en handtekening.
Als niet-ontvoogde minderjarige: 
  • je identiteitskaart en handtekening 
  • de identiteitskaart en handtekening van je vader, moeder of voogd
Voor meerdere personen:
  • de identiteitskaart en handtekening van de hoofdhuurder 
  • de handtekeningen van de andere huurders of een door hen ondertekende toestemming
Voor welke zendingen kan ik een Postbus als particulier gebruiken?
Als particulier kan je een Postbus gebruiken voor alle normale briefwisseling en pakjes, gelimiteerd tot 5000 stukken per maand.
Voor aangetekende zendingen, zendingen die niet in de Postbus passen en pakjes waarvoor een handtekening is vereist, wordt een leveringsbewijs in de Postbus achtergelaten. Hiermee kan je de zendingen aan het loket afhalen.
Kan ik post van mijn Postbus laten doorsturen naar een fysiek adres via de Verhuisdienst?
Post kan niet van een Postbus naar een fysiek adres worden doorgestuurd via de Verhuisdienst. Andersom (van een fysiek adres naar een Postbus) kan dit wel.
Welke zendingen worden niet in een Postbus of aan het loket geleverd?
  • Postassignaties "Uitbetaalbaar eigenhandig en ten huize" (bv. pensioenen) 
  • Ongeadresseerde zendingen (bv. reclamefolders)
Wie mag zendingen uit een Postbus afhalen?
Uit Postbussen met slot kan elke persoon die de sleutel heeft zendingen ophalen.
Uit Postbussen zonder slot kan alleen de hoofdhuurder, medehuurder of gevolmachtigde zendingen ophalen.
Aangetekende Zendingen kunnen alleen opgehaald worden door de geadresseerde of zijn gevolmachtigde.
Voor welke zendingen kan een bedrijf of rechtspersoon een Postbus gebruiken?
Bedrijven of rechtspersonen kunnen een Postbus gebruiken voor alle normale briefwisseling, gelimiteerd tot 5000 stukken per maand.
Voor Aangetekende Zendingen, zendingen die niet in de Postbus passen en pakjes waarvoor een handtekening is vereist, wordt een leveringsbewijs in de Postbus achtergelaten. Hiermee kan u zendingen aan het loket kan afhalen.
Voor welke doeleinden kan een bedrijf of rechtspersoon een Postbus niet gebruiken?
Een bedrijf of rechtspersoon kan een Postbus niet als referentieadres voor zijn maatschappelijke zetel gebruiken.
Een bedrijf of rechtspersoon kan een Postbus niet gebruiken voor het ontvangen van pakjes .
Postassignaties "Uitbetaalbaar eigenhandig en ten huize" (vb. pensioenen) en ongeadresseerde zendingen (vb. reclamefolders) worden niet in een Postbus of aan het loket geleverd.
Kan ik zakelijke post van mijn Postbus laten doorsturen naar een fysiek adres via de Verhuisdienst?
Zakelijke post kan niet van een Postbus naar een fysiek adres worden doorgestuurd via de Verhuisdienst. Andersom (van een fysiek adres naar een Postbus) kan dit wel. Via Eurosprinters kan u uw Postbus wel op regelmatige tijdstippen laten legen en op een fysiek adres laten leveren.