Algemene Voorwaarden

ParticulierZakelijk

 

N.B.: De Bijzondere Voorwaarden Pay@Finpost, Verbinding Systeem Isabel & e-Mass Payments Channel voor de PRC van de Federale Overheden kunnen worden verkregen:

  • Middels een gewone, ongefrankeerde brief, gericht aan het correspondentieadres: Financiële Post, Dienst Postrekeningen-courant, 1100 Brussel;
  • Middels een e-mail aan postal.accounts@bpost.be;