11 vragen
 voor het trefwoord « Een pakje verzenden »

Als uw pakje beschadigd werd afgeleverd, of de status van uw pakje in Track & Trace:

 • Meer dan een week na verzending nog niet is veranderd.
 • Geleverd is, maar uw bestemmeling zegt van niet en hij heeft reeds gecontroleerd bij de buren, op een veilige plaats of in zijn brievenbus dan kan u het best contact opnemen met onze klantendienst.

Via het online formulier onderaan deze pagina komt u ook onmiddellijk te weten of u in aanmerking komt voor een eventuele vergoeding. We vragen u dan om enkele documenten op te sturen zoals de factuur. Dit formulier kan enkel ingediend worden door de verzender van het pakje gezien enkel deze in aanmerking komt voor een vergoeding.

Vanaf het moment dat u uw pakje hebt afgegeven, is het niet meer mogelijk om het adres te wijzigen. Als de buitenlandse postdiensten het pakje niet kunnen leveren, komt het terug naar u.

Voor een beschadigde levering kan u best klacht indienen via het online formulier onderaan deze pagina.

Als de status van uw pakje niet verandert in Track & Trace kunnen er verschillende oorzaken zijn:

 • Uw pakje heeft vertraging.
 • Onze collega's in het buitenland geven geen Track & Trace-informatie over uw pakje.

Als de status van uw Track & Trace meer dan 2 weken na verzending nog niet is veranderd, neemt u het best contact op met onze klantendienst. Via het online formulier onderaan deze pagina komt u ook onmiddellijk te weten of u in aanmerking komt voor een eventuele vergoeding. We vragen u dan om enkele documenten op te sturen zoals de factuur.

Dit formulier kan enkel ingediend worden door de verzender van het pakje gezien enkel deze in aanmerking komt voor een vergoeding.

Er zijn goederen die u sowieso niet als pakje mag verzenden en er zijn regels per land van bestemming. Dit mag u sowieso niet als pakje verzenden:

 • Gevaarlijke stoffen; chemicaliën; explosieven; ontvlambaar, radioactief, biologisch en/of besmettelijke stoffen; voedsel en plantaardige producten
 • Drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen
 • Wapens, messen, dolken en elk ander puntig, scherp of snijdend voorwerp
 • Levende dieren of parasieten
 • Voorwerpen die zichtbaar in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde
 • Voorwerpen, geschriften of stoffen waarvan de import, export, circulatie, distributie, het gebruik en het bezit in het algemeen bij wet of regelgeving verboden is
 • Voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking gevaarlijk zijn voor mensen of andere zendingen, of die postapparatuur of eigendom van derden kunnen beschadigen of bevuilen
 • Effecten aan toonder, muntstukken, bankbiljetten, sieraden (behalve namaakjuwelen met een maximumwaarde van € 500), kostbare materialen (tenzij die verzonden worden in een gesloten enveloppe met waardeverklaring – ze mogen internationaal aangetekend verzonden worden met de aangegeven waarde, maar alleen als het land van bestemming ook deze dienst aanbiedt).
 • Voorwerpen die onder het strafwetboek vallen of onder strafbepalingen die een inbreuk zijn op speciale wetten
 • Gassen onder druk, giftige of bijtende stoffen, organische brandstoffen en peroxiden

Daarnaast gelden er regels per land van bestemming. Zo mag u naar sommige landen geen alcoholhoudende producten of voeding sturen. Raadpleeg de volledige lijst.

bpost zendt uw pakje terug naar u als: [bullet] De bestemmeling niet (meer) op het leveringsadres woont of het adres is niet correct.

 • Uw pakje werd geweigerd aan de deur (doordat het bijvoorbeeld beschadigd is).
 • De bestemmeling uw pakje na 14 kalenderdagen niet is gaan afhalen in het Afhaalpunt.
 • De bestemmeling uw pakje na 5 kalenderdagen niet is gaan afhalen in de Pakjesautomaat.

Is er toch iets misgelopen en werd het pakje onterecht door ons naar u teruggestuurd, dan kan u dit melden bij onze klantendienst via het online formulier onderaan deze pagina. We kijken dan hoe we onze dienst in de toekomst kunnen verbeteren en u eventueel kunnen vergoeden voor deze zending.

bpost levert uw pakje op basis van het vermelde adres. Als uw bestemmeling daar niet (meer) woont, registreren wij dat het adres niet correct is of dat de bestemmeling er niet meer woont. bpost stuurt het pakje naar u terug.

Is er toch iets misgelopen en werd het pakje onterecht door ons naar u teruggestuurd, dan kan u dit melden bij onze klantendienst via het online formulier onderaan deze pagina. We kijken dan hoe we onze dienst in de toekomst kunnen verbeteren.

We leveren uw pakje de volgende werkdag bij een bestemmeling in België. Voor buitenlandse bestemmingen varieert de levertermijn tussen de 2 en de 10 werkdagen, afhankelijk van de buitenlandse bestemming.

Soms treden er vertragingen op waardoor uw pakje later geleverd wordt. Indien uw bestemmeling hierdoor hinder heeft opgelopen kan u hiervoor contact opnemen met onze klantendienst. Dit kan best via het online formulier onderaan deze pagina.

Als de bestemmeling het pakje weigert, bezorgt de postbode het terug aan bpost en wordt het naar u teruggestuurd.

 

bpost heeft het recht om zendingen te openen:

 • als die niet kunnen worden afgeleverd bij de bestemmeling;
 • en als het adres van de afzender niet op de zending staat. Als we de zending na het openen nog niet kunnen afleveren op het adres van de bestemmeling, dan kan het pakje worden vernietigd vanaf een bepaalde periode na het verzenden:
 • na 6 maanden voor aangetekende zendingen en zendingen met garantie
 • na 3 maanden voor andere zendingen

Na verloop van voornoemde termijn worden kostbaarheden en waardevolle documenten die deze zendingen bevatten eigendom van de Belgische Schatkist.

bpost levert uw pakje op basis van het vermelde adres. Als uw bestemmeling daar niet (meer) woont, registreren wij dat het adres niet correct is of dat de bestemmeling er niet meer woont. bpost stuurt het pakje naar u terug.

Is er toch iets misgelopen en werd het pakje onterecht door ons naar u teruggestuurd, dan kan u dit melden bij onze klantendienst via het online formulier onderaan deze pagina. We kijken dan hoe we onze dienst in de toekomst kunnen verbeteren.

Ik ben de ontvanger

Als u de ontvanger bent van het pakje kan u zelf geen klacht indienen. Gelukkig hebben de meeste afzenders vaste afspraken met bpost voor verloren en beschadigde pakjes. Neem daarom contact op met de afzender om samen te kijken wat de beste oplossing is voor uw bestelling (bv. uw bestelling opnieuw laten verzenden of een terugbetaling ontvangen).
Heeft u een beschadigd pakje ontvangen, neem dan zeker binnen de 7 dagen na ontvangst contact op met de afzender en bezorg hem foto’s van de beschadigde verpakking en inhoud.

Ik ben de afzender

Als u de afzender bent van het pakje kan u het best onze klantendienst contacteren via het online formulier onderaan deze pagina. Zo kan u meteen alle nodige informatie en documenten bezorgen om uw dossier te behandelen. In geval van schade moet uw klacht bij ons ingediend worden binnen de 7 kalenderdagen.