21 vragen
 voor het trefwoord « MaxiResponse »
Hoe ga ik een contract aan met bpost voor MaxiResponse?
Een nieuw contract of een nieuwe campagnecode (DA-code) vraagt u heel gemakkelijk online aan.
Wat is een PRS-nummer en waar kan ik dat vinden?
Uw PRS-nummer is uw klantnummer bij bpost. U vindt uw PRS-nummer op de facturen die u van bpost ontvangt.
Hoe laat ik een MaxiResponse-zending valideren?
U kan uw ontwerp voor MaxiResponse ECO of FLEX laten goedkeuren door onze klantendienst via ons online formulier. Zo bent u zeker dat u in orde bent met alle regels. Neem onderaan deze pagina contact op met onze klantendienst om validatie aan te vragen.
Hoelang blijft een DA-code geldig?
Een DA-code (Digital Address-code) is onbeperkt geldig. U gebruikt de code opnieuw voor een volgende campagne. Alleen op uw uitdrukkelijke vraag zetten we de campagnecode stop. Let op: er zijn aparte DA-codes nodig voor ECO- en FLEX-zendingen.
Hoe wordt mijn korting berekend?
U krijgt een korting op basis van het totale volume ECO & FLEX van al uw campagnes die op uw maandelijkse factuur staan.
Dat gebeurt progressief : hoe groter uw volume maandelijkse zendingen, hoe groter uw korting.
We passen de korting toe op de prijs die we u aanrekenen voor elke zending van die maand. Onze basisprijzen voor MaxiResponse :
  • ECO (0 - 50 g) : € 1,10
  • FLEX (0 - 350 g) : € 2,20
Met deze tabel berekent u uw maandelijkse kortingspercentage, gebaseerd op uw volume: Progressieve korting op basis van het maandelijkse volume. Korting per schijf % 0 - 500                  0% 500 - 1000            5% 1000 - 1800         10% 1800 -                  15%
Voorbeeld : In de loop van de maand hebt u 1000 ECO- en 2000 FLEX-zendingen ontvangen. Dat zijn in totaal 3000 zendingen. Zo berekenen we uw kortingspercentage : Ondergrens (maandvolume) Bovengrens (maandvolume) Korting per schijf % : - 500 0% 0% x 500 = 0 500 1000 5% 5% x (1000 - 500) = 25 1000 1800 10% 10% x (1800 - 1000) = 80 1800 3000 15% 15% x (3000 - 1800) = 180 Uw kortingspercentage : (0 + 25 + 80 + 180) / 3000 = 9,5% Basisbedrag : ECO (1000 x € 1,10) + FLEX (2000 x € 2,20) = € 5500 Uw korting : 9,5% x € 5500 = € 522,50 Te betalen : € 5500 - € 522,50 = € 4977,50
Hoe wijzig ik mijn MaxiResponse-contract?
U kan alle elementen van uw contract wijzigen via onze klantendienst.
Hoe werkt MaxiResponse?
Vraag uw MaxiResponse-contract aan en ontvang uw DA-code (Digital Address). Vanaf dan kan u campagnes aanmaken. U kiest uit 2 soorten contracten: MaxiResponse ECO en FLEX. Voor elk type gelden er regels rond het formaat, het gewicht en de dikte van uw zending. Die regels vindt u op onze website.
Mijn buitenlandse correspondenten sturen mij brieven met 'Antwoordnummer' (MaxReply). Wat verandert dat voor mij?
De verwerkingsmethode voor zendingen uit het buitenland blijft dezelfde. Voor u verandert er dus niets.
Wat is MaxiResponse?
Met MaxiResponse geeft u uw respondenten de mogelijkheid om een antwoordkaart of -omslag gratis terug te sturen. Uw respondenten kunnen de antwoordkaart of de omslag posten in een Rode Brievenbus, of binnenbrengen in een Postkantoor of PostPunt in België. Wij zorgen ervoor dat al die zendingen naar u komen.
Ik heb nog altijd respondenten die oude FLEX-enveloppen zonder barcode gebruiken. Wat moet ik doen?
We vragen u om zo snel mogelijk enveloppen met barcode te gebruiken. We begrijpen dat dat niet altijd kan. We verwerken ook MaxiResponse-zendingen zonder barcode, maar dat zorgt voor vertraging. Die zendingen kunnen we de volgende dag niet uitreiken.
Ik krijg niet elke dag de e-mail met het afleveringsborderel
Stuur ons het e-mailadres waarop u de borderellen wil ontvangen. Per DA-code kan u een mailadres opgeven. Stuur een mail met uw vraag (DA-code + mailadres) naar contract@bpost.be.
Ik heb begrepen dat het aantal afgeleverde MaxiResponse-zendingen kan verschillen van het aantal dat op de borderellen staat, maar ik heb toch het gevoel dat mijn factuur niet klopt. Wat moet ik doen?
Denkt u dat er een fout is geslopen in de facturering van uw zendingen, neem dan contact met ons op. We gaan na wat er aan de hand is. Het is moeilijk om kleine verschillen te analyseren die hoogstwaarschijnlijk een gevolg zijn van de nieuwe verwerkingsmethode. Stuur een mail met uw vraag naar service.centre@bpost.be.
Ik heb nog altijd respondenten die oude enveloppen gebruiken waarop niet het volledige adres staat. Wat moet ik doen?
We vragen u om zo snel mogelijk enveloppen met een volledig adres te gebruiken. We begrijpen dat dat niet altijd kan. We verwerken ook MaxiResponse-zendingen met een onvolledig adres, maar dat zorgt voor vertraging. Die zendingen kunnen we de volgende dag niet uitreiken.
Vroeger ontving ik mijn MaxiResponse-zendingen gesorteerd en gebundeld op DA-code. Dat is nu niet meer zo. Wat kan ik doen?
De verwerking van MaxiResponse-zendingen is helemaal veranderd. Daarom ontvangt u ze niet meer afzonderlijk. De MaxiResponse-zendingen worden op hetzelfde moment uitgereikt als de andere priorzendingen die voor uw adres zijn bedoeld.
Ik wil de dagelijkse mail met afleveringsborderellen niet meer ontvangen. Wat moet ik doen?
Stuur een mail naar contract@bpost.be en laat ons weten voor welke DA-codes u geen borderel meer wil ontvangen. Op het einde van de maand krijgt u dan alleen uw factuur met als bijlage een overzicht van de verwerkte aantallen per dag.
De MaxiResponse-tarieven en de maximumgewichten veranderen op 1 oktober. Wat betekent dat voor mij?
  • Voor FLEX geldt 1 tarief voor alle zendingen tot 350 gram. Zendingen boven 350 gram zijn niet meer toegestaan.
  • We passen een progressieve korting toe: op basis van het totale aantal ECO- en FLEX-zendingen samen krijgt u een korting die kan stijgen tot 15%.
Kan ik mijn MaxiResponse-zendingen op een ander adres laten bezorgen?
MaxiResponse-zendingen worden samen met de gewone post bezorgd. Als u een adreswijziging doorgeeft, bezorgen we uw gewone post en MaxiResponse-zendingen op het nieuwe adres.
Ik wil MaxiResponse gebruiken, maar ik kan mijn correspondenten geen enveloppen met barcodes bezorgen. Wat kan ik doen?
Om kwaliteitsredenen stuurt u beter voorgedrukte enveloppen naar uw respondenten. Zo voldoen uw zendingen aan alle vormeisen.
  • Als u geen enveloppen kan bezorgen, kan u overwegen om hun alleen een adresetiket te bezorgen. Ze kunnen het etiket met daarop alle elementen (adres, barcode en eventueel het frankeermerk) dan zelf op een enveloppe kleven.
  • Als dat ook niet kan, kan u de adresgegevens en een barcode op gewoon papier afdrukken of door uw contacten laten afdrukken. Die kunnen ze dan op een enveloppe kleven om te verzenden.
Hoe laat ik een DA-code en bijbehorend contract schrappen?
Neem contact op met onze klantendienst om uw contract of DA-code te schrappen.
Kan ik MaxiReponse gebruiken voor zendingen van meer dan 350 gram?
Dat kan helaas niet meer. Er zijn 2 alternatieven:
  • U kan uw respondenten vragen om die zendingen met postzegels te frankeren.
  • U kan bpost contacteren voor een oplossing op maat.
Niet al mijn MaxiResponse-zendingen komen de dag na verzending toe. Hoe komt dat?
MaxiResponse-zendingen worden samen met de priorzendingen verwerkt. Bijna alle zendingen worden uitgereikt de dag nadat u ze hebt verzonden. Als uw MaxiResponse-zendingen niet aan alle vormeisen voldoen (onvolledig adres, geen barcode), kan dat voor vertragingen zorgen. Soms zijn uitzonderlijke omstandigheden de reden van de vertraging.