29 vragen
 voor het trefwoord « Hoe werkt het? »
Ik verhuis. Hoe laat ik mijn post op mijn nieuwe adres leveren?
Met de Verhuisdienst van bpost laat je je post automatisch doorsturen naar je nieuwe adres. Deze dienst stuurt geadresseerde post door van je oude naar je nieuwe adres:
 • Brieven
 • Facturen
 • Wenskaarten
 • Geadresseerde reclame
 • Aangetekende Zendingen
 • Loon- en bankuittreksels
 • Gerechtsbrieven in België
Opgelet, deze post sturen we niet door: pakjes, postabonnementen zoals tijdschriften en kranten, pensioenen, huis-aan-huisreclame en internationale zendingen onder rembours.
Ik verhuis. Moet ik mijn adreswijziging doorgeven aan al mijn contacten en leveranciers?
bpost werkt samen met enkele verzekeringsmaatschappijen, getrouwheidsprogramma’s en ngo's om hen op de hoogte te brengen van je adreswijziging.
 • Als je de Verhuisdienst aanvraagt, vind je het overzicht van de organisaties in het aanvraagformulier – online of via een postkantoor - en in onze verhuisbrochure.
 • Vink in het aanvraagformulier aan welke organisaties je graag wil verwittigen van je verhuizing.
 • Binnen de 3 tot 10 dagen sturen we je nieuwe adres door naar de organisaties die je koos. We vragen hun om die adreswijziging door te voeren vanaf het moment dat de Verhuisdienst start.
Als er organisaties of bedrijven zijn die niet in de lijst staan, dan moet je die zelf op de hoogte brengen van je adreswijziging.
Kan ik het contract met de Verhuisdienst verlengen? Zelfs als de einddatum al is gepasseerd?
Je kan je post langer laten doorsturen, op voorwaarde dat je contract nog loopt. Als je de Verhuisdienst verlengt, moeten we je betaling ten laatste op woensdag voor de einddatum van je contract ontvangen. Als we de betaling niet op tijd krijgen, wordt je post opnieuw naar je oude adres verzonden. Je kan de Verhuisdienst niet verlengen als je contract is afgelopen of als het vandaag afloopt. In dat geval moet je een nieuw contract afsluiten.
Als ik mijn adres wijzig bij mijn stad of gemeente, worden bpost en mijn contacten dan ook automatisch verwittigd?
bpost en je contacten krijgen niet automatisch een melding als je je adres wijzigt bij je stad of gemeente. Vraag daarom de Verhuisdienst van bpost aan. Zo mis je geen gepersonaliseerde post. bpost stuurt je post 3 tot 24 maanden automatisch door naar je nieuwe adres en brengt de organisaties van je keuze op de hoogte. Goed om weten: de populairste periode om post te laten doorsturen is 6 maanden.
Kan ik post van mijn Postbus laten doorsturen naar een fysiek adres via de Verhuisdienst?
Post kan niet van een Postbus naar een fysiek adres worden doorgestuurd via de Verhuisdienst. Andersom (van een fysiek adres naar een Postbus) kan dit wel.
Wie kan de Verhuisdienst gebruiken?
Alle personen die verhuizen, kunnen hun post laten doorsturen van het oude naar het nieuwe adres.
 • Je kan de Verhuisdienst aanvragen vanaf 18 jaar.
 • We sturen de post door van iedere natuurlijke persoon van wie de familienaam en voornaam op het verhuisformulier staan vermeld.
 • Op het oude adres mag maar 1 gezin wonen.
 • Je kan de Verhuisdienst aanvragen als particulier of als bedrijf. Voor beide zijn er aparte contracten en tarieven.
Wat houdt de Verhuisdienst van bpost in?
De Verhuisdienst stuurt geadresseerde post door van je oude naar je nieuwe adres:
 • Brieven
 • Facturen
 • Wenskaarten
 • Geadresseerde reclame
 • Aangetekende Zendingen
 • Loon- en bankuittreksels
 • Gerechtsbrieven in België
Opgelet, deze post sturen we niet door: pakjes, postabonnementen zoals tijdschriften en kranten, pensioenen, huis-aan-huisreclame en internationale zendingen onder rembours.
Kan ik mijn post doorsturen naar een tijdelijk adres zoals een hotel of ander vakantieverblijf?
Als je op vakantie gaat of tijdelijk niet thuis bent, kan je je post niet laten doorsturen naar een tijdelijk adres zoals je hotel of je vakantiecentrum. Je kan wel vragen om je post voor een periode van 2 tot 11 weken te laten doorsturen naar vrienden of familie die in België of het buitenland wonen. Dat doe je met onze Doorzenddienst. Alle post op jouw naam die door ons wordt bezorgd, sturen we dan door.
Hoe weet de postbode dat mijn post moet worden doorgestuurd?
Onze sorteermachines detecteren automatisch dat je post naar het nieuwe adres moet. Die post krijg je even snel als je andere brieven en kaarten. Een klein deel van de postverdeling gebeurt manueel. Die post komt eerst naar het distributiekantoor in de buurt van je oude adres en wordt dan teruggestuurd naar het sorteercentrum om naar je nieuwe adres te gaan. Je ontvangt die geadresseerde brieven een dag later.
Hoelang blijft bpost mijn post doorsturen?
Met de Verhuisdienst van bpost kan je je post laten doorsturen naar je nieuwe adres voor een periode vanaf 3 maanden. Je kan die termijn telkens met 3 maanden verlengen, tot 24 maanden. De populairste termijn is 6 maanden. Zo heb je voldoende tijd om al je contacten en leveranciers op de hoogte te brengen van je adreswijziging.
Wat doe ik als de bewoners van mijn oude adres naar verschillende adressen verhuizen, bijvoorbeeld bij een scheiding of het einde van een samenwoning?
1) Je bent de enige die verhuist: je kan de Verhuisdienst aanvragen voor een deel van de bewoners, als niet iedereen verhuist. In dat geval houden we rekening met de familienaam, voornaam en roepnaam, bijnaam of initialen. Per contract kan je de post voor 12 personen laten doorsturen.
 • Bij een online aanvraag heb je de identiteitskaartnummers nodig van alle verhuizende personen vanaf 15 jaar.
 • Bij een aanvraag via het Postkantoor moet je eerst een formulier komen halen. Dat formulier vul je in en laat je ondertekenen door alle verhuizende personen vanaf 15 jaar. Breng het formulier terug naar een Postkantoor, samen met je originele identiteitskaart.
2) Iedereen verhuist, maar naar verschillende adressen: dan vraag je de Verhuisdienst aan voor elk van de nieuwe adressen. Verhuizen jullie naar 2 verschillende adressen, dan heb je 2 contracten nodig. Let op: de post van een verhuizende persoon kan maar naar 1 ander adres doorgestuurd worden. Bij een scheiding kies je dus voor ieder kind 1 nieuw adres, ook als de voogdij gedeeld is. Je kan die gegevens later altijd nog wijzigen in je contract van de Verhuisdienst. Je kan bijvoorbeeld namen toevoegen, verwijderen of aanpassen. Alleen de naam van de hoofdbewoner, de persoon die het contract aanvraagt, blijft staan tot het einde van het contract. De naam van de hoofdbewoner aanpassen kan alleen op de dag van de aanvraag en alleen bij een fout in de schrijfwijze.
Kan ik post die al doorgestuurd wordt verder laten doorsturen naar een derde adres?
De post van een verhuizende persoon kan maar naar 1 ander adres doorgestuurd worden. Het is dus niet mogelijk om doorgestuurde post nog eens verder te sturen naar een derde adres op dezelfde naam. Je kan het nieuwe adres in je contract wel wijzigen wanneer je dat wil – gratis. Dat kan online als je het contract op onze website afsloot. In andere gevallen kan je terecht in om het even welk Postkantoor.
Ik ga verhuizen naar het buitenland. Werkt de Verhuisdienst daar ook?
Ook als je naar het buitenland verhuist, kan je je post laten doorsturen. Op voorwaarde dat je oude adres zich in België bevindt. Tarieven van de Verhuisdienst naar het buitenland:
 • 3 maanden: € 99,95 online of € 102,65 in een Postkantoor;
 • verlenging met 3 maanden, tot een maximum van 24 maanden: € 99,95
Wat zijn de voorwaarden om een contract te starten bij de Verhuisdienst?
Voorwaarden om gebruik te maken van de Verhuisdienst:
 • Je moet een geldige Belgische of buitenlandse identiteitskaart hebben.
 • Je moet minstens 18 jaar zijn.
 • Je oude adres moet zich in België bevinden.
We hebben nog een oud contract met de Verhuisdienst. Kan ik dat opnieuw activeren?
Je kan de gegevens van een oud contract niet overzetten of kopiëren. Als je je post opnieuw wilt laten doorsturen, moet je een nieuw contract aanmaken en je gegevens opnieuw invoeren.
Kan ik de Verhuisdienst aanvragen voor meerdere personen?
Je vraagt de Verhuisdienst aan voor alle bewoners of voor enkele van hen – tot 12 personen in 1 contract. Als er maar enkele bewoners verhuizen, hebben we de familienaam, voornaam en bijnamen, roepnamen of initialen nodig.
 • Bij een online aanvraag heb je de identiteitskaartnummers nodig van alle verhuizende personen vanaf 15 jaar. 
 • Bij een aanvraag in een Postkantoor moet het formulier ondertekend zijn door alle verhuizende personen vanaf 15 jaar. Breng het formulier naar het Postkantoor en neem je originele identiteitskaart mee.
Stuurt de verhuisdienst ook pakjes door?
Jammer genoeg stuurt bpost geen pakjes door met de Verhuisdienst. De postbode levert je pakje op het adres dat je opgaf. Je kan eventueel via de leveringsvoorkeuren van je oud adres je pakje laten leveren bij een van je vorige buren, of in een afhaalpunt in die buurt
Welke post stuurt de Verhuisdienst door?
De Verhuisdienst stuurt alle geadresseerde post door:
 • Brieven
 • Facturen
 • Wenskaarten
 • Geadresseerde reclame
 • Aangetekende Zendingen
 • Loon- en bankuittreksels
 • Gerechtsbrieven in België
Opgelet, deze post sturen we niet door: pakjes, postabonnementen zoals tijdschriften en kranten, pensioenen, huis-aan-huisreclame en internationale verzendingen onder rembours.
Stuurt de Verhuisdienst ook mijn Aangetekende Zending door?
De Verhuisdienst stuurt Aangetekende Zendingen door, net zoals brieven, wenskaarten, geadresseerde reclame, bankafschriften, loonbrieven en gerechtsbrieven in België.
Komt mijn post even snel aan met de Verhuisdienst?
De meeste post komt even snel aan met de Verhuisdienst, doordat onze sorteermachines die automatisch selecteren en meteen doorsturen naar je nieuwe adres. Sommige post verdelen we manueel. Die komt dan een dag later dan normaal.
Wat is de minimum- en maximumduur van een contract met de Verhuisdienst?
De Verhuisdienst vraag je voor een periode van minimaal 3 maanden aan en die is verlengbaar met telkens 3 maanden. De maximumduur is 24 maanden. De meeste mensen kiezen voor een contract van 6 maanden. Dat is meestal voldoende om al je contacten op tijd te informeren. Wil je je post voor een korte periode (vakantie, tijdelijke afwezigheid, ...) laten doorsturen? Met de Doorzenddienst kan je je post tijdelijk laten doorsturen of hem laten bewaren in een Postkantoor. Je vraagt die dienst online of in een Postkantoor aan.
Wat moet ik doen met de post die bpost niet automatisch doorstuurt naar mijn nieuwe adres?
Voor je pakjes, postabonnementen zoals tijdschriften en kranten, en pensioenen moet je de leverancier zelf van je adreswijziging op de hoogte brengen.
 • Pakjes: de webshop waar je iets bestelt
 • Abonnementen: de uitgever van de krant of het magazine waarop je bent geabonneerd
 • Pensioenen: de Federale Pensioendienst
Ik ontvang mijn pensioen contant. Kan ik dat laten doorsturen naar het buitenland?
Via de Verhuisdienst kan je je pensioen niet naar het buitenland laten doorsturen. Neem contact op met de Federale Pensioendienst om je aanvraag te behandelen.
Ik verhuis naar België. Hoe kan ik mijn post van mijn oude adres in het buitenland laten doorsturen?
De Verhuisdienst werkt alleen als je oude adres zich in België bevindt. Als je je post van het buitenland naar België wil laten doorsturen, moet je contact opnemen met de postdiensten in het land waar je woont.
Kan ik de post van een rusthuis naar mij laten doorsturen?
We sturen alleen post door van adressen die tot 1 huishouden behoren. Je kan bijvoorbeeld geen post doorsturen naar of van een camping of woon-zorgcentrum.
Loopt het doorsturen van de post nog na het einde van het contract door? Hoelang?
Het grootste deel van je post wordt automatisch geselecteerd en meteen doorgestuurd. Maar sommige correspondentie versturen we manueel, wat iets langer duurt. Daardoor is het mogelijk dat je enkele dagen na het einde van de Verhuisdienst nog post krijgt die is doorgestuurd naar je nieuwe adres.
Kan ik post doorsturen naar een Postbus?
Via de Verhuisdienst kan je je post doorsturen naar een Postbus in België. Deze dienst kan je alleen aanvragen in een Postkantoor. Belangrijk: het oude adres - het adres vanwaar je post doorstuurt - mag geen Postbus zijn.
Kan ik post laten doorsturen van een Postbus naar een ander adres?
Als het oude adres - het adres vanwaar je post doorstuurt - een Postbus is, kan je je post niet laten doorsturen via de Verhuisdienst.
Hoe wordt fraude met de Verhuisdienst onmogelijk gemaakt?
Om fraude met de Verhuisdienst te voorkomen, vragen we online altijd de identiteitskaartnummers van de verhuizende bewoners vanaf 15 jaar. Als de aanvraag via een postkantoor gebeurt, moeten de verhuizende bewoners vanaf 15 jaar tekenen voor akkoord en vragen we de identiteitskaartnummers. Zo weten we zeker dat we de post doorsturen van de juiste personen én dat iedereen op de hoogte is van de Verhuisdienst.