Hoe wordt fraude met de Verhuisdienst onmogelijk gemaakt?

Om fraude met de Verhuisdienst te voorkomen wordt het volgende gecontroleerd:

  • We vragen online altijd de identiteitskaartnummers van de verhuizende bewoners vanaf 15 jaar. Als de aanvraag via een Postkantoor gebeurt, moeten de verhuizende bewoners vanaf 15 jaar tekenen voor akkoord en vragen we de identiteitskaartnummers. Zo weten we zeker dat we de post doorsturen van de juiste personen én dat iedereen op de hoogte is van de Verhuisdienst.
  • De identiteit wordt nagegaan aan het loket. Enkel op vertoon van een origineel Belgisch identiteitsbewijs van de hoofdbewoner, of een door de bevoegde gemeente afgegeven bewijs van woonplaats kan de Verhuisdienst aangevraagd worden. 
  • Als de aanvrager een aanvraag indient voor een andere persoon, moet hij een volmacht voorleggen.

Dit zorgt ervoor dat de post van de juiste personen wordt doorgestuurd en dat iedereen op de hoogte is van het verzoek van de Verhuisdienst.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag : 
08.00 - 12.30 u.
13.00 - 18.00 u.

Zaterdag :
09.00 - 13.00 u.

Zonaal Tarief. Wachttijden kunnen variëren.