11 vragen
 voor het trefwoord « Ik was niet thuis »

Onze postbodes zijn verplicht om bij leveringen van aangetekende zendingen en pakjes aan te bellen en een minimale tijd te wachten. Jammer genoeg kan het gebeuren dat je toch een afwezigheidsbericht in je brievenbus vindt terwijl je thuis was.

Je kan hiervoor klacht indienen. Hou je afwezigheidsbericht alvast bij de hand, want je hebt het nodig om het formulier te vervolledigen.

Als de bestemmeling niet aanwezig is, zal een afwezigheidsbericht in de brievenbus worden achtergelaten. Hiermee kan de bestemmeling de zending gaan afhalen in het op het afwezigheidsbericht vermelde Postkantoor of PostPunt gedurende 15 kalenderdagen.

Als de bestemmeling je zending niet afhaalt binnen de 15 kalenderdagen, wordt deze terug naar jou verzonden. Zorg er dus voor dat je naam en adres duidelijk vermeld staan op je zending.

Onze postbodes zijn verplicht om bij aangetekende zendingen aan te bellen en een minimale tijd te wachten. Jammer genoeg kan het gebeuren dat je toch een afwezigheidsbericht in je brievenbus vindt terwijl je thuis was.

Heb je recent nog de goede werking van je deurbel gecontroleerd? Als deze in perfecte staat is, dan heeft je postbode zijn dienst niet uitgevoerd zoals dat van hem verwacht wordt. Hiervoor bieden we je onze oprechte excuses aan.

Laat ons weten wat er is gebeurd.

In dit geval heb je 2 mogelijkheden:

  • Ofwel geef je een volmachtformulier aan iemand (18+) om de aangetekende zending in jouw plaats af te halen.
  • Ofwel laat je je post tot je terugkeer bewaren via de Doorzenddienst van bpost.

Je kan je aangetekende zending ook afhalen op vertoon van de barcode of het zendingsnummer. Vergeet je identiteitskaart niet mee te nemen. Laat ons weten als je postbode geen afwezigheidsbericht heeft achtergelaten, zodat we onze diensten kunnen verbeteren.

Als je niet thuis bent, zal de postbode een afwezigheidsbericht achterlaten. Dit bericht geeft duidelijk aan waar je je aangetekende zending kan ophalen, vanaf wanneer tot wanner. Je kan ook een postvolmacht geven aan iemand (18+) om de aangetekende zending in jouw plaats af te halen.

Als je niet thuis bent, zal de postbode een afwezigheidsbericht in de brievenbus achterlaten. Dit bericht geeft duidelijk aan:

  • waar je je zending kan afhalen
  • vanaf wanneer tot wanneer je je zending kan afhalen

Als ontvanger kan je niet kiezen waar je aangetekende zending geleverd zal worden als je niet thuis bent. De aangetekende zending gaat vervolgens naar een Afhaalpunt in je buurt. De keuze van het Afhaalpunt hangt af van de beschikbare ruimte, afstand tot je woning, etc.

Je aangetekende zending is beschikbaar vanaf de datum en tijd vermeld op het afwezigheidsbericht. Je kan je aangetekende zending niet eerder afhalen.

Nee, als je niet thuis bent zal de postbode een afwezigheidsbericht nalaten waarop staat waar en wanneer jij (of je volmachthouder) je aangetekende zending kan afhalen.

Haal je aangetekende zending af in het Postkantoor of PostPunt vermeld op je afwezigheidsbericht.