11 vragen
 voor het trefwoord « Iemand anders laten ontvangen »
Hoe geef ik een postvolmacht aan iemand om mijn aangetekende zending te ontvangen?
Je kan een postvolmacht geven aan iemand (18+) via het postvolmachtformulier. Daarvoor moet je:
 • het postvolmachtformulier downloaden, invullen en ondertekenen
 • een recto-verso kopie van jouw identiteitskaart aan de postvolmachthouder bezorgen
Wanneer de postbode langskomt zal je postvolmachthouder gevraagd worden om volgende documenten te tonen:
 • zijn eigen identiteitskaart
 • de ingevulde volmacht
 • de recto-versokopie van jouw identiteitskaart
Ik kan mijn aangetekende zending pas afhalen na de uiterste datum op het afwezigheidsbericht. Wat nu?
In dit geval heb je 2 mogelijkheden:
 • Ofwel geef je een volmachtformulier aan iemand (18+) om de aangetekende zending in jouw plaats af te halen.
 • Ofwel laat je je post tot je terugkeer bewaren via de Doorzenddienst van bpost.
Hoe kan iemand anders mijn aangetekende zending afhalen?
Daarvoor dien je eerst een volmacht te geven aan iemand (+ 18). (Hij of zij wordt dan jouw volmachthouder) Dit doe je als volgt:
 • Vul de achterzijde van het afwezigheidsbericht in en onderteken.
 • Geef het samen met een recto-versokopie van je identiteitskaart aan je volmachthouder.
Je volmachthouder toont vervolgens aan het loket:
 • zijn eigen identiteitskaart
 • het ingevulde en ondertekende afwezigheidsbericht.
 • de kopie van je identeitskaart
Wie mag een aangetekende zending in ontvangst nemen?
Enkel de geadresseerde(n) of wie een postvolmacht van de geadresseerde(n) heeft mag een aangetekende zending in ontvangst nemen. De zending wordt pas afgeleverd na handtekening en controle van de identiteitskaart van de geadresseerde(n) of postvolmachthouder. De afzender bepaalt aan wie de zending moet worden overhandigd.  
Kan iemand anders mijn aangetekende zending ontvangen?
Ja, daarvoor dien je wel eerst een postvolmacht te geven aan iemand (18 +).
Wat heb ik nodig om mijn aangetekende zending af te halen?
Om je aangetekende zending af te halen heb je volgende documenten nodig:
 • het afzwezigheidsbericht van de postbode
 • je identiteitskaart
Hoe geef ik een Postvolmacht voor 1 specifieke zending?
Om je Aangetekende Zending op te halen in het Postkantoor moet je volmachthouder in het bezit zijn van:
 • het door jou ingevulde en ondertekende afwezigheidsbericht dat de postbode in je brievenbus achterliet
 • een recto-versokopie van jouw identiteitskaart
 • zijn of haar eigen identiteitskaart
Ik moet een aangetekende zending in ontvangst nemen voor iemand anders, maar ik heb geen volmacht. Wat kan ik doen?
Een aangetekende zending kan alleen in ontvangst genomen worden door een andere persoon als deze in het bezit is van:
 • het door de bestemmeling ingevulde en ondertekende afwezigheidsbericht dat de postbode in de brievenbus achterliet of een volmacht voor langere duur
 • een recto-versokopie van de identiteitskaart van de bestemmeling
 • zijn of haar eigen identiteitskaart
Wanneer geef ik een Postvolmacht voor één specifieke zending?
Geef een (volwassen) persoon een Postvolmacht als je wil dat deze persoon één specifieke Aangetekende Zending in jouw naam kan afhalen in het Postkantoor.
Wat als mijn volmachthouder mijn volmacht voor een specifieke zending verliest?
In dat geval kan je je volmachthouder een Postvolmacht voor langere duur geven. Je kan deze naar wens beperken in de tijd. Ter info: je zending wordt maximaal 15 kalenderdagen bewaard in het postkantoor of PostPunt.
Mag een minderjarige een aangetekende zending ontvangen?
Een minderjarige mag een aangetekende zending niet aftekenen voor ontvangst. Enkel een ouder (of iemand met ouderlijk gezag) kan de aangetekende zending voor de minderjarige ontvangen. De ontvanger moet het ouderlijke gezag over de minderjarige kunnen aantonen. (bv. via identiteitskaart, huwelijksboekje, gerechtelijke beslissing, etc.)