Wat mag ik niet verzenden?

De huidige postwetgeving verbiedt het verzenden van brieven of pakjes, zowel binnen België als naar het buitenland, met volgende inhoud:

1. Gevaarlijke goederen:

Gevaarlijke voorwerpen zijn voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking een gevaar kunnen zijn voor personen, of schade kunnen aanbrengen aan andere zendingen, de uitrusting van bpost of goederen van derden (inclusief pakjes). Ook sommige dagelijkse producten mag je niet met de post verzenden. Zoals aanstekers, parfum, manicureproducten, lijm, verf, ontvlambare vloeistoffen, spuitbussen, deodorants onder druk, haarkleurmiddel en lithiumbatterijen.

Er bestaat een specifieke uitzondering voor lithiumbatterijen. Lees er alles over in ons beknopte overzicht. Je vindt er ook een overzicht van alle gevaarlijke goederen.

2. Verboden items:

  • Drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen;
  • Wapens, essentiële onderdelen van wapens en munitie, namaakwapens, messen, zwaarden, dolken en elk ander scherp of snijdend voorwerp;
  • Voorwerpen, geschriften of substanties in het algemeen waarvan de invoer, uitvoer, productie, omloop, verspreiding, het gebruik, het bezit, de verkoop of het vervoer ervan bij wet verboden is;
  • Voorwerpen waarop vermeldingen te zien zijn die indruisen tegen de openbare orde of de goede zeden; 
  • Zendingen die volgens het handelsrecht verboden bestemmingen vermelden of verboden goederen bevatten;
  • Zendingen die namaakgoederen bevatten;
  • Muntstukken, bankbiljetten en waarden aan toonder (uitzondering: cheques op naam met een maximale waarde van € 500 per pakje en een basisgarantie);
  • Juwelen (uitzondering: fantasiejuwelen die geen goud, zilver of edelstenen bevatten, niet meer waard zijn dan € 500 per pakket en een basisgarantie hebben, kunstvoorwerpen en verzamelwerken of andere kostbare materialen, met inbegrip van dierenpelzen;
  • Pakjes waarvan de waarde meer dan € 5.000 bedraagt. 

Sommige landen leggen nog extra beperkingen op. Bekijk ze voor China, Rusland, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Portugal, Luxemburg, Spanje en Zwitserland.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag : 
08.00 - 12.30 u.
13.00 - 18.00 u.

Zaterdag :
09.00 - 13.00 u.

Zonaal Tarief. Wachttijden kunnen variëren.