33 vragen
 voor het trefwoord « Geld overmaken naar het buitenland »
Naar waar in het buitenland kan ik geld versturen via Ria?
Via Ria Money Transfer kan je geld versturen naar het buitenland: nu al naar 161 landen wereldwijd. Er komen nog altijd nieuwe landen bij. In je Postkantoor of Ria-agentschap vind je de lijst met landen naar waar je geld kan versturen.
Wat zijn mijn mogelijkheden om met Ria geld te versturen?
Met Ria Money Transfer verstuur en ontvang je geld van en naar overal ter wereld. Je kan: cash geld versturen dat je bestemmeling cash afhaalt. cash geld versturen naar de bankrekening van je bestemmeling. Die optie is niet in elk land van bestemming beschikbaar. cash geld versturen naar een virtuele mobiele rekening van je bestemmeling. Die optie is niet in elk land van bestemming beschikbaar. De loketbediende in je Postkantoor vertelt je op welke manieren je bestemmeling het geld kan ontvangen in het land waar hij of zij woont of verblijft.
Welke contactgegevens van de verzender en de bestemmeling moet ik opgeven?
Je hoeft alleen de voor- en achternaam van je bestemmeling en je eigen gsm-nummer op te geven.
Moet ik weten naar welk land of welke stad ik geld stuur?
Je moet altijd weten naar welk land je geld verstuurt. Afhankelijk van het land moet je ook opgeven in welk Ria-agentschap – en dus ook welke stad – je bestemmeling het geld afhaalt. De loketbediende in je Postkantoor vertelt je voor welke landen je een Ria-agentschap moet kiezen.
Kan ik anoniem geld overmaken via Ria?
Anoniem geld overmaken, kan niet met Ria Money Transfer. Voor elke geldtransfer moet je je identiteit bewijzen met een geldig identiteitsbewijs.
Welke gegevens heb ik nodig om geld te versturen via Ria?
De gegevens die je de loketbediende van je Postkantoor of Ria-agentschap moet bezorgen: de voor- en achternaam van je bestemmeling het land waar je bestemmeling woont of verblijft afhankelijk van het land: het Ria-agentschap waar je bestemmeling het geld ophaalt je gsm-nummer Het bedrag betaal je contant of met Bancontact.
Kan ik cash geld versturen en dat laten overschrijven?
Je kan cash geld versturen via Ria Money Transfer: je betaalt het bedrag dan contant aan het loket. In sommige landen kan je het geld op de bankrekening van je bestemmeling laten storten. Daarvoor heb je het rekeningnummer (IBAN voor Europa) van je bestemmeling en de naam en BIC-code van zijn of haar bank nodig. De loketbediende in je Postkantoor vertelt je in welke landen dat kan. Let op: contant geld overmaken naar een andere rekening kan niet in België. Je bestemmeling moet het geld contant afhalen in een Postkantoor of Ria-agentschap.
Hoeveel tijd heeft mijn bestemmeling om het geld af te halen?
Je bestemmeling heeft 40 dagen de tijd om je geld af te halen. Daarna krijg je van Ria via sms een nieuwe pincode waarmee je het geld zelf weer kan afhalen.
Zijn er minimum- en maximumbedragen?
Er zijn alleen maximumbedragen waarmee je rekening moet houden. De loketbediende in je Postkantoor kan je die bedragen bezorgen.
Moet ik een Ria-agentschap opgeven?
Dat hangt af van het land waar je het geld naartoe stuurt. Voor sommige landen volstaat het dat je de naam van het land opgeeft. Voor andere landen moet je ook opgeven in welk Ria-agentschap je bestemmeling het geld afhaalt. De loketbediende in je Postkantoor vertelt je voor welke landen je een Ria-agentschap moet kiezen.
Kan ik een Postwissel naar het buitenland sturen?
Een Postwissel naar het buitenland sturen is niet mogelijk. Hiervoor kan je beroep doen op een internationale bankoverschrijving of Ria Money Transfer.
Kan iemand die mijn code vindt het geld afhalen?
In het Postkantoor of Ria-agentschap wordt ook het identiteitsbewijs gecontroleerd om te zien of de opvrager wel de bestemmeling is.
Moet ik aantonen waarom ik geld verstuur?
De loketbediende in je Postkantoor vraagt je naar de reden dat je geld verstuurt.
Mag een minderjarige geld versturen?
Alleen als meerderjarige mag je geld versturen via Ria Money Transfer.
Kan ik de code direct naar de bestemmeling sturen?
Je kan de pincode onmiddellijk naar je bestemmeling sturen. Zo kan die het geld meteen gaan afhalen.
Als ik niet in België woon, kan ik dan ook geld versturen? Zijn er dan andere vereisten?
Je kan geld versturen vanuit alle 161 landen waar Ria Money Transfer actief is. Ook daar heb je alleen een geldig identiteitsbewijs nodig. In je Postkantoor of Ria-agentschap vind je de lijst met landen naar waar je geld kan versturen.
Kan ik de munteenheid kiezen?
Afhankelijk van het land waar je geld naartoe stuurt, kan je kiezen tussen de euro en de lokale munteenheid. De loketbediende in je Postkantoor laat je weten welke munteenheden Ria in het land van bestemming aanvaardt.
Kan ik geld versturen in alle Postkantoren en PostPunten?
Geld versturen via Ria Money Transfer kan in alle Postkantoren in België. In onze PostPunten is dat nog niet mogelijk.
Ik stuur euro’s, de ontvanger wil dollars. Wordt dat omgerekend? Zijn daar kosten voor?
Het bedrag dat je verstuurt, wordt omgerekend tegen de wisselkoersen van dat moment. Die omzetting wordt afgetrokken van het bedrag dat je bestemmeling ontvangt. Je kan ook vragen hoeveel euro je moet betalen om een bepaald bedrag in dollar te laten toekomen.
Welke gegevens heb ik nodig om de bestemmeling te identificeren?
Bij de versturing van het geld hoef je de bestemmeling niet te identificeren. Je hoeft alleen zijn of haar voor- en achternaam op het formulier in te vullen. Je bestemmeling moet zich wel met zijn of haar identiteitsbewijs identificeren om het geld af te halen.
Mag ik geld versturen in naam van iemand anders?
Je mag nooit geld versturen in naam van iemand anders. Als je dat wel doet, riskeer je gerechtelijk vervolgd te worden.
Wat zijn de voordelen om via Ria cash geld te versturen?
Cash geld versturen via Ria Money Transfer heeft 4 grote voordelen. Het is: snel: het geld dat je verstuurt, is na enkele minuten beschikbaar in 161 landen. veilig: elke geldtransfer wordt geregistreerd in een wereldwijd erkend beveiligingssysteem. makkelijk: je vult het formulier in en geeft het samen met je identiteitsbewijs en het bedrag aan de loketbediende. Je neemt contact op met je bestemmeling en bezorgt hem of haar de pincode om het bedrag af te halen. dichtbij: er is altijd een Postkantoor in je buurt. En of je nu verzender of bestemmeling bent: je hoeft geen bankrekening te hebben.
Kan ik zonder identiteitskaart geld versturen via Ria?
Voor een geldtransfer via Ria Money Transfer heb je altijd een geldig identiteitsbewijs nodig om je te identificeren als verzender. In België is dat je identiteitskaart. Ook in alle landen van de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland en IJsland neemt Ria je Belgische identiteitskaart aan. Andere documenten zijn niet nodig. Als je geld wilt versturen vanuit andere landen, heb je een paspoort nodig. Wanneer je identiteitskaart gestolen is of verloren is gegaan, kan je geld versturen met een officieel bewijs van verlies van de politie. Let op: je moet dan wel al Ria-klant zijn. Als je geen Belgische identiteitskaart hebt, kan je ook geld versturen met je paspoort, verblijfskaart of attest van immatriculatie (voorlopig verblijfsdocument).
Kan ik cash geld opsturen en de bestemmeling het cash laten ontvangen?
Via Ria Money Transfer kan je het bedrag dat je wilt versturen contant aan het loket betalen. Je bestemmeling kan het binnen de 40 dagen met een pincode cash afhalen in een Ria-agentschap.
Staan er per land geldlimieten op de bedragen die je mag versturen?
Elk land legt een limiet aan geldtransfers op. De grootte van het bedrag dat je mag versturen, hangt daarvan af. De loketbediende in je Postkantoor geeft je meer informatie over de geldlimieten in het land waar je geld naartoe wilt sturen.
Hoe kies ik het afhaalpunt? Kan dat voor elk land?
In sommige landen kan je bestemmeling het geld ophalen in elk Ria-agentschap. Voor andere landen moet je als verzender opgeven in welk agentschap je bestemmeling het geld moet ophalen. De loketbediende in je Postkantoor geeft je daar meer informatie over.
Wat zijn de kosten als verzender en ontvanger?
De kosten die je als verzender betaalt, hangen af van het bedrag dat je verstuurt. Hoe hoger het bedrag, hoe hoger de verzendingskosten. Als ontvanger hoef je niets te betalen.
Een overschrijving buiten Europa kost geld. Zijn er goedkopere manieren?
Je kan het geld ook overschrijven naar de bankrekening van je bestemmeling. Zo’n internationale overschrijving duurt wel langer dan een geldtransfer via Ria Money Transfer. Afhankelijk van het tijdverschil in het land van bestemming en de openingsuren van het Ria-agentschap kan je bestemmeling via Ria Money Transfer het geld al enkele minuten later afhalen.