8 vragen
 voor het trefwoord « Er loopt iets mis »
Ik was thuis, maar kreeg toch een afwezigheidsbericht in de bus. Hoe kan ik klacht indienen?
Onze postbodes zijn verplicht om bij leveringen van aangetekende zendingen en pakjes aan te bellen en een minimale tijd te wachten. Jammer genoeg kan het gebeuren dat je toch een afwezigheidsbericht in je brievenbus vindt terwijl je thuis was. Je kan hiervoor klacht indienen via ons online formulier onderaan deze pagina. Hou je afwezigheidsbericht alvast bij de hand, want je hebt het nodig om het formulier te vervolledigen.
Wie contacteer ik als mijn internationale aangetekende zending niet is geleverd?
Contacteer het best onze klantendienst via het online formulier onderaan deze pagina en hou je afgiftebewijs klaar. Wij starten een onderzoek op in samenwerking met de buitenlandse postoperator die je zending heeft behandeld.  
Word ik vergoed als mijn aangetekende zending verloren of beschadigd raakt?
Bij verlies, diefstal of beschadiging van je aangetekende zending krijg je als afzender een vergoeding van bpost. Deze komt overeen met de werkelijk geleden rechtstreekse schade, met een maximumbedrag van € 39. Met een aangetekende zending met verzekering op maat kan je je zending extra verzekeren tot maximum € 7500. Je kan deze vergoeding aanvragen via het online formulier onderaan deze pagina. Zo kan je ons meteen alle nodige informatie en documenten bezorgen om je dossier te behandelen. In geval van schade moet de klacht bij ons ingediend worden binnen de 7 kalenderdagen.
Wat gebeurt er als mijn aangetekende zending met verzekering op maat gestolen, verloren of beschadigd raakt?
Bij verlies, diefstal of schade van je aangetekende zending met verzekering op maat krijg je als afzender een vergoeding van bpost. Deze komt overeen met:
  • de werkelijk geleden rechtstreekse schade
  • een maximumbedrag van de verzekering op maat
Je kan deze vergoeding aanvragen via het online formulier onderaan deze pagina. Zo kan je ons meteen alle nodige informatie en documenten bezorgen om je dossier te behandelen. In geval van schade moet de klacht bij ons ingediend worden binnen de 7 kalenderdagen.
Waarom is mijn aangetekende zending naar mij teruggezonden?
De reden van terugzending staat op je teruggezonden aangetekende zending. Een aangetekende zending wordt in de volgende gevallen teruggestuurd: • bij een onvolledig of onjuist adres • als de bestemmeling geen post ontvangt op het aangegeven adres • als de bestemmeling de aangetekende brief heeft geweigerd • als de bestemmeling de aangetekende zending niet is komen afhalen binnen de 15 dagen, na ontvangst van een Afwezigheidsbericht;
Ik was thuis, maar kreeg toch een afwezigheidsbericht. Hoe kan dit?
Onze postbodes zijn verplicht om bij aangetekende zendingen aan te bellen en een minimale tijd te wachten. Jammer genoeg kan het gebeuren dat je toch een afwezigheidsbericht in je brievenbus vindt terwijl je thuis was. Heb je recent nog de goede werking van je deurbel gecontroleerd? Als deze in perfecte staat is, dan heeft je postbode zijn dienst niet uitgevoerd zoals dat van hem verwacht wordt. Hiervoor bieden we je onze oprechte excuses aan. Laat ons weten wat er is gebeurd.