Waarom is mijn aangetekende zending naar mij teruggezonden?

De reden van terugzending staat op je teruggezonden aangetekende zending.

Een aangetekende zending wordt in de volgende gevallen teruggestuurd:

• bij een onvolledig of onjuist adres

• als de bestemmeling geen post ontvangt op het aangegeven adres

• als de bestemmeling de aangetekende brief heeft geweigerd

• als de bestemmeling de aangetekende zending niet is komen afhalen binnen de 15 dagen, na ontvangst van een Afwezigheidsbericht;

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Webform

Aanbevolen optie. Efficiënt en vlot afgehandeld. 
 

Bellen

Maandag - vrijdag : 
08.00 - 12.30 u.
13.00 - 18.00 u.

Zaterdag :
09.00 - 13.00 u.

Zonaal Tarief. Wachttijden kunnen variëren.