Wanneer voeg ik een ontvangstbewijs toe aan mijn aangetekende zending?

Voeg het toe wanneer je een formeel en schriftelijk bewijs wil dat de geadresseerde je zending heeft ontvangen. De bestemmeling moet dit document bij ontvangst aftekenen met zijn naam, handtekening en de datum. Daarna krijg je het teruggestuurd. In geval van betwisting is dit document rechtsgeldig. Je kan een ontvangstbewijs toevoegen bij:

• officiële, vertrouwelijke, originele documenten

• opzegging van huur-, verzekerings-, energiecontract ...

• zendingen voor verzekerings-, telefooncontracten ...

• officiële briefwisseling met je werkgever;

• een geschil, documenten over je gezondheid of waaraan je waarde hecht

In sommige gevallen is een Ontvangstbewijs verplicht bij wet. Vraag ernaar in je Postkantoor of PostPunt.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag : 
08.00 - 12.30 u.
13.00 - 18.00 u.

Zaterdag :
09.00 - 13.00 u.

Zonaal Tarief. Wachttijden kunnen variëren.