Wanneer gebruik ik een aangetekende zending?

Kies voor een aangetekende zending als je wil kunnen bewijzen dat je zending of brief verstuurd werd, zonder dat er enige betwisting van de bestemmeling mogelijk is. In sommige gevallen is een Aangetekende Zending zelfs verplicht bij wet.

Gebruik een Aangetekende Zending voor:

• officiële, vertrouwelijke, originele documenten

• opzegging van huur-, verzekerings-, energiecontract ...

• zendingen voor verzekerings-, telefooncontracten ...

• officiële briefwisseling met je werkgever

• documenten over je gezondheid of waaraan je waarde hecht

• een geschil

• kleine cadeaus

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag : 
08.00 - 12.30 u.
13.00 - 18.00 u.

Zaterdag :
09.00 - 13.00 u.

Zonaal Tarief. Wachttijden kunnen variëren.