Een familielid is overleden. Kan ik de post van de overledene laten doorsturen naar mijn adres?

Als langstlevende echtgenoot, enige erfgenaam of gevolmachtigd erfgenaam kan je aanvragen om de post van een overledene te laten doorsturen. Neem daarvoor contact op met de Nabestaandendienst van bpost. Op het Belgische of buitenlandse adres van je keuze ontvang je dan alle brieven op naam van de overleden persoon. De Nabestaandendienst vraag je in een Postkantoor aan. Je moet volgende documenten voorleggen:

Als enige erfgenaam: een officieel document dat verklaart dat je de enige erfgenaam bent. Bijvoorbeeld een akte van erfopvolging opgesteld door de notaris of een registratiekantoor, een akte van bekendheid opgesteld door de notaris of een vrederechter of een erfrechtverklaring.

Als gevolmachtigd erfgenaam:

  • Akte van erfopvolging opgesteld door de notaris of een registratiekantoor, een akte van bekendheid opgesteld door de notaris of de vrederechter of een erfrechtverklaring
  • Mandaat of volmacht van de andere erfgenamen
  • akte opgesteld door de notaris of de vrederechter waarin staat dat je recht hebt op de erfenis
  • Kopie van de identiteitskaarten van de andere erfgenamen

Als notaris:

  • Akte opgesteld door de vrederechter waarin staat dat je de uitvoerder van het testament bent of dat er geen reden is om de post niet naar je te laten doorsturen.

De kosten om de post te laten doorsturen, bedragen minder dan € 10 per maand. De contracten hebben een minimumduur van 3 maanden en kunnen worden verlengd. De aanbevolen formule is die met een duur van 6 maanden. Dat geeft je genoeg tijd om de contactpersonen en leveranciers van de overleden persoon op de hoogte te brengen.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag : 
08.00 - 12.30 u.
13.00 - 18.00 u.

Zaterdag :
09.00 - 13.00 u.

Zonaal Tarief. Wachttijden kunnen variëren.