De aangetekende zending in mijn brievenbus is beschadigd. Wat nu?

Is er schade aan de inhoud van de aangetekende zending? Neem dan zeker foto's van de beschadigde verpakking en inhoud, en bezorg die foto's binnen 7 dagen aan de verzender. Alleen hij kan een klacht indienen bij onze klantendienst. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag : 
08.00 - 12.30 u.
13.00 - 18.00 u.

Zaterdag :
09.00 - 13.00 u.

Zonaal Tarief. Wachttijden kunnen variëren.