7 vragen
 voor het trefwoord « Douane »
Mijn pakje is in België aangekomen. Hoelang blijft mijn pakje bij de douane liggen?
Dit hangt af van waar uw pakje wordt verzonden. Mijn pakje komt van binnen de Europese Unie De douane is bevoegd om alle zendingen binnen de Europese Unie te controleren. Het gaat dan eerder over verdachte zendingen vanuit EU-lidstaten en zendingen met accijnsgoederen binnen de Europese Gemeenschap. Doorgaans loopt uw pakje daar geen extra vertraging op. Mijn pakje komt van buiten de Europese Unie Die pakjes ondergaan standaard een douaneproces. De behandelingstermijn hangt af van de volgende 2 factoren:
  • Of uw pakje al dan niet beschikt over voldoende informatie, zoals de waarde en aard van de goederen. (Is dat niet het geval, dan ontvangt u enkele dagen later een brief. De behandelingstermijn wordt dan verlengd tot u de aanvullende gegevens opstuurt). De douane gaat vervolgens na of er btw, douanerechten of andere heffingen op uw pakje betaald moeten worden.
  • Of de douane of andere officiële instanties uw pakje al dan niet moeten controleren. Dat is het geval bij geneesmiddelen, planten en voedsel, wapens, vermoedelijke namaak, etc.
U kan de status van uw pakje online volgen via Track & Trace en de My bpost app.
Wat als mijn pakje niet over de nodige informatie beschikt om de inklaring te doen?
Als niet alle informatie bij het pakje aanwezig is, krijgt u binnen de twee dagen bericht van bpost per brief. U kan dit ook meteen zien in de My bpost app of op onze Track & Trace. Daar kan u de ontbrekende documenten opladen. Hoe sneller u dit doet, hoe sneller uw pakje kan worden ingeklaard. De behandelingstermijn wordt dan verlengd tot u de aanvullende gegevens opstuurt. Als u niet antwoordt op dit verzoek voor bijkomende informatie, dan zenden we uw pakje na 14 dagen terug naar de afzender. Bij de zogeheten inklaring van uw pakje worden de douanerechten, btw en eventuele andere kosten (zoals anti-dumpingrechten en milieurechten) berekend. Deze dient u als ontvanger op voorhand te betalen via de My bpost app of via Track & Trace. U krijgt hiervoor een e-mail, sms of brief met een betalingsuitnodiging.
Wanneer betaal ik douanekosten voor een pakje?
U betaalt geen douanekosten als verzender. Als u een pakje stuurt naar een land buiten de Europese Unie dan moet de bestemmeling invoerrechten, btw, eventuele andere kosten en kosten voor de douaneformaliteiten betalen.
Waarom moet ik 'kosten voor douaneformaliteiten' betalen?
‘Kosten voor douaneformaliteiten’ zijn een administratieve kost die wordt aangerekend voor:
  • het vaststellen van de inhoud en de waarde van het pakje
  • het eventueel aanschrijven van de geadresseerde wanneer de inhoud, waarde en gegevens van het pakje niet overeenkomen of onvolledig zijn
  • het opmaken van de vereiste douane-aangifte
  • opslag- en bewaarkosten voor het innen en doorstorten van de douaneheffingen
Deze kosten gelden enkel voor zendingen van buiten de Europese Unie (+ Verenigd Koninkrijk). Sinds 1 juli 2021 gelden deze kosten voor alle zendingen van buiten de EU, ook als de zending minder dan € 22 waard is. Bestelt u bij een geregistreerde webshop (Import One-Stop Shop of IOSS) die op voorhand btw aanrekent, dan moet u geen bijkomende belastingen, douanerechten en administratieve kosten betalen aan bpost. Let op: zendingen met een waarde van € 150 of meer zijn altijd onderworpen aan douanerechten en administratieve verwerkingskosten.
Mijn pakje is besteld via een Europese webshop. Waarom moet het toch nog langs de douane of moet ik toch nog extra kosten betalen?
In dit geval komt uw pakje van buiten de EU, ook al is het besteld via een Europese webshop. Sommige webshops verzenden hun producten rechtstreeks uit het land van herkomst. Als dit buiten de EU ligt (bv. het Verenigd Koninkrijk), dient u rekening te houden met eventuele invoerkosten. Kijk daarom steeds goed het afzendadres van uw pakje na als u iets online bestelt. Als u een betalingsuitnodiging krijgt voor invoerkosten, kan u uw pakje vóór betaling nog weigeren. U kan dit via de My bpost app of via Track & Trace. Uw pakje wordt dan automatisch naar de afzender teruggestuurd. Sinds 1 juli 2021 gelden invoerkosten op alle zendingen van buiten de Europese Unie en is de vrijstelling voor zendingen met waarde onder € 22 vervallen.
Waarom zijn er douanecontroles op mijn pakje?
Alle zendingen van buiten de EU doorlopen een invoerprocedure. Daarbij kan de Belgische douane de inhoud van zendingen controleren bij aankomst in België. De meeste zendingen worden meteen vrijgegeven, maar er worden ook inspecties gedaan:
  • om na te gaan of de inhoud niet verboden is om te verzenden naar de EU (bv. medicatie)
  • als voor de invoer van de inhoud een akkoord van andere overheidsinstellingen nodig is (bv. voedsel of planten)
  • als voor de invoer van de inhoud documentatie of vergunningen zijn vereist
  • om namaakgoederen te bestrijden
Is uw zending onderworpen aan controle, hou dan rekening met een extra termijn van 3 à 7 dagen.
Moet ik mijn zending via bpost inklaren?
Nee. U bent vrij om te kiezen welk transportbedrijf je zending bij de Belgische douane aanbiedt. Zij zullen u ook administratiekosten aanrekenen. Theoretisch kan u zelf uw zending aanbieden bij de Belgische douane zonder de hulp van bpost of een ander transportbedrijf. Hou er echter rekening mee dat de inklaringsprocedure complex is. We raden u daarom aan om uw zending door ons of een ander transportbedrijf te laten aanbieden bij de douane. Wilt u toch zelf instaan voor de inklaring van uw zending, neem dan contact met ons op via import@bpost.be.