Waarom moet ik 'kosten voor douaneformaliteiten' betalen?

De ‘kosten voor douaneformaliteiten’ is een administratieve kost die wordt aangerekend voor:

• het vaststellen van de inhoud en de waarde van het pakje

• het eventueel aanschrijven van de geadresseerde wanneer de inhoud, waarde en gegevens van het pakje niet overeenkomen of onvolledig zijn

• het opmaken van de vereiste douane-aangifte

• opslag- en bewaarkosten voor het innen en doorstorten van de douaneheffingen

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag :
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30

Zonaal tarief. Wachttijd varieert.