2 vragen
 voor het trefwoord « Tarieven »
Hoe wordt mijn korting berekend?
U krijgt een korting op basis van het totale volume ECO & FLEX van al uw campagnes die op uw maandelijkse factuur staan.
Dat gebeurt progressief : hoe groter uw volume maandelijkse zendingen, hoe groter uw korting.
We passen de korting toe op de prijs die we u aanrekenen voor elke zending van die maand. Onze basisprijzen voor MaxiResponse :
  • ECO (0 - 50 g) : € 1,10
  • FLEX (0 - 350 g) : € 2,20
Met deze tabel berekent u uw maandelijkse kortingspercentage, gebaseerd op uw volume: Progressieve korting op basis van het maandelijkse volume. Korting per schijf % 0 - 500                  0% 500 - 1000            5% 1000 - 1800         10% 1800 -                  15%
Voorbeeld : In de loop van de maand hebt u 1000 ECO- en 2000 FLEX-zendingen ontvangen. Dat zijn in totaal 3000 zendingen. Zo berekenen we uw kortingspercentage : Ondergrens (maandvolume) Bovengrens (maandvolume) Korting per schijf % : - 500 0% 0% x 500 = 0 500 1000 5% 5% x (1000 - 500) = 25 1000 1800 10% 10% x (1800 - 1000) = 80 1800 3000 15% 15% x (3000 - 1800) = 180 Uw kortingspercentage : (0 + 25 + 80 + 180) / 3000 = 9,5% Basisbedrag : ECO (1000 x € 1,10) + FLEX (2000 x € 2,20) = € 5500 Uw korting : 9,5% x € 5500 = € 522,50 Te betalen : € 5500 - € 522,50 = € 4977,50
De MaxiResponse-tarieven en de maximumgewichten veranderen op 1 oktober. Wat betekent dat voor mij?
  • Voor FLEX geldt 1 tarief voor alle zendingen tot 350 gram. Zendingen boven 350 gram zijn niet meer toegestaan.
  • We passen een progressieve korting toe: op basis van het totale aantal ECO- en FLEX-zendingen samen krijgt u een korting die kan stijgen tot 15%.