10 vragen
 voor het trefwoord « Hoe werkt het? »
Een familielid is overleden. Kan ik de post van de overledene laten doorsturen naar mijn adres?
Als langstlevende echtgenoot, enige erfgenaam of gevolmachtigd erfgenaam kan je aanvragen om de post van een overledene te laten doorsturen. Neem daarvoor contact op met de Nabestaandendienst van bpost. Op het Belgische of buitenlandse adres van je keuze ontvang je dan alle brieven op naam van de overleden persoon. De Nabestaandendienst vraag je in een Postkantoor aan. Je moet volgende documenten voorleggen: Als enige erfgenaam: een officieel document dat verklaart dat je de enige erfgenaam bent. Bijvoorbeeld een akte van erfopvolging opgesteld door de notaris of een registratiekantoor, een akte van bekendheid opgesteld door de notaris of een vrederechter of een erfrechtverklaring. Als gevolmachtigd erfgenaam:
 • Akte van erfopvolging opgesteld door de notaris of een registratiekantoor, een akte van bekendheid opgesteld door de notaris of de vrederechter of een erfrechtverklaring
 • Mandaat of volmacht van de andere erfgenamen
 • akte opgesteld door de notaris of de vrederechter waarin staat dat je recht hebt op de erfenis
 • Kopie van de identiteitskaarten van de andere erfgenamen
Als notaris:
 • Akte opgesteld door de vrederechter waarin staat dat je de uitvoerder van het testament bent of dat er geen reden is om de post niet naar je te laten doorsturen.
De kosten om de post te laten doorsturen, bedragen minder dan € 10 per maand. De contracten hebben een minimumduur van 3 maanden en kunnen worden verlengd. De aanbevolen formule is die met een duur van 6 maanden. Dat geeft je genoeg tijd om de contactpersonen en leveranciers van de overleden persoon op de hoogte te brengen.
Kan ik Aangetekende Zendingen ontvangen van een overleden persoon of een persoon waarvan ik voorlopige bewindvoerder ben? Onder welke voorwaarden?
Dat is mogelijk als je voldoet aan de voorwaarden om in te schrijven voor de Doorzenddienst in geval van overlijden of van voorlopige bewindvoering. Volgende documenten worden dan automatisch naar je doorgestuurd: Aangetekende Zendingen, brieven, kaarten, geadresseerde reclame, bankafschriften, loonbrieven en brieven van Belgische rechtbanken.
Hoe weet de postbode dat mijn post moet worden doorgestuurd?
Onze sorteermachines detecteren automatisch dat je post naar het nieuwe adres moet. Die post krijg je even snel als je andere brieven en kaarten. Een klein deel van de postverdeling gebeurt manueel. Die post komt eerst naar het distributiekantoor in de buurt van je oude adres en wordt dan teruggestuurd naar het sorteercentrum om naar je nieuwe adres te gaan. Je ontvangt die geadresseerde brieven een dag later.
Wat zijn de tarieven om de post van een overleden persoon te laten doorsturen?
De tarieven voor de Doorzenddienst en de Nabestaandendienst. In België:
 • 3 maanden: € 29,65
 • Verlenging van 3 maanden: € 24,95
Naar het buitenland:
 • 3 maanden: € 102,65
 • Verlenging van 3 maanden: € 99,95
De contracten hebben een minimumduur van 3 maanden en kunnen met 3 maanden worden verlengd, tot een maximum van 24 maanden. De aanbevolen periode om post te laten doorsturen is 6 maanden. Dat geeft je genoeg tijd om de contacten en leveranciers van de overleden persoon of de persoon waarvan je wettelijke bewindvoerder bent op de hoogte te brengen.
Kan ik post die al doorgestuurd wordt verder laten doorsturen naar een derde adres?
De post van een verhuizende persoon kan maar naar 1 ander adres doorgestuurd worden. Het is dus niet mogelijk om doorgestuurde post nog eens verder te sturen naar een derde adres op dezelfde naam. Je kan het nieuwe adres in je contract wel wijzigen wanneer je dat wil – gratis. Dat kan online als je het contract op onze website afsloot. In andere gevallen kan je terecht in om het even welk Postkantoor.
Kan ik de post van een rusthuis naar mij laten doorsturen?
We sturen alleen post door van adressen die tot 1 huishouden behoren. Je kan bijvoorbeeld geen post doorsturen naar of van een camping of woon-zorgcentrum.
Loopt het doorsturen van de post nog na het einde van het contract door? Hoelang?
Het grootste deel van je post wordt automatisch geselecteerd en meteen doorgestuurd. Maar sommige correspondentie versturen we manueel, wat iets langer duurt. Daardoor is het mogelijk dat je enkele dagen na het einde van de Verhuisdienst nog post krijgt die is doorgestuurd naar je nieuwe adres.
Kan ik voor iemand anders een contract afsluiten met de Verhuisdienst?
Voor andere personen die niet op hetzelfde adres als jij wonen, kan je de Verhuisdienst alleen aanvragen als je:
 • voorlopig bewindvoerder bent van een zwaar ziek of dementerend persoon;
 • langstlevende echtgenoot bent van een overleden persoon;
 • enige erfgenaam bent;
 • gevolmachtigde erfgenaam bent;
 • uitvoerder van het testament (notaris) bent.
Om de Verhuisdienst aan te vragen, moet je documenten voorleggen die je relatie met de overleden persoon aantonen.
Ik ben wettelijk bewindvoerder van iemand. Kan ik zijn post naar mijn adres laten doorsturen?
Als je de wettelijke bewindvoerder bent van een zwaar ziek of dementerend persoon, kan je vragen om de post te laten doorsturen van andere personen die niet op hetzelfde adres als jij wonen. Om die doorsturing als wettelijke bewindvoerder aan te vragen, moet je naar een Postkantoor gaan. Neem een kopie mee van het vonnis waarin staat dat je de wettelijke bewindvoerder bent. Vraag naar de Doorzenddienst.
Ik ben wettelijk bewindvoerder van iemand. Kan ik zijn post naar mijn adres laten doorsturen?
Als je de wettelijke bewindvoerder bent van een zwaar ziek of dementerend persoon, kan je vragen om de post te laten doorsturen van andere personen die niet op hetzelfde adres als jij wonen. Om die doorsturing als wettelijke bewindvoerder aan te vragen, moet je naar een Postkantoor gaan. Neem een kopie mee van het vonnis waarin staat dat je de wettelijke bewindvoerder bent. Vraag naar de Doorzenddienst.