Hoe breng ik mijn huis-aan-huiszending nog gerichter bij de juiste doelgroep?

bpost helpt u om die geografische zones te kiezen waar bepaalde doelgroepen beter zijn vertegenwoordigd. Zo kan u bijvoorbeeld zones kiezen op basis van:

  • de samenstelling van huishoudens, bijvoorbeeld jonge gezinnen met 1 kind;
  • de sociale klasse, bijvoorbeeld de rijkere klasse;
  • het aandeel bezitters van eigendom, bijvoorbeeld zones met minder dan 50% eigenaars;
  • de aanwezigheid van tuinen, bijvoorbeeld zones met meer dan 8% woningen met een tuin;
  • de verstedelijking, bijvoorbeeld groene residentiële zone;
  • het type woning, bijvoorbeeld eengezinswoningen;
  • de leeftijd van de bewoners, bijvoorbeeld 25-44 jaar.

Om zo'n selectie te ontvangen op basis van sociodemografische kenmerken neemt u contact op met onze klantendienst. 

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag :
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30

Zonaal tarief. Wachttijd varieert.