5 vragen
 voor het trefwoord « Er is een probleem »
Ik heb mijn zending slecht gefrankeerd. Wat nu?
Verkeerde afdrukken en afdrukken die u niet hebt gebruikt, worden terugbetaald onder deze cumulatieve voorwaarden:
  • U verzendt ten laatste op de eerste werkdag na de dag van de fout een schriftelijke vraag naar het Service Center (Service Center, postbus 5 000, 1 000 Brussel).
  • U voegt de enveloppen bij uw zending en bundelt ze per terug te betalen bedrag of per pakje van 100 stuks.
  • De afdrukken moeten volledig en leesbaar zijn.
  • De afdrukken moeten vergezeld zijn van de datumstempel van de frankeermachine.
We controleren alle afdrukken waarvoor u een terugbetaling vraagt. U krijgt een creditnota voor het bedrag dat we u terugstorten. Administratieve kosten van 10% (met een minimum van € 12,50 en een maximum van € 75) worden van dat bedrag afgetrokken.
Ik heb een bedrag op mijn transitrekening gestort, maar de mededeling klopt niet. Wat moet ik doen?
Het bedrag wordt automatisch teruggestort. Daarna voert u de storting opnieuw uit met de juiste mededeling van het plaatnummer in het formaat Bxxx xxxxx (4 letters + 5 karakters). Het duurt een week voor het bedrag op uw transitrekening staat. Die periode kunnen we helaas niet inkorten.
Ik heb geld overgeschreven, maar het bedrag staat nog niet op mijn frankeermachine.
Voert u een SEPA-overschrijving uit naar uw transitrekening, dan staat het bedrag na 2 tot 3 dagen op uw transitrekening en kan u het op uw machine laden. Gebruikt u een bpost-rekening, dan is het saldo meteen beschikbaar om op uw machine te laden. Is het geld daarna nog niet beschikbaar? Dan is er mogelijk iets misgegaan met uw overschrijving. Als de mededeling niet correct is, storten we het geld automatisch terug na ongeveer een week. U kan dan een nieuwe overschrijving uitvoeren met de correcte mededeling om het geld op uw frankeermachine te laden.
Het lukt mij niet om mijn frankeermachine op te laden. Wat moet ik doen?
Hebt u een oplaadprobleem, stel u dan deze vragen:
  • Is mijn machine juist aangesloten?
  • Staat er genoeg geld op mijn rekening om mijn machine op te laden?
  • Heb ik de verbinding getest?
Blijft het probleem en denkt u dat het met uw frankeermachine te maken heeft, neem dan contact op met uw leverancier. Denkt u dat er een probleem is met uw bankrekening en de overschrijving van het geld naar uw machine? Controleer dan of u geen fout hebt gemaakt in de mededeling van uw storting. Denk er ook aan dat het 2 tot 3 dagen duurt voor het bedrag van uw transitrekening naar uw frankeermachine is overgeschreven. Als u het bedrag vanaf een bpost-rekening overschrijft, gebeurt de storting onmiddellijk. Helpt dit u allemaal niet? Neem dan contact op met onze klantendienst.
De gegevens van mijn machine staan niet juist op mijn factuur. Wat nu?
Is er een probleem met de gegevens op uw factuur, neem dan contact op met onze klantendienst of vul het online formulier in onderaan deze pagina.