Welk soort zendingen worden door Collect & Stamp verwerkt?

Collect & Stamp verwerkt uw brieven, pakjes en aangetekende zendingen. Sommige zendingen vragen een specifieke behandeling en kan u niet in een Collect & Stamp-zak steken:

  • Alle gefrankeerde zendingen
  •  Zendingen met een opschrift in de frankeerzone (UV, PB, ...)
  • Zendingen met Aangegeven Waarde
  • Kranten en tijdschriften
  • Niet-geadresseerde zendingen
  • Verkiezingsdrukwerk
  • Nationale zendingen waarvan de afmetingen groter zijn dan de maximaal toegelaten afmetingen van een nationaal pakje*
  • Internationale zendingen waarvan de afmetingen groter zijn dan de maximaal toegelaten afmetingen van een internationaal pakje**
  • Groene en gele enveloppen voor 679-rekeningen geopend bij bpost

* Maximale afmetingen: lengte + (2 x breedte) + (2 x hoogte) = 3 m, maximaal 30 kg

** Maximale afmetingen: lengte + breedte + hoogte = 900 mm lang, breedte en hoogte ≤ 600 mm, maximaal 2 kg

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag :
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30

Zonaal tarief. Wachttijd varieert.