Hoe breng ik het UV/RD-merk op mijn zendingen aan?

Overheidsdiensten die de toestemming hebben om hun post met UV te frankeren, verzenden hun administratieve post in enveloppen met de vermelding UV in de rechterbovenhoek op de voorkant.

Volgens het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 is de UV-frankeermethode voorbehouden voor de administratieve briefwisseling van bepaalde Belgische overheidsdiensten:

  • De Raad van State
  • Het Rekenhof
  • De Vaste Commissie voor Taaltoezicht
  • De hoven
  • De rechtbanken
  • De auditoraten en parketten
  • De ministeriële kabinetten en departementen van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen
  • De provincies
  • De gewestelijke economische raden en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen
  • De instellingen van openbaar nut onderworpen aan de wet van 16 maart 1954

Om UV te kunnen gebruiken, hebt u een contract nodig. Dat kan u aanvragen via onze klantendienst of uw accountmanager.

 

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag :
8.00 – 12.30
13.00 – 17.30

Zonaal tarief. Wachttijd varieert.