12 vragen
 voor het trefwoord « Volmacht »

Bestel uw Postvolmachtkaart online:

 • Vul alle gegevens online in.
 • Voeg de gevraagde documenten toe.
 • Betaal online of met overschrijving. Bestel uw Postvolmachtkaart in een Postkantoor:
 • Download het aanvraagformulier, druk het af en vul het in.
 • Voorzie de nodige documenten: een recto-versokopie van het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger van uw organisatie, een bewijs van vertegenwoordiging of benoeming (bijvoorbeeld een uittreksel uit uw statuten) dat aantoont dat de persoon die het formulier heeft ondertekend wettelijk bevoegd is om dat in naam van uw organisatie te doen.
 • Neem een kopie van het officiële attest van adresverandering mee als uw bedrijf recent is verhuisd en die verhuizing nog niet in het Belgisch Staatsblad is opgenomen.
 • Ga naar het Postkantoor van uw keuze, dien er uw aanvraag in en betaal ze. Binnen 2 weken na uw betaling wordt de kaart opgestuurd.

U hebt 2 mogelijkheden:

1. De gratis Postvolmacht van de Kruispuntbank van Ondernemingen: via de beveiligde website van de Kruispuntbank van Ondernemingen kan een wettelijke vertegenwoordiger de personen aanduiden die de aangetekende zendingen mogen ontvangen die naar uw organisatie worden verstuurd. De postvolmacht van de Kruispuntbank van Ondernemingen staat op naam: alleen de personen die op het document zijn vermeld, mogen aangetekende zendingen ontvangen.

2. De betalende Postvolmachtkaart van bpost: daarmee kan u gemakkelijk 1 of meer personen volmacht geven om de aangetekende zendingen van uw organisatie te ontvangen. De Postvolmachtkaart staat niet op naam: verschillende personen kunnen ze gebruiken. De aangetekende zendingen worden afgegeven aan iedereen die de kaart voorlegt. Een groot voordeel wanneer er werknemers vertrekken of afwezig zijn.

Om de veiligheid van uw aangetekende zendingen te garanderen, moeten we wettelijke regels volgen waarvan we niet mogen afwijken. Wanneer we aangetekende zendingen aan uw organisatie (bedrijf, vereniging, ...) bezorgen, zijn we verplicht om ze af te geven aan:

 •  De persoon die wettelijk bevoegd is (bijvoorbeeld de wettelijke vertegenwoordiger) om aangetekende zendingen aan te nemen. Hij moet dat bewijzen met een officieel document.
 • Een volmachthouder die een Postvolmacht heeft om die specifieke zending of al uw aangetekende zendingen te ontvangen.

Als u geen Postvolmacht hebt, kan alleen de wettelijke vertegenwoordiger van uw organisatie naar het Postkantoor of PostPunt komen waar uw aangetekende zending is binnengebracht. Daar moet hij de statuten van uw organisatie en zijn identiteitskaart voorleggen. Die bevestigen dat hij wettelijk bevoegd is om uw aangetekende zending te ontvangen.

De Postvolmachtkaart is 3 jaar geldig. Omdat ze niet onderworpen is aan btw, krijgt u geen factuur voor uw kaart.

Bekijk de tarieven

 

Met de mybpost bizz-kaart profiteert u van de voordelen voor zakelijke klanten. U krijgt in uw Postkantoor bijvoorbeeld toegang tot het loket dat is voorbehouden voor ondernemers. Alleen met de Postvolmachtkaart kan u aangetekende zendingen ontvangen die aan uw organisatie zijn geadresseerd.

De Postvolmachtkaart van bpost staat niet op naam. U hoeft er maar 1 aan uw medewerkers te geven. Ze kan door iedereen worden gebruikt, zelfs als de persoon die de aangetekende zendingen normaal gezien aanneemt er niet is.

Als u geen Postvolmachtkaart kunt tonen, brengt de postbode uw aangetekende zending naar een Postkantoor of PostPunt. Daar blijft ze liggen tot het einde van de periode die de postbode op de kennisgeving vermeldt.

We maken de Postvolmachtkaart aan op de officiële naam van uw bedrijf. Gebruikt u verschillende commerciële namen, neem dan contact op met onze klantendienst. U krijgt van hen een document waarop u al uw namen invult. Geef het aan de postbode, want het is het bewijs dat uw bedrijf verschillende namen heeft.

Ja, want bpost is wettelijk verplicht om 13 maanden een bewijs te bewaren dat uw aangetekende zendingen correct zijn geleverd. Daarom moet u volgende documenten voorleggen:

 • De Postvolmachtkaart die bewijst dat u het recht hebt om de aangetekende zendingen te ontvangen die aan uw bedrijf zijn geadresseerd.
 • Uw identiteitskaart zodat de postbode kan terugvinden aan wie hij uw aangetekende zending heeft afgegeven.

We maken de Postvolmachtkaart aan op de officiële naam van uw bedrijf. Gebruikt u verschillende commerciële namen, neem dan contact op met onze klantendienst. U krijgt van hen een document waarop u al uw namen invult. Geef het aan de postbode, want het is het bewijs dat uw bedrijf verschillende namen heeft.

U hoeft uw Postvolmachtkaart niet aan te passen, want er staat geen adres op de kaart.

Als u uw Postvolmachtkaart niet meer wil gebruiken, mag u ze gewoon vernietigen