18 vragen
 voor het trefwoord « Een aangetekende zending ontvangen »
Hoe krijg ik een Postvolmachtkaart?
Bestel uw Postvolmachtkaart online:
 • Vul alle gegevens online in.
 • Voeg de gevraagde documenten toe.
 • Betaal online of met overschrijving. Bestel uw Postvolmachtkaart in een Postkantoor:
 • Download het aanvraagformulier, druk het af en vul het in.
 • Voorzie de nodige documenten: een recto-versokopie van het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger van uw organisatie, een bewijs van vertegenwoordiging of benoeming (bijvoorbeeld een uittreksel uit uw statuten) dat aantoont dat de persoon die het formulier heeft ondertekend wettelijk bevoegd is om dat in naam van uw organisatie te doen.
 • Neem een kopie van het officiële attest van adresverandering mee als uw bedrijf recent is verhuisd en die verhuizing nog niet in het Belgisch Staatsblad is opgenomen.
 • Ga naar het Postkantoor van uw keuze, dien er uw aanvraag in en betaal ze. Binnen 2 weken na uw betaling wordt de kaart opgestuurd.
Hoe kan ik als bedrijf de ontvangst van aangetekende zendingen bij 1 of meer personen centraliseren?
U hebt 2 mogelijkheden: 1. De gratis Postvolmacht van de Kruispuntbank van Ondernemingen: via de beveiligde website van de Kruispuntbank van Ondernemingen kan een wettelijke vertegenwoordiger de personen aanduiden die de aangetekende zendingen mogen ontvangen die naar uw organisatie worden verstuurd. De postvolmacht van de Kruispuntbank van Ondernemingen staat op naam: alleen de personen die op het document zijn vermeld, mogen aangetekende zendingen ontvangen. 2. De betalende Postvolmachtkaart van bpost: daarmee kan u gemakkelijk 1 of meer personen volmacht geven om de aangetekende zendingen van uw organisatie te ontvangen. De Postvolmachtkaart staat niet op naam: verschillende personen kunnen ze gebruiken. De aangetekende zendingen worden afgegeven aan iedereen die de kaart voorlegt. Een groot voordeel wanneer er werknemers vertrekken of afwezig zijn.
Wie mag de aangetekende zendingen voor een bedrijf wettelijk ontvangen?
Om de veiligheid van uw aangetekende zendingen te garanderen, moeten we wettelijke regels volgen waarvan we niet mogen afwijken. Wanneer we aangetekende zendingen aan uw organisatie (bedrijf, vereniging, ...) bezorgen, zijn we verplicht om ze af te geven aan:
 •  De persoon die wettelijk bevoegd is (bijvoorbeeld de wettelijke vertegenwoordiger) om aangetekende zendingen aan te nemen. Hij moet dat bewijzen met een officieel document.
 • Een volmachthouder die een Postvolmacht heeft om die specifieke zending of al uw aangetekende zendingen te ontvangen.
Volstaat het om de postbode de statuten van mijn organisatie of bedrijf te laten zien om te tonen dat ik aangetekende zendingen mag ontvangen?
Als u geen Postvolmacht hebt, kan alleen de wettelijke vertegenwoordiger van uw organisatie naar het Postkantoor of PostPunt komen waar uw aangetekende zending is binnengebracht. Daar moet hij de statuten van uw organisatie en zijn identiteitskaart voorleggen. Die bevestigen dat hij wettelijk bevoegd is om uw aangetekende zending te ontvangen.
Hoe verzend ik als bedrijf aangetekende post?
Hoe een aangetekende zending verzenden:
 • Kies uw frankeermethode: postzegels, frankeermachine, Port Betaald, Uitgestelde Vergoeding, frankering aan het loket of frankering door bpost (Collect & Stamp). Het tarief hangt af van de frankeermethode.
 • Kies uw afgifteplaats: Postkantoor, PostPunt, MassPost Center (vanaf 500 stuks). U kan uw gefrankeerde aangetekende zendingen (Collect & Send) en uw niet-gefrankeerde aangetekende zendingen (Collect & Stamp) ook door ons laten afhalen.
 • Het afgiftebewijs is individueel (ontvangstbewijs 201 PoD), collectief (lijsten 208 PoD of 203-12) of digitaal (aangetekende zendingen verzonden met Collect & Stamp).
 • Meer informatie over Collect & Send
  Hoelang is een postvolmachtkaart geldig?
  De Postvolmachtkaart is 3 jaar geldig. Omdat ze niet onderworpen is aan btw, krijgt u geen factuur voor uw kaart. Bekijk de tarieven  
  Hoe verzend ik gemakkelijk een groot aantal aangetekende zendingen?
  De ideale oplossing hangt af van het aantal aangetekende zendingen dat u verzendt:
  • U verzendt minder dan 500 stuks: gebruik lijsten in plaats van individuele bewijzen. U kan afdrukken op lijsten van bpost (208) of uw eigen lijsten maken en de barcodes op de 203-lijsten kleven. U kan die lijsten online bestellen of in een Postkantoor aanvragen.
  • U verzendt meer dan 500 stuks: gebruik een router of Collect & Stamp of implementeer het algoritme om barcodes te maken in uw eigen IT-systemen. In onze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om het algoritme te maken.
  Naar de handleiding voor het drukken van barcodes 
  Mijn Postvolmachtkaart is versleten. Hoe vervang ik ze?
  Is uw kaart onleesbaar geworden door normaal gebruik, dan vervangt bpost ze gratis. Neem contact op met onze klantendienst op het nummer 02 201 11 11 om de gegevens van uw kaart (kaartnummer, klantnummer (PRS-nummer), naam van uw organisatie en type kaart) door te geven. U krijgt uw nieuwe kaart binnen de 2 weken.
  Hoe stuur ik het bericht van ontvangst gemakkelijker terug wanneer ik de lijsten ontvang?
  1. Verwijder alle berichten van ontvangst wanneer u uw aangetekende zendingen inscant. 2. Handteken ze en vul er uw voor- en achternaam op in. 3. Voeg ze bij het rapport dat u de dag erna aan de postbode geeft.
  Wat is het verschil tussen de mybpost bizz-kaart en de Postvolmachtkaart?
  Met de mybpost bizz-kaart profiteert u van de voordelen voor zakelijke klanten. U krijgt in uw Postkantoor bijvoorbeeld toegang tot het loket dat is voorbehouden voor ondernemers. Alleen met de Postvolmachtkaart kan u aangetekende zendingen ontvangen die aan uw organisatie zijn geadresseerd.
  Ik heb mijn Postvolmachtkaart niet gekregen. Wat nu?
  Controleer eerst of de kaart niet bij een van uw collega's is terechtgekomen: we sturen de kaart naar het bedrijf en het adres van de aanvraag, niet naar een contactpersoon. Vindt u de kaart toch niet, neem dan contact op met onze klantendienst.
  Mijn bedrijf heeft verschillende namen. Wat moet ik doen voor de Postvolmachtkaart?
  We maken de Postvolmachtkaart aan op de officiële naam van uw bedrijf. Gebruikt u verschillende commerciële namen, neem dan contact op met onze klantendienst. U krijgt van hen een document waarop u al uw namen invult. Geef het aan de postbode, want het is het bewijs dat uw bedrijf verschillende namen heeft.
  Moet ik behalve mijn Postvolmachtkaart ook een identiteitsbewijs aan de postbode tonen?
  Ja, want bpost is wettelijk verplicht om 13 maanden een bewijs te bewaren dat uw aangetekende zendingen correct zijn geleverd. Daarom moet u volgende documenten voorleggen:
  • De Postvolmachtkaart die bewijst dat u het recht hebt om de aangetekende zendingen te ontvangen die aan uw bedrijf zijn geadresseerd.
  • Uw identiteitskaart zodat de postbode kan terugvinden aan wie hij uw aangetekende zending heeft afgegeven.
  Mijn bedrijf verhuist. Moet ik mijn Postvolmachtkaart aanpassen?
  U hoeft uw Postvolmachtkaart niet aan te passen, want er staat geen adres op de kaart.
  Mijn bedrijf verandert van naam. Wat moet ik doen voor de Postvolmachtkaart?
  We maken de Postvolmachtkaart aan op de officiële naam van uw bedrijf. Gebruikt u verschillende commerciële namen, neem dan contact op met onze klantendienst. U krijgt van hen een document waarop u al uw namen invult. Geef het aan de postbode, want het is het bewijs dat uw bedrijf verschillende namen heeft.
  Ik wil dat al mijn werknemers aangetekende zendingen kunnen ontvangen. Kan dat?
  De Postvolmachtkaart van bpost staat niet op naam. U hoeft er maar 1 aan uw medewerkers te geven. Ze kan door iedereen worden gebruikt, zelfs als de persoon die de aangetekende zendingen normaal gezien aanneemt er niet is. Als u geen Postvolmachtkaart kunt tonen, brengt de postbode uw aangetekende zending naar een Postkantoor of PostPunt. Daar blijft ze liggen tot het einde van de periode die de postbode op de kennisgeving vermeldt.
  De Validatietool werkt niet. Wat nu?
  Schakel eerst uw computer uit en weer aan. Helpt dat niet? Neem dan schermafdrukken van de foutboodschappen en neem contact op met onze klantendienst.
  Hoe annuleer ik mijn Postvolmachtkaart?
  Als u uw Postvolmachtkaart niet meer wil gebruiken, mag u ze gewoon vernietigen