Brieven & kaarten

Brieven & kaarten

Verhuisdienst

Gaat u verhuizen?
Onze verhuisdienst stuurt uw brieven door naar uw nieuwe adres en brengt uw leveranciers op de hoogte van uw verhuis.

Postvolmacht

Geef een volmacht aan een of meerdere personen om uw aangetekende zendingen te ontvangen.

Postbus

U ontvangt uw post in een postbus in het postkantoor, die alleen voor u gebruikt wordt.

Postliggend

Het bewaren van alle Postliggend geadresseerde briefwisseling gedurende een maand.

Early Daily Service & Daily Service

Dagelijkse uitreiking van al uw briefwisseling (Prior en Non Prior).