Hoe een adres correct noteren? Ontdek er alles over

Top Banner Image
Alles over adressen
Top Banner Mobile Image
Alles over adressen

Alles over adressen

Adresseren > Alles over adressen

 

Wist je dat…
Als je twijfelt over het adres, je dit kan laten valideren?

Hoe noteer ik een adres correct

Een correct opgesteld adres is essentieel voor een juiste uitreiking van de post.

De volgende elementen zijn verplicht als je een adres noteert:

 • Naam
 • Straat
 • Nummer
 • Postcode
 • Gemeente

In het geval van een buitenlandse zending is ook het land verplicht.

  Een juist genoteerd adres

  Gebruik één taal voor je adres.

  Stallenstraat 103

   

  Juist

  Rue de Stallenstraat 103

   

  Fout

  Vermeld je adres in de juiste volgorde.

  Bisschopsstraat 26

   

  Juist

  26 Bisschopsstraat

   

  Fout

  Laat het juiste busnummer voorafgaan door “bte, box, bus, boite”.

  Zennestraat 32 bte 20

   

  Juist

  Zennestraat 32 b 20

   

  Fout

  Vemeld het correcte en volledige wegtype, of gebruik goedgekeurde afkortingen.

  Romeinse Steenweg

   

  Juist

  Romeinse Sg

   

  Fout

  Zet geen leestekens of extra spatie, gebruik geen andere leestekens dan de leestekens die zijn opgegeven.

  Steengroefstraat 21-27

   

  Juist

  Steengroefstraat 21/27

   

  Fout

  Geen extra informatie (deur, verdieping, plaats ...) na de gemeente.

  Gistelsesteenweg 22 bus 1

   

  Juist

  Gistelsesteenweg 22 GV A1

   

  Fout

  Geen witregels tussen de onderdelen van het adres.

  Vankinderestraat 117
  1180 Ukkel

   

  Juist

  Vankinderestraat 117

  1180 Ukkle

   

  Fout

  Waar vermeld ik het adres?

  adressing
  yes
  no

  Het juiste formaat van het adres

  Getypt adres

  Getypte post is het makkelijkst te herkennen, sorteren en uit te reiken.

  Contrast

  Gebruik bij voorkeur zwarte tekens op een witte achtergrond.

  De heer Pierre Dupont
  Département qualité
  bpost
  Broekstraat 361
  1140 Evere

     Juist

  De heer Pierre Dupont
  Département qualité
  bpost
  Broekstraat 361
  1140 Evere

     Fout

  Lettertype

  Gebruik bij voorkeur het lettertype Arial, Helvetica of Verdana.
  Gebruik liever geen cursief, narrow lettertypen, lettertypes met schreef, vette en/of onderstreepte letters en tekens met een hellingsgraad van meer dan 5 graden.
  De ideale grootte van het lettertype is 11 of 12 punten.

  Minimum

  Aanbevolen

  Maximum

  10 punten

  12 punten

  17 punten

  Uitlijning

  De adresregels worden links uitgelijnd.

  Inclinatie

  Het adres moet zoveel mogelijk parallel lopen met de grote rand van de omslag. Het mag maximaal 10° hellen.

  Interpunctie en speciale tekens

  Vermijd leestekens en speciale karakters (zoals: "/", "#", "&", "§", haakjes, aanhalingstekens ...)

  Cijfers

  Data en hoofdtelwoorden moeten geschreven worden in Arabische cijfers (bv. 4 seizoensstraat) tenzij in de officiële straatnaam enkel letters gebruikt worden.

  Uitzondering: namen van koningen en pausen die gevolgd worden door een rangtelwoord worden in Romeinse cijfers geschreven.

  Geschreven adres

  Handschrift

  Schrijf zo leesbaar mogelijk, plak de cijfers van de postcode niet aan elkaar en schrijf de naam van de gemeente in hoofdletters.

  schriftelijk

  Ruimte

  Tussen alle woorden en cijfers moet een spatie staan en vermijd te grote spaties.

  Afkortingen

  • Kort de naam van de gemeente nooit af.
  • Kort het straattype alleen af als het niet anders kan om het adres op 1 regel te krijgen.
  • Het maximumaantal tekens per regel is 50.
  Nederlandse straatnamen
  StraatStr.
  LaanLn
  PleinPl
  SteenwegStwg
  IndustriezoneI.Z.
  GebouwGeb.
  SquareSq.

  Speciale huisnummers

  Samengestelde huisnummers

  Gebruik het streepje “ - “ om de nummers te scheiden. Doe dit niet met een spatie, slash “ / “ of backslash “ \ “.

  Voorbeeld: Maasweg 1A of Bouillonlaan 16A bus 207

  les numéros de bâtiments composés

  Uitbreiding van huisnummers (15A, B, 15/1, 15/2)

  Uitbreidingen van huisnummers zijn niet te verwarren met een bus van een gebouw. Het kan wel gecombineerd worden met een busnummer.

  Voorbeeld: Maasweg 21/1 of Bouillonlaan 16/1 bus 207

  Les extensions de numéros de bâtiments (15A, B, 15/1, 15/2)