Wetgeving over adresseren | bpost

Top Banner Image
Wetgeving rond adresseren
Top Banner Mobile Image
Wetgeving rond adresseren

Wetgeving rond adresseren

Adres volgens de wet

Adrestoekenning door gemeente

S42 Standaard

Adresseren > Wetgeving rond adresseren

Adres volgens de wet

Artikel 34 van het Koninklijk Besluit houdende reglementering van de postdienst van 24 april 2014 bepaalt

§ 1. § 1er. Voor zover het postadres dat werd vermeld door de afzender duidelijk en zonder opzoekingswerk overeenstemt met een bezorgingsadres, worden de postzendingen uitgereikt op het aangegeven adres behalve wanneer de postzendingen op verzoek van de geadresseerde worden uitgereikt op een ander adres in het kader van diensten voor adresveranderingen en bewaring van postzendingen.

§ 2. Wordt beschouwd als een postadres dat duidelijk en zonder opzoekingswerk overeenstemt met een bezorgingsadres, op voorwaarde dat het wordt herkend door de aanbieder van de universele dienst, het geheel van data verstrekt door de afzender, bestaande uit en beperkt tot:

Voor alle zendingen gericht aan een bestemming in België, behalve de zendingen gericht aan postbussen:

 • Een regel met de straatnaam, samengesteld uit het type weg en de naam van de weg, voor zover deze bestaan het nummer van het gebouw en het nummer van de bus, voorafgegaan door de vermelding " boîte ", " bte ", " bus " of " box ", voor de gebouwen die verscheidene brievenbussen tellen; en
 • Een regel met de postcode, samengesteld uit 4 cijfers gevolgd door de naam van de gemeente.

Voor de zendingen gericht aan postbussen in België :

 • een regel met de vermelding "postbus" gevolgd door het nummer van de postbus; en
 • Een regel met de postcode, samengesteld uit 4 cijfers gevolgd door de naam van de gemeente en de naam van het agentschap waar de postbus zich bevindt.
 • Bij zendingen bestemd voor het buitenland moet de laatste regel de naam van het land, voluit geschreven, vermelden.

§ 3. Wanneer het vermelde postadres niet duidelijk en zonder opzoeking overeenstemt met een besteladres, zal de universeledienstaanbieder de mogelijkheid hebben om een bezorgingsadres op basis van elementen op de zending te bepalen en de zending te bezorgen op dat adres.

Meer weten over adresseren?

Adrestoekenning door gemeenten

Eenduidige adressen zijn van cruciaal belang voor burgers, hulpdiensten, gps-systemen overheden en postdiensten.

De kleinste dubbelzinnigheid kan ertoe leiden dat de post op de verkeerde bestemming terechtkomt, dat gps-instructies fout zijn, of erger, dat hulpdiensten niet naar de juiste plaats gestuurd worden.

  S42 Standaard

  Wat is de standaard S42

  S42 is een presentatiestandaard voor postadressen opgemaakt door de Universal Postal Union. Deze standaarden leggen uit hoe de verschillende adreselementen moeten geformatteerd zijn voor elk land.

  Europese standaarden voor postale diensten

  Context van de adresseringsstandaard

  Internationale adresseringsstandaarden

  S42 adrescomponenten en templates

  Adresseringssysteem voor België

  Documentatie betreffende de Belgische Template

  BeST-Address comité

  Wat zijn de voordelen van de S42 standaard

  Dankzij de standaard zijn er minder onbestelbare zendingen, passen àlle adressen in 1 databasestructuur, is er een standaardinterface voor de verschillende postverwerkingssystemen en een lagere operationele kost voor de behandeling van postzendingen.

  Wie gebruikt de S42 Standaard?

  Een hele hoop organisaties maken gebruik van de S42 standaard. Zoals bedrijven (internationaal en nationaal) die post verzenden en dienstverleners in de postale sector.