4 vragen
 voor het trefwoord « Een Postbus huren »
Hoe huur ik als bedrijf een Postbus?
U kan een Postbus tijdelijk huren – bijvoorbeeld wanneer u lang afwezig bent – of permanent, bijvoorbeeld als retouradres voor marketingacties. Ga naar het Postkantoor waar u een Postbus wil huren en kies een Postbus die het beste past bij wat u nodig hebt. U huurt een Postbus voor een periode van 3 maanden. Die periode kan u verlengen met een periode van 3 maanden tot maximaal 24 maanden. Het huurcontract start altijd op een maandag en gaat in ten vroegste 3 werkdagen nadat u de huurprijs hebt betaald.
Wat is het verschil tussen een fysieke en een virtuele Postbus?
  • We spreken over een fysieke Postbus – 'met sleutel' – als u er een sleutel voor krijgt en u de post zelf afhaalt.
  • We spreken van een virtuele Postbus – 'zonder sleutel' – als uw post achter het loket wordt bewaard.
Welke post kan er in mijn Postbus worden bezorgd?
Alleen de briefwisseling die is verzonden via bpost en die aan uw Postbus is geadresseerd, wordt in uw Postbus geleverd.
  • Geadresseerde zendingen worden zonder melding van aankomst in uw Postbus geleverd. Tenzij ze door uitzonderlijke omstandigheden nog niet zijn geleverd, kan u ze gaan afhalen zodra de loketten opengaan.
  • Kranten en tijdschriften worden zonder melding van aankomst in de Postbus geleverd als ze op de Postbus zijn geadresseerd. Tenzij ze door uitzonderlijke omstandigheden nog niet zijn geleverd, kan u ze gaan afhalen zodra de loketten opengaan.
  • Aangetekende zendingen en pakjes worden niet in uw Postbus bezorgd. U ontvangt een bericht in uw Postbus waarmee u uw zending aan het loket kan afhalen.
  • Niet-geadresseerde zendingen worden niet in uw Postbus bezorgd.
  • Postassignaties te betalen aan huis en aan de bestemmeling zelf worden altijd op de woonplaats van de bestemmeling aangeboden.
  • Welke documenten heb ik nodig om als bedrijf een Postbus te huren?
    Alleen de personen die de volmacht hebben om uw bedrijf te vertegenwoordigen, mogen het huurcontract ondertekenen. Die wettelijke vertegenwoordiger moet officiële documenten voorleggen die zijn bevoegdheid aantonen. U mag de gehuurde Postbus nooit gebruiken als maatschappelijke zetel of als adres van het hoofdkantoor van uw bedrijf.