Binnenlandse aangetekende zending

Men kan nooit voorzichtig genoeg zijn

De aangetekende brief, voor alle zekerheid

Een aangetekende zending garandeert u:
 • Juridische bescherming Een rechtsgeldig afgiftebewijs.
 • Veiligheid Een afgifte tegen aftekening door de bestemmeling. De identiteit van de bestemmeling wordt gecontroleerd.
 • Verzekering Een verzekering tegen diefstal, verlies of beschadiging tijdens de verzending.
 • Online opvolging Een online opvolging van uw zending, zodat u te allen tijde weet waar uw zending zich bevindt.

Binnenlandse aangetekende zending

Het is sterk aan te raden om een aangetekende zending te gebruiken wanneer u wilt bewijzen dat uw briefwisseling verstuurd werd, zonder dat er enige betwisting van de bestemmeling mogelijk is.

notes

Bij bpost genieten aangetekende zendingen een specifieke en beveiligde behandeling.


Details

Hoe werkt een aangetekende zending?

Gebruik steevast aangetekende zendingen voor uw:

 1. Officiële, vertrouwelijke, originele documenten.
 2. Opzegging van huur-, verzekerings-, energiecontract, ...
 3. Zendingen voor verzekerings-, telefooncontracten, ...
 4. Officiële briefwisseling met uw werkgever.
 5. Documenten over uw gezondheid, een geschil of waaraan u waarde hecht.
 6. Kleine geschenken.

U ontvangt altijd een bewijs van afgifte bij elke aangetekende zending. Dit afgiftebewijs draagt de bpost stempel en heeft een wettelijke waarde bij de rechtbank. Daarnaast kan u ook een getekend en gedateerd wettelijk bewijs van distributie ontvangen indien kiest voor het optionele ontvangstbewijs.

 • U mag geld, waardevolle documenten of juwelen per aangetekende zending versturen. Bij verlies, diefstal of schade aan uw zending is de schadevergoeding beperkt tot maximaal 39 euro. Wilt u een verzekering op maat, kies dan voor een aangetekende zending met aangegeven waarde.
 • Onze algemene voorwaarden vertellen u exact welke voorwerpen niet met bpost mogen verstuurd worden. Het gaat onder meer om gevaarlijke of verboden middelen
 • Het maximale toeglaten gewicht voor aangetekende zendingen binnen België is 10 kg. Vanaf 2 kg betaalt u een vast bedrag (zie tarieven).
 • Het maximale toegelaten bedrag voor een aangetekende zending naar het buitenland is 2 kg.

Bij afgifte van aangetekende zending ontvangt u bij bpost altijd een afgiftebewijs. Hou dit goed bij. Dit is uw wettelijk bewijs van verzending.

bpost stelt het afgifteformulier en het ontvangstbewijs gratis ter beschikking. U vindt ze in alle postkantoren en in alle Postpunten.

Het afgifteformulier hoort bij de afgifte van een aangetekende zending en bevat een barcode die u op uw zending moet kleven. Zo kan u deze online volgen. Zodra het formulier gevalideerd is door bpost, dient het als verzendingsbewijs.

Uw bestemmeling woont in België

Gebruik het afgifteformulier voor de aangetekende zendingen die in België verzonden worden: "afgiftebewijs" van een binnenlandse aangetekende zending".

Praktisch: vul het formulier in, verwijder 1 barcode en kleef deze op de zending. Één enkele barcode per zending.

Dit formulier wordt gevalideerd door bpost tijdens de afgifte en is uw verzendingsbewijs.

Voeg een ontvangstbewijs toe, als u een ondertekend bewijs van overhandiging wenst. Zo weet u wanneer en aan wie uw aangetekende zending werd overhandigd.

Praktisch: vul het bericht van ontvangst in en kleef het op de achterzijde van uw zending. Vouw het strookje AR naar de voorzijde van uw zending. Dat strookje moet goed zichtbaar zijn aan de voorkant van de omslag.
U moet het bericht van ontvangst samen met uw aangetekende zending afgeven.

Uw bestemmeling woont in het buitenland

Gebruik het afgifteformulier voor de aangetekende zendingen die naar het buitenland verzonden worden: " afgiftebewijs van een internationale aangetekende zending".

Bij de afgifte wordt er een internationale barcode gekleefd op de zending, zodat ze online gevolgd kan worden.

Praktisch: vul het formulier in overhandig uw zending met barcode aan het loket van het postkantoor of van het PostPunt.
Het ontvangstbewijs moet samen met de zending worden afgegeven op het moment van de afgifte.

Het eenvoudigste is om uw zending meteen aan het loket van het postkantoor of het PostPunt te laten frankeren.
Weet echter dat het ook gefrankeerd kan worden met postzegels: één zegel voor de frankering van de gewone zending en één specifieke zegel voor de kosten gelinkt aan de dienst aangetekende zending.

Bereken uw tarief online

Om het afgifteformulier (dat als verzendingsbewijs dient) te valideren, moet er een aangetekende zending worden afgegeven in een postkantoor of in een PostPunt.

Dankzij de barcodenummers kunt u uw zending via uw computer, tablet of smartphone online volgen.
De historiek vermeldt alle belangrijke stappen in de verwerking van uw zending: het loket, het sorteercentrum, het distributiecentrum...
Surf naar www.bpost.be/track en kijk of uw zending al bezorgd werd."

Dankzij de barcodenummers kunt u uw zending via uw computer, tablet of smartphone online volgen. In landen waar het Track & Trace-systeem van bpost niet werkt, kunt u die informatie op de website van het plaatselijke postbedrijf terugvinden. Wilt u een officieel en schriftelijk bewijs dat de bestemmeling uw zending goed ontvangen heeft, voeg dan een Berichten van Ontvangst bij uw zending."

 1. Uw aangetekende zending wordt de eerste werkdag na afgifte bezorgd (D+1).
 2. Ze wordt aan de bestemmeling afgegeven na controle van zijn identiteit en na aftekening.
 3. De zending kan ook aan de volmachthouder overhandigd worden, na controle van zijn identiteit en verificatie van de postvolmacht.

Dankzij de optie 'Bericht van Ontvangst' ontvangt u een ontvangstbewijs. Het document wordt ondertekend door de persoon die de zending in ontvangst neemt. Het document kan gebruikt worden in de rechtbank als bewijs.

Uw zending wordt zowel in België als in het buitenland prioritair behandeld. De leveringstermijn verschilt van land tot land.

Wilt u een officieel en schriftelijk bewijs dat de bestemmeling uw zending goed ontvangen heeft, voeg dan een Bericht van Ontvangst bij uw zending.

Bij verlies, diefstal of schade aan uw zending bent u verzekerd voor een bedrag van maximaal 39 euro. Uw gevalideerde afgiftebewijs volstaat als bewijs voor de schadevergoeding.

Bij verlies, diefstal of schade aan uw zending betalen wij de frankeringskosten terug (exclusief de kosten voor de aangetekende zending). We vergoeden u ook voor een bedrag ter waarde van 30 BTR. Een BTR (Bijzonder Trekkingsrecht) is een internationaal afgesproken rekeneenheid. De waarde wordt jaarlijks vastgesteld op 1 januari. 1 BTR is ongeveer 1,25 euro.


Opties

Een ontvangstbewijs of een verzekering op maat nodig?
Dit zijn uw opties!

Bericht van ontvangst Wilt u een ontvangstbewijs? Voeg dan een Bericht van Ontvangst aan uw zending toe. De bestemmeling moet dit document bij ontvangst aftekenen met zijn naam, zijn handtekening en de datum. Op die manier krijgt u een wettelijk bewijs van de afgifte van uw zending. De persoon die uw zending in ontvangst neemt, moet het document tekenen. Daarna wordt het naar u teruggestuurd.
Goed om weten: bij betwisting is dit document rechtsgeldig.
1,35 €
Handtekening Uw aangetekende zending wordt alleen afgegeven tegen handtekening door de bestemmeling (of door de aangestelde volmachthouder). Op die manier bent u zeker dat uw zending aan de juiste persoon afgegeven werd. Inbegrepen
Track & Trace Om te weten waar uw zending zich bevindt, kunt u ze online volgen met Track & Trace. De informatie is indicatief. Inbegrepen
Standaardverzekering Verlies, diefstal of schade aan uw aangetekende zending? Met deze verzekering wordt uw directe schade voor maximaal 39 euro vergoed. Inbegrepen
Verzekering op maat Om de waarde van uw aangetekende zending op maat te verzekeren, kiest u best voor een zending met aangegeven waarde. De te verzekeren waarde ligt voor deze zending tussen € 250 en € 7.500. 5.00 € (min.)

Tarieven

 

De aantekenport hangt van de manier van gebruikte frankering af: 5,67€ (frankering met zegels of vignetten)
Forfaitair tarief +2-10kg: 19,00€


(1) Deze prijs is van toepassing vanaf 10 postzegels (zonder nominale waarde) met een eenheid 1, en 5 postzegels (zonder nominale waarde) met een eenheid 2 of 3.
(2) Deze prijs per stuk komt overeen met het frankeertarief, dat dus tevens van toepassing is op de zendingen gefrankeerd met zegels met nominale waarde (met de waarde vermeld in euro of Belgische frank), of op de zendingen gefrankeerd aan het loket.