Doorzending na overlijden

Een overlijden? Laat de brieven doorsturen naar een door jou gekozen adres

Ik wil brieven laten doorsturen

 

Het spreekt voor zich. Als je net een dierbare verloren hebt, wil je de praktische zaken zo snel mogelijk geregeld zien. Met de Nabestaandendienst van bpost laat je alle briefwisseling gericht aan een overledene in één aanvraag doorsturen naar een door jou gekozen adres. Zo heb je meer tijd voor wat belangrijk is.

In een notendop:

Je ontvangt alle via bpost verdeelde geadresseerde post aan een overledene op een door jou gekozen adres in het binnen- of buitenland.

Je kan deze doorzenddienst ook inschakelen bij de voorlopige bewindvoering van een zwaar zieke of dementerende persoon.

De voordelen van de Nabestaandendienst:

 • Veilig: alleen bevoegde erfgenamen kunnen de Nabestaandendienst inschakelen.
 • Praktisch: de belangrijke briefwisseling komt bij de juiste persoon terecht.

 

 

Een contract Nabestaandendienst loopt altijd voor een periode van 3 maanden. Je kan dit op elk tijdstip verlengen.

Ik wil de Nabestaandendienst aanvragen

 

Om misbruik te vermijden kan je de Nabestaandendienst alleen via het postkantoor aanvragen. Naast het ingevulde aanvraagformulier moet je als bevoegde erfgenaam of voorlopige bewindvoerder over de nodige documenten beschikken.

Welke documenten breng je mee?

Breng een officieel document mee waaruit blijkt dat je de enige erfgenaam bent:

 • Een akte van erfopvolging opgemaakt door de notaris.
 • Een attest van erfopvolging afgeleverd door het registratiekantoor.
 • Een akte van bekendheid afgegeven door de notaris of het vredegerecht.
 • Een erfrechtverklaring.

Breng een van de volgende officiële documenten mee:

 • Een akte van erfopvolging opgemaakt door de notaris.
 • Een attest van erfopvolging afgeleverd door het registratiekantoor.
 • Een akte van bekendheid afgegeven door de notaris of het vredegerecht.
 • Een erfrechtverklaring.

Breng daarnaast ook een document mee dat bewijst dat je de briefwisseling mag laten doorzenden:

 • Een mandaat of volmacht van de andere erfgenamen.
 • Een akte van de notaris of het vredegerecht dat aantoont dat je de erfenis mag regelen.
 • Een kopie van de identiteitskaarten van de andere erfgenamen.

Breng een kopie van het vonnis mee waarin staat dat je de voorlopige bewindvoerder bent.

Nadat je het aanvraagformulier hebt ingevuld en je de nodige documenten hebt voorgelegd, betaal je cash of via Bancontact. Bij een geslaagde aanvraag ontvang je een bevestigingsbrief. Hou deze goed bij, want je contractnummer staat erop vermeld. En dit heb je nodig bij eventuele problemen.

 

Ik wil de Nabestaandedienst wijzigen

 

Maakte je gebruik van de Nabestaandendienst en wil je je contract stopzetten? Dat kan.

 • Download het stopzettingsformulier, of vraag ernaar in je postkantoor.
 • Vul het formulier in en onderteken het.
 • Bezorg ons het formulier terug via de website, of per post: bpost klantendienst, PB 5000, 1000 Brussel.

Je aanvraag wordt binnen de 5 werkdagen behandeld. We zetten de Nabestaandendienst stop op de eerste zondag die volgt op de behandeling van je aanvraag.

Heb je bij een stopzetting recht op een terugbetaling?

Soms heb je recht op een terugbetaling. Met name als het gaat om een herroeping van het contract. Concreet betekent een herroeping:

 • Dat je je contract 14 dagen na het afsluiten ervan stopzet. Je kassaticket geldt als bewijs van je aanvraag.
 • Dat je de stopzetting minstens 7 werkdagen voor aanvang van het contract aanvraagt.

Ik wil de Nabestaandendienst verlengen

 

Je gebruikt de Nabestaandendienst en je wil het contract verlengen? Dat kan in het postkantoor of gewoon door een overschrijving uit te voeren:

 • Stort € 24,95 (doorzending in het binnenland) of € 99,95 (doorzending naar het buitenland) op het rekeningnummer BE 40 0003 2588 7563 (BIC: BPOT BEB1).
 • Gebruik je contractnummer als vrije mededeling. Je vindt dit terug op de bevestigingsbrief die je aan het loket kreeg tijdens je aanvraag.

 

Na een geslaagde betaling wordt je contract opnieuw voor 3 maanden verlengd. Beschikken we over je e-mailadres? Dan krijg je daar een bevestiging per mail van toegestuurd.

 

Ik wil een oplossing voor mijn probleem

 

Heb je problemen met de Nabestaandendienst? Hieronder vind je de meest gestelde vragen bij problemen, en hun oplossing.