Doorzenddienst - Nabestaanden | bpost

Een dierbare overleden of voorlopige bewindvoerder? Ontvang de post bij jou thuis

Doorzenddienst Nabestaanden en Bewindvoerders

Een dierbare overleden of voorlopige bewindvoerder? Ontvang de post bij jou thuis

 • Voor € 10 per maand
 • Persoonlijke hulp in het postkantoor
 • Verlies geen belangrijke post uit het oog
Download aanvraagformulier

Ga voorbereid naar het postkantoor

Zo werkt het in 4 stappen

1.
Vul het aanvraagformulier in

Druk het aanvraagformulier af en vul het thuis rustig in als je geen tijd wil verliezen in het Postkantoor. Vul je het formulier toch liever in het Postkantoor in? Kom dan gewoon langs.

2.
Dit neem je mee naar het Postkantoor

In het Postkantoor regelen onze medewerkers alles voor jou. Dit hebben zij nodig:

 • bij een overlijden met 1 erfgenaam Een akte van erfopvolging uitgegeven door kantoor Rechtszekerheid (gratis) of door de notaris (betalend). Zo bewijs je dat je de enige erfgenaam en gemachtigd bent.
 • bij een overlijden zonder of met meerdere erfgenamen
  • 1: Een akte van erfopvolging uitgegeven door kantoor Rechtszekerheid (gratis) of door de notaris (betalend).
  • 2: Een van deze documenten die bewijst dat je de briefwisseling mag laten doorsturen: - Een kopie van de identiteitskaarten van de erfgenamen - Een akte van de notaris of het vredegerecht dat jij de erfenis mag regelen -Een volmacht van de andere erfgenamen
 • bij voorlopige bewindvoering Een kopie van het vonnis waarin staat dat je de bewindvoerder bent
3.
We sturen de post door

Vanaf de eerstvolgende maandag komt de post toe op het nieuwe adres. Tijdschriften, kranten, pakjes en pensioenen worden niet beheerd door bpost. Hiervoor spreek je dus best zelf de afzender aan.

4.
Je hebt tijd om alle leveranciers op de hoogte te brengen

Bekijk rustig welke leveranciers je op de hoogte moet brengen, zonder dat je je zorgen moet maken dat je belangrijke post mist.

Welke termijn kies ik het best?

3 maanden

Binnen België

€ 29,45

6 maanden*

Binnen België

€ 54,40

12 maanden

Binnen België

€ 104,30

24 maanden

Binnen België

€ 204,10

*6 maanden is de tijd die de meeste gezinnen nodig
hebben om alle leveranciers te verwittigen van hun verhuis.

3 maanden

Naar buitenland

€ 102,45

6 maanden*

Naar buitenland

€ 202,40

12 maanden

Naar buitenland

€ 402,30

24 maanden

Naar buitenland

€ 802,10

*6 maanden is de tijd die de meeste gezinnen nodig
hebben om alle leveranciers te verwittigen van hun verhuis.

Misschien heb je deze vragen nog

Als langstlevende echtgenoot, enige erfgenaam of gevolmachtigd erfgenaam kan je aanvragen om de post van een overledene te laten doorsturen. Neem daarvoor contact op met de Nabestaandendienst van bpost. Op het Belgische of buitenlandse adres van je keuze ontvang je dan alle brieven op naam van de overleden persoon. De Nabestaandendienst vraag je in een Postkantoor aan. Je moet volgende documenten voorleggen:

Als enige erfgenaam: een officieel document dat verklaart dat je de enige erfgenaam bent. Bijvoorbeeld een akte van erfopvolging opgesteld door de notaris of een registratiekantoor, een akte van bekendheid opgesteld door de notaris of een vrederechter of een erfrechtverklaring.

Als gevolmachtigd erfgenaam:

 • Akte van erfopvolging opgesteld door de notaris of een registratiekantoor, een akte van bekendheid opgesteld door de notaris of de vrederechter of een erfrechtverklaring
 • Mandaat of volmacht van de andere erfgenamen
 • akte opgesteld door de notaris of de vrederechter waarin staat dat je recht hebt op de erfenis
 • Kopie van de identiteitskaarten van de andere erfgenamen

Als notaris:

 • Akte opgesteld door de vrederechter waarin staat dat je de uitvoerder van het testament bent of dat er geen reden is om de post niet naar je te laten doorsturen.

De kosten om de post te laten doorsturen, bedragen minder dan € 10 per maand. De contracten hebben een minimumduur van 3 maanden en kunnen worden verlengd. De aanbevolen formule is die met een duur van 6 maanden. Dat geeft je genoeg tijd om de contactpersonen en leveranciers van de overleden persoon op de hoogte te brengen.

Dat is mogelijk als je voldoet aan de voorwaarden om in te schrijven voor de Doorzenddienst in geval van overlijden of van voorlopige bewindvoering. Volgende documenten worden dan automatisch naar je doorgestuurd: Aangetekende Zendingen, brieven, kaarten, geadresseerde reclame, bankafschriften, loonbrieven en brieven van Belgische rechtbanken.

De tarieven voor de Doorzenddienst en de Nabestaandendienst.

In België:

 • 3 maanden: € 29,65
 • Verlenging van 3 maanden: € 24,95

Naar het buitenland:

 • 3 maanden: € 102,65
 • Verlenging van 3 maanden: € 99,95

De contracten hebben een minimumduur van 3 maanden en kunnen met 3 maanden worden verlengd, tot een maximum van 24 maanden. De aanbevolen periode om post te laten doorsturen is 6 maanden. Dat geeft je genoeg tijd om de contacten en leveranciers van de overleden persoon of de persoon waarvan je wettelijke bewindvoerder bent op de hoogte te brengen.

Waarvoor we nog je post doorsturen