e-Gov aangiftes

Wat is een e-Gov certificaat?

Een e-Gov certificaat is een elektronisch bestand die uw professionele identiteit met een unieke en veilige toegangscode (sleutelpaar) verbindt. Door het vertrouwen die de Belgische overheid stelt in de veiligheid van het e-Gov Certificaat verkrijgt u online toegang tot een ruim aantal overheidstoepassingen. Met het e-Gov Certificaat bezorgt de Certificatie Authoriteit zowel u als de overheid een hoog niveau van vertrouwen bij het uitvoeren van uw e-Gov aangiftes.

e-Gov aangiftes

Details

Overheidtoepassingen
Uw e-Gov Certificaat kan worden aangewend om toegang te krijgen tot volgende overheidstoepassingen:

Belgische FOD Financiën
Toepassing Waarvoor? Voor wie? Hoe?
Intervat Elektronische btw-aangiften Bedrijven FAQ
FinProf Aangiften in de bedrijfsvoorheffing via internet Bedrijven FAQ
Finelts Aangifte langetermijnsparen via internet Verzekeringen en financiële instellingen FAQ
VenSoc Aangiften in de vennootschapsbelasting via Internet Bedrijven FAQ
BizTax Aangiften in de vennootschapsbelasting via Internet Bedrijven FAQ
BOW Aangifte van individuele fiches 281 en verzamelende opgaven 325 via internet Bedrijven FAQ
PLDA Aangifte van douanedocumenten via het internet Bedrijven FAQ
NCTS Aangifte bij de Administratie der Douane en Accijnzen Bedrijven FAQ
EMCS Overbrenging van Accijnsgoederen Bedrijven FAQ
Nationale Bank van België
Toepassing Waarvoor? Voor wie? Hoe?
Balanscentrale Neerlegging van de jaarrekeningen via het internet Bedrijven FAQ
CSSR Aangifte van statistieken via het internet Bedrijven FAQ
Belgische FOD Sociale Zekerheid
Toepassing Waarvoor? Voor wie? Hoe?
ASR PPL Aangifte sociale risico's via internet Bedrijven FAQ
Dimona Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling via internet Bedrijven FAQ
DimonaPPL Elektronische onmiddellijke aangifte van tewerkstelling voor de publieke sector Bedrijven FAQ
DmfA Kwartaalaangifte RSZ via internet Bedrijven FAQ
DmfAPPL Kwartaalaangifte RSZPPO via internet Provincies en gemeentes FAQ
Gotot Aangifte grensoverschrijdende tewerkstelling Bedrijven FAQ
Belgische FOD Personeel & Organisatie
Toepassing Waarvoor? Voor wie? Hoe?
e-Tendering e-Tendering is de module binnen de Belgische e-Procurement omgeving die het aanbestedende overheden mogelijk maakt elektronische offertes te ontvangen van ondernemingen. Bedrijven FAQ