Nationale zending

bpost verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen zodat uw Priorgefrankeerde brief uitgereikt wordt op de eerste werkdag na de dag van afgifte (J+1)1 (binnenlandse zending). De andere Non Prior-zendingen worden binnen de drie werkdagen na de dag van afgifte uitgereikt.

 • kunnen worden afgegeven:
  • in alle rode postbussen in België, op voorwaarde dat aan bepaalde richtlijnen voor zendingen gefrankeerd met een Frankeermachine is voldaan.
  • Aan het loket van een postkantoor
 • Kunnen open en gesloten zijn

Nationale zending

notes

Om ervoor te zorgen dat u uw zendingen op een correcte manier hebt voorbereid, is het aan te raden om uw zendingen bij het loket van uw postkantoor af te geven.


Tarieven

 

(1) Deze prijs is van toepassing vanaf 10 postzegels (zonder nominale waarde) met eenheid 1, of 5 postzegels (zonder nominale waarde) met eenheid 2.
(2) Deze prijs per stuk komt overeen met het frankeertarief, dat dus tevens van toepassing is op de zendingen gefrankeerd met zegels met nominale waarde (met de waarde vermeld in euro of Belgische frank), of op de zendingen gefrankeerd aan het loket
(3) Non PRIOR: Deze tarieven zijn niet meer beschikbaar voor postzegels – ze zijn beschikbaar voor alle andere frankeermethodes (bv. frankeermachine; UV en PB)


Genormaliseerd of Niet-genormaliseerd

Uw zending kan genormaliseerd of niet-genormaliseerd zijn. Dit hangt af van de volgende voorwaarden: (voor meer info: klik hier)

Genormaliseerd Niet-genormaliseerd
 • rechthoekige vorm,
 • gefrankeerd in de rechterbovenhoek op de zijde van de enveloppe waar zich het adres van de bestemmeling bevindt
 • minimumafmetingen: 90 x 140 mm,
 • maximumafmetingen: 125 x 235 mm,
 • maximumgewicht: 50 g,
 • maximumdikte: 5 mm. 
Als uw zending niet beantwoordt aan ALLE voorwaarden voor een genormaliseerd formaat, is het tarief voor niet-genormaliseerde zendingen van toepassing. Toch, ook niet-genormaliseerde zendingen moeten beantwoorden aan bepaalde afmetingsvoorwaarden:
 • breedte: min. 90 mm (met een afwijking mogelijk van 2 mm)/max. 230 mm
 • lengte: min. 140 mm (met een afwijking mogelijk van 2 mm)/max. 350 mm
 • hoogte (dikte): max. 30 mm

notes

Vierkante zendingen moeten gefrankeerd worden aan het tarief van niet-genormaliseerde zendingen. De minimale afmetingen voor een vierkante zending zijn 140 x 140 mm.