Aangetekende Zending

Geef uw zending een wettelijk karakter

Bescherm uw belangen met een aangetekende zending
Een aangetekende zending garandeert u:

 • Juridische bescherming: Een rechtsgeldig afgiftebewijs
 • Veiligheid: Een afgifte tegen aftekening door de bestemmeling. De identiteit van de bestemmeling wordt gecontroleerd.
 • Verzekering: Een verzekering tegen diefstal, verlies of beschadiging tijdens de verzending.
 • Online opvolging: Een online opvolging van uw zending, zodat u te allen tijde weet waar uw zending zich bevindt.

Aangetekende Zending

Een aangetekende zending versterkt de impact van een aanmaning bij onbetaalde facturen. Zo worden uw belangen beter beschermd.

notes

Gedaan met afgiftebewijzen voorbereiden en onnodige verplaatsingen!
Met Collect & Stamp doet u uw briefwisseling gewoon in een postzak. Frankeren en bezorgen is voor bpost. En uw afgiftebewijzen? Die bewaart en raadpleegt u heel eenvoudig online!

Uw aangetekende zending zonder veel administratie


Details

Hoe werkt een aangetekende zending?

... als het er echt toe doet voor u of uw zaak:

 1. Als u druk wilt uitoefenen op klanten die hun factuur niet betalen. Een aanmaning via een aangetekende zending verhoogt de impact.
 2. Als u zich juridisch wilt indekken bij betwistingen. Het afgiftebewijs van een aangetekende zending is immersrechtsgeldig.
 3. Als u uw boodschap wilt versterken. Door uw boodschap een officieel karakter te geven, krijgt ze ook meer gewicht. Bijvoorbeeld naar uw leveranciers toe.
 4. Als u de veiligheid van uw originele documenten wilt waarborgen: contracten, plannen...

Gebruikt u een aangetekende zending, dan krijgt u automatisch een rechtsgeldig afgiftebewijs. De stempel van bpost maakt het document rechtsgeldig.
Voegt u een ontvangstbewijs aan uw zending toe, dan krijgt u van ons ook een bewijs van distributie, gedateerd en ondertekend door de bestemmeling.

 • U mag geld, waardevolle documenten of juwelen per aangetekende zending versturen. Bij verlies, diefstal of schade aan uw zending is de schadevergoeding beperkt tot maximaal 39 euro. Wilt u een verzekering op maat, kies dan voor een aangetekende zending met aangegeven waarde.
 • Onze algemene voorwaarden vertellen u exact welke voorwerpen niet met bpost mogen verstuurd worden. Het gaat onder meer om gevaarlijke of verboden middelen.
 • Het maximale toegelaten gewicht voor aangetekende zendingen binnen België is 10 kg. Vanaf 2 kg betaalt u een vast bedrag (zie tarieven).
 • Het maximale toegelaten bedrag voor een aangetekende zending naar het buitenland is 2 kg.

Bpost heeft verschillende types gratis afgifteformulieren en verzendingsbewijzen. U bestelt ze online of vraagt ze in een postkantoor of PostPunt. Deze formulieren vergezellen de aangetekende zending. Dankzij de barcode(s) kunt u uw zending online volgen. Eenmaal het formulier door bpost gevalideerd is, geldt het als verzendbewijs. Overhandigt u een aangetekende zending aan bpost, dan krijgt u altijd een afgiftebewijs (borderel).

Uw bestemmeling woont in België

Er bestaan 3 types formulieren

Formulier voor individuele zendingen: 1 zending Formulier in de vorm van een lijst, voor de afgifte van grotere aantallen (max. 8 zendingen per lijst). Formulier voor 12 zendingen. U mag ze gebruiken om uw eigen afgiftelijst op te stellen.
U ontvangt een individueel afgiftebewijs voor elke aangetekende zending U ontvangt de gevalideerde lijst(en) als afgiftebewijs Uw eigen lijst(en)word(t)(en) gevalideerd als afgiftebewijs
Praktisch:

Vul het formulier in of print uw adressen op het formulier en kleef een barcode op uw zending met standaardomslag en addressering. U gebruikt één barcode per zending.

bpost valideert dit formulier bij afgifte, waardoor het meteen als verzendingsbewijs telt.

Als u een groot aantal aangetekende verzendingen moet versturen en u wilt niet op elke zending een barcode kleven, kunt u de barcodes ook direct op uw brieven printen. Meer informatie in onze brochure.

Win tijd bij uw afgifte! Gebruikt u een afgiftelijst, leg uw zendingen dan in dezelfde volgorde klaar als op de lijst.

Wilt u een officieel bewijs dat uw zending goed ontvangen werd, dan voegt u een Bericht van Ontvangst bij uw zending. Op die manier weet u waar en aan wie uw aangetekende zending afgegeven werd. U kunt deze formulieren eenvoudig en direct online bestellen. U kunt ze ook afhalen in een postkantoor of PostPunt.

Praktisch: Vul het Bericht van Ontvangst in en kleef het op de achterzijde van uw zending. Vouw het strookje AR naar de voorzijde van uw zending. Dat strookje moet goed zichtbaar zijn aan de voorkant van de omslag.
U geeft het Bericht van Ontvangst samen met uw aangetekende zending af.

Uw bestemmeling woont in het buitenland

Er bestaan 2 types formulieren:

Formulier voor individuele zendingen: 1 zending Formulier in de vorm van een lijst, voor de afgifte van grotere aantallen (max. 7 zendingen per lijst).
U ontvangt een individueel afgiftebewijs voor elke aangetekende zending U ontvangt de gevalideerde lijst(en) als afgiftebewijs

Om uw zendingen online te volgen, moet u er een internationale barcode op kleven.
U vindt die barcodes in onze postkantoren of PostPunten.

Praktisch:

Vul het formulier in en kleef de barcode op uw zending. Eén barcode per zending is voldoende.
Kleef het nummer van uw aangetekende zending (zonder barcode) op uw afgifteformulier.
Op het ogenblik dat u uw zending bij bpost afgeeft, valideert bpost uw afgifteformulier. Daardoor geldt het meteen als verzendingsbewijs.

Wilt u een officieel bewijs dat uw zending goed ontvangen werd, dan voegt u een Bericht van Ontvangst bij uw zending. Op die manier weet u waar en aan wie uw aangetekende zending afgegeven werd. U kunt die Berichten van Ontvangst online bestellen of afhalen in een postkantoor of PostPunt.

Praktisch: Vul het Bericht van Ontvangst in en kleef het op de achterzijde van uw zending. Vouw het strookje AR naar de voorzijde van uw zending. Dat strookje moet goed zichtbaar zijn aan de voorkant van de omslag.
U geeft het Bericht van Ontvangst samen met uw aangetekende zending af.

U kunt uw aangetekende zending laten frankeren:

 1. Voor eenmalig gebruik, in het postkantoor of Postpunt: met een etiket.
 2. Voor regelmatig gebruik en voorbereiding op het werk: met postzegels 'aangetekend', met blijvende waarde. Die zegels dekken de kosten van een aangetekende zending en moeten naast de PRIOR-zegel gekleefd worden.
 3. Met een frankeermachine
 4. Met uw eigen PB omslagen: Port betaald (PB), bij afgifte in een MassPost Hypercentrum (vanaf 500 zendingen)
 5. Via Uitgestelde Vergoeding (voorbehouden voor bepaalde overheidsadministraties)

Om het klaarmaken en versturen van uw aangetekende zendingen te vergemakkelijken, kan bpost uw zendingen komen ophalen en ze voor u frankeren. Interesse in deze oplossing?

Bereken uw tarief online

U kunt uw aangetekende zending afgeven:

 1. In een postkantoor of PostPunt
 2. in een MassPost Centrum, vanaf 500 stuks en als aan alle voorwaarden voor dergelijke afgifte voldaan is.

Om het versturen van uw aangetekende zendingen te vergemakkelijken, kan bpost uw zendingen komen ophalen en/of frankeren. Interesse in deze oplossing?

Een aangetekende zending mag nooit in een rode brievenbus gestopt worden.

Dankzij Track & Trace kunt u gratis opvolgen waar uw zending zich bevindt (het gaat om louter indicatieve informatie). Deze dienst is enkel voor een aantal landen beschikbaar.
Wilt u een officieel en schriftelijk bewijs dat de bestemmeling uw zending goed ontvangen heeft? Voeg dan een Bericht van Ontvangst bij uw zending.

Dankzij de barcodenummers kunt u uw zending via uw computer, tablet of smartphone online volgen.
De historiek vermeldt alle belangrijke stappen in de verwerking van uw zending: het loket, het sorteercentrum, het distributiecentrum...
Surf naar www.bpost.be/track en kijk of uw zending al bezorgd werd.

Dankzij de barcodenummers kunt u uw zending via uw computer, tablet of smartphone online volgen. In landen waar het Track & Trace-systeem van bpost niet werkt, kunt u die informatie op de website van het plaatselijke postbedrijf terugvinden.

Wilt u een officieel en schriftelijk bewijs dat de bestemmeling uw zending goed ontvangen heeft? Voeg dan een Bericht van Ontvangst bij uw zending.

 1. Uw aangetekende zending wordt de eerste werkdag na afgifte bezorgd (D+1).
 2. Ze wordt aan de bestemmeling afgegeven na controle van zijn identiteit en na aftekening.
 3. De zending kan ook aan de volmachthouder overhandigd worden, na controle van zijn identiteit en verificatie van de postvolmacht.

Dankzij de optie 'Bericht van Ontvangst' ontvangt u een ontvangstbewijs. Het document wordt ondertekend door de persoon die de zending in ontvangst neemt. Het document kan gebruikt worden in de rechtbank als bewijs.

Uw zending wordt zowel in België als in het buitenland prioritair behandeld. De leveringstermijn verschilt van land tot land.

Wilt u een officieel en schriftelijk bewijs dat de bestemmeling uw zending goed ontvangen heeft? Voeg dan een Bericht van Ontvangst bij uw zending.

Bij verlies, diefstal of schade aan uw zending bent u verzekerd voor een bedrag van maximaal 39 euro. Uw gevalideerde afgiftebewijs volstaat als bewijs voor de schadevergoeding.

Bij verlies, diefstal of schade aan uw zending betalen wij de frankeringskosten terug (exclusief de kosten voor de aangetekende zending). We vergoeden u ook voor een bedrag ter waarde van 30 BTR. Een BTR (Bijzonder Trekkingsrecht) is een internationaal afgesproken rekeneenheid. De waarde wordt jaarlijks vastgesteld op 1 januari. 1 BTR is ongeveer 1,25 euro.


Opties

Een ontvangstbewijs of een verzekering op maat nodig?
Dit zijn uw opties!

Bericht van ontvangst Wilt u een ontvangstbewijs? Voeg dan een Bericht van Ontvangst aan uw zending toe. De bestemmeling moet dit document bij ontvangst aftekenen met zijn naam, zijn handtekening en de datum. Op die manier krijgt u een wettelijk bewijs van de afgifte van uw zending. De persoon die uw zending in ontvangst neemt, moet het document tekenen. Daarna wordt het naar u teruggestuurd.
Goed om weten: bij betwisting is dit document rechtsgeldig.
1.32 €
Handtekening Uw aangetekende zending wordt alleen afgegeven tegen handtekening door de bestemmeling (of door de aangestelde volmachthouder). Op die manier bent u zeker dat uw zending aan de juiste persoon afgegeven werd. Inbegrepen
Track & Trace Om te weten waar uw zending zich bevindt, kunt u ze online volgen met Track & Trace. De informatie is indicatief. Inbegrepen
Standaardverzekering Verlies, diefstal of schade aan uw aangetekende zending? Met deze verzekering wordt uw directe schade voor maximaal 39 euro vergoed. Inbegrepen
Verzekering op maat Om de waarde van uw aangetekende zending op maat te verzekeren, kiest u best voor een zending met aangegeven waarde. De te verzekeren waarde ligt voor deze zending tussen € 250 en € 7.500. 5.00 € (min.)

Hulp nodig bij het klaarmaken of het versturen van uw aangetekende zending?
Kies een dienst op uw maat!

Collect & Stamp Gedaan met uw postadministratie en uw verplaatsingen! U stopt uw briefwisseling gewoon in een postzak en bpost frankeert en verzendt uw documenten zoals u het wilt. Uw afgiftebewijzen bewaart en raadpleegt u online. Ontdek ons aanbod!
Collect & Send Zelf naar het postkantoor of PostPunt gaan, is nergens voor nodig. Ontdek ons aanbod!
OptiRetour Win tijd en geld! Laat ons uw niet-uitreikbare zendingen (postretours) verwerken. Ontdek ons aanbod!

Tarieven

De prijs voor een aangetekende zending bestaat uit de aantekenport + het tarief ˜PRIOR˜ (zie tabel hieronder). De aantekenport hangt van de manier van gebruikte frankering af: 5,67€ (frankering met zegels of vignetten) of 5,51€ (frankering met frankeermachine, PB nummer, Uitgestelde vergoeding-UV of Collect&Stamp).
Maximaal gewicht: 10 kg.
(Forfaitair tarief +2-10kg: 19€)
Optie «Bericht van ontvangst» + 1.35€


 

(1) Deze prijs is van toepassing vanaf 10 postzegels (zonder nominale waarde) met een eenheid 1, en 5 postzegels (zonder nominale waarde) met een eenheid 2 of 3.
(2) Deze prijs per stuk komt overeen met het frankeertarief, dat dus tevens van toepassing is op de zendingen gefrankeerd met zegels met nominale waarde (met de waarde vermeld in euro of Belgische frank), of op de zendingen gefrankeerd aan het loket

notes

Verstuurt u vaak aangetekende zendingen?
Dan hebben wij interessante en voordelige tarieven
!

 1. Koopt u voor meer dan € 318.457 aan aangetekende zendingen binnen België?
  Bel onze klantendienst op 02 201 11 11 of contacteer uw account manager.
 2. Verstuurt u vaak aangetekende zendingen naar het buitenland?
  E-mail onze klantendienst via sales.international@bpost.be of contacteer uw account manager.

Bestellen

Alles bij de hand om uw zending klaar te maken!

Zegels nodig? Bestel ze via onze eShop.

Uw afgifteformulieren bestelt u gratis online.

Waar afgeven?

Ga naar het dichtsbijzijnde postkantoor of PostPunt.

notes

Uw aangetekende zending zonder veel administratie?
Kies voor Collect & Stamp