Bescherming van uw gegevens – bestemmeling pakjes

Uw persoonsgegevens (voornaam, naam, adres, e-mail, telefoonnummer(s), leveringsadres) worden door de afzender van het pakje aan bpost toevertrouwd.

Deze gegevens worden, conform de contractbepalingen die met de afzender werden vastgelegd, verwerkt door bpost (Anspachlaan 1/1, 1000 Brussel), de verantwoordelijke voor de verwerking van die gegevens, om het pakje te kunnen afleveren en indien mogelijk, u in staat te stellen de status van het pakje te kunnen opvolgen op ons Track and Trace-platform of via onze mobiele app.

Uw e-mailadres en uw telefoonnummer kunnen door bpost worden gebruikt om u bij benadering te informeren over de dag en het uur waarop uw pakje zal worden uitgereikt of om u voor te stellen om uw voorkeuren met betrekking tot de plaats van aflevering van uw toekomstige pakjes aan bpost toe te vertrouwen.

Om de dienstverlening omtrent de levering van uw pakje (waaronder onze e-mails, websites, applicaties, producten en diensten) te evalueren, en meer bepaald om de vormgeving ervan gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken, kan bpost uw e-mailadres en klikgedrag verwerken. De verzamelde gegevens worden door bpost samengevoegd tot klikratios en uitsluitend in die geaggregeerde vorm gebruikt.

Uw adres, dat de afzender aan bpost meegedeeld heeft, kan ook door bpost worden gebruikt om uw toekomstige online aankopen te vergemakkelijken door uw adres vooraf in te vullen. Het is mogelijk dat die persoonsgegevens beschikbaar zijn voor onze IT-providers die soms buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. In dit geval werden hen de in de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie beschreven maatregelen opgelegd.

Uw persoonsgegevens worden gedurende 13 maanden na de aflevering van het pakje bewaard. Daarna worden ze gewist, tenzij u uw voorkeuren doorgaf voor de plaats van aflevering van uw pakje.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw persoonsgegevens inkijken of indien nodig laten verbeteren of verwijderen, kunt u de verwerking ervan beperken of de draagbaarheid ervan vragen door een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag, samen met een bewijs van uw identiteit, naar het volgende adres te verzenden: bpost, Data Protection Office, Anspachlaan 1/1, 1000 Brussel, of online via de link naar het onlineformulier dat u vindt in ons Algemeen Privacybeleid: www.bpost.be/nl/privacy.

Tot slot kunt u een klacht indienen bij de overheid die in België ter zake bevoegd is indien een dergelijke vraag zonder gevolg blijft: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.