Adresgegevens valideren: webservices & widgets | bpost

Top Banner Image
Webservices, widgets & OptiAddress
Top Banner Mobile Image
Webservices, widgets & OptiAddress

Webservices, widgets & OptiAddress

Adresseren > Adres controleren > Webservices, widgets & OptiAddress

Webservices

Adresindeling

Jouw IT-systeem stuurt de elementen van het adres naar de server van bpost. Die stuurt het volledige adres in de juiste volgorde terug naar jouw systeem.

Validatie

De server van bpost geeft voor elk adres aan of het herkend wordt of niet. Bij fouten krijg je een suggestie voor een verbeterde versie van het adres.

  Auto-complete widget per component

  Behandel je je adrescomponenten één per één en wil je dit zo houden? Gebruik onze autocomplete-widgets per onderdeel.

   Widget auto-complete par composant
   Widget auto-complete Search Bar

   Search bar autocomplete widget

   Maak het je online bezoekers of medewerkers makkelijk om een adres in te voeren. Kies voor één balk met automatische suggesties.

   Bekijk documentatie

   Download library

   Download wrapper package

   Download core package

   Github

    OptiAddress

    Met de dienst OptiAddress kunnen Mail ID-gebruikers de adressen van hun bestemmelingen valideren via de uitwisseling van gestructureerde bestanden (.xml of .txt), los van een fysieke afgifte.

    Voor elk adres van het verzonden bestand, geeft het antwoordbestand van bpost aan of het adres herkend werd of niet. Als er fouten in het adres staan, dan wordt een nieuwe versie van het adres voorgesteld.

    Vooraleer je deze Mail ID-dienst kan gebruiken, heb je een certificering van bpost nodig.

     OptiAddress