Masspost | Een afgifte voorbereiden of aankondigen

Masspost - om een grote hoeveelheid post en pakjes voor te bereiden

Masspost

Voor grote afgiftes post en pakjes

 • Profiteer van voordelige tarieven
 • Snellere behandeling van uw zendingen
 • Ook voor zendingen naar het buitenland
Download onze Gids 2024 volledig of per sectie

Stap 1

Grote afgifte

Stap 2

Formaat en lay-out

Stap 3

Conditionering en voorsortering

Stap 4

Aankondigen en plannen van een afgifte

Stap 5

Afgifte of afhaling

Download onze gids 2024 volledig of per sectie

Stap 1

Wanneer spreken we over een grote afgifte ?

Afgifte

Afgifte van minimum 500 stukken (brieven/drukwerken) of van minimum 20 pakjes.
Met Port Betaald (PB) gefrankeerde zendingen of gefrankeerd met een frankeermachine.

Over Masspost ?

Een Masspost Center of Hyper Masspost Center is een leveringspunt voor uw grote afgiftes. Sommige producten (zoals postabonnement of geadresseerde dagbladen) mogen enkel in een (Hyper)Masspost Center afgegeven worden.

Masspost Centra

Er bestaan 17 Masspost Centra in België. Ze beschikken over een maximale afgiftecapaciteit van 50.000 Small Format-zendingen, 20.000 Large/Large+ Format-zendingen per afgifte, met een maximum van 10 containers/paletten van pakjes per dag.

Raadpleeg hieronder de contactgegevens van onze Masspost-centra :

masspost icon

Hyper Masspost Centra

Voor de 6 Hyper MassPost Centra in België zijn er geen maximale afgiftelimieten. Hoe dan ook is het verplicht om vooraf uw zending in te boeken vanaf meer dan 100.000 zendingen Small Format of meer dan 50.000 Large of Large+ Format.

Hyper Masspost Centra zijn meestal tot 17 u. open (tot 21 u. voor sommige afgiftes onder contract).

Gelieve hier de Voorwaarden te vinden om een late afgifte aan standaardtarief te doen.

Voorwaarden om in een (Hyper) Masspost Center af te geven

Gebruik maken van een PB-nummer of een frankeermachine.
Of een akkoord/contract hebben met bpost.
De regels uit MassPost Gids respecteren (in termen van minimum hoeveelheid, conditionering, planning, enz.)

Stap 2

Formaat, lay-out en adressering

Formaat en lay-out

Small Format

Belangrijkste kenmerken van een Small Format-zending
 • rechthoekig (nooit vierkant)
 • uitsluitend liggend
 • verhouding l/b ≥ 1,20
 • minimumgewicht : 2 g
 • maximumgewicht : 50 g
 • maximumdikte : 5 mm
 • nooit onder plasticfolie

Large Format

Belangrijkste kenmerken van een Large Format-zending
 • vierkant (min. 140 mm x 140 mm) of rechthoekig (verhouding l/b < 1,20)
 • liggend of staand
 • minimumgewicht : 2g - maximumgewicht : 350 g
 • lengte : maximum 328 mm
 • dikte : maximum 10 mm
 • breedte : maximum 230 mm

Large+ Format

Kenmerken waardoor een Large+ Format-zending afwijkt van een Large Format-zending
 • andere vormen (ovaal, rond...)
 • zending met een opening of uitsparing
 • geen aanbevolen minimumgewicht
 • maximumgewicht : tot 2 kg
 • lengte tot 350 mm
 • dikte : maximum 30 mm
 • harde, gemetalliseerde en kartonnen zending zonder restricties
 • hard voorwerp in de zending zonder restricties
 • zending over plasticfolie, geen norme
 • gewatteerde, opgevulde en/of luchtbellenenveloppe, zonder restricties
 • elementen die gedeeltelijk op de zending gekleefd worden (karton, kaartjes, enveloppen...)
 • voorwerp dat een vloiebare materie bevat
 • optie extra-large zendingen (breedte tot 265 mm - onder voorwaarden)

Postkaart (Small Format-voorbeeld)

Een postkaart kan als Small Format-, Large Format- of Large+ Format-zending beschouwd worden.

Small Format

Small Format

Large Format

Large Format

Large+ Format

Large+ Format

De Pantone kleurnormen en zijn quadri equivalenten beschrijven de toegelaten kleuren (Small, Large) of aanbevelingen (Large+) als achtergrondkleur in de adresseerzone en/of de indexzone buiten de witte kleur.

Raadpleeg hier de kleuren toegelaten in de adresseerzone.

Adressering

Een goed adres is een adres dat duidelijk leesbaar is, compleet, correct en dat geen verwarring veroorzaakt. Het toepassen van deze simpele aanbevelingen optimaliseert de kwaliteit en de snelheid van sortering en uitreiking van uw zendingen. Help ons, u een betere dienst te verlenen! Consulteer hier de volledige versie van onze gids betreffende de adressering.

Voor alle details betreffende de positionering per formaat klikt u :

 • Hier voor Small Format
 • Hier voor Large Format
 • Hier voot Large+ Format

De juiste post in de juiste brievenbus? Dat is gewoon een kwestie van enkele eenvoudige regeltjes toe te passen. Om uw adressen volgens de regels van de kunst op te stellen, klik hier

Klik hier om meer details te vinden betreffende onderstaande punten :

 • Contrast
 • Lettertypes
 • Formaat van de letters
 • Karakteristieken van het adresblok
  • Plaats
  • Uitlijning
  • Inclinatie
  • Interpuncties en speciale karakters
  • Cijfers

Afkortingen zijn alleen toegestaan wanneer u meer dan 50 karakters nodig hebt op één regel (spaties tussen de woorden niet inbegrepen).

Consulteer onze samenvattende tabel met algemene afkortingen, voor wegtypes en bijzonderheden voor de huisnummers hier.

Voor meer details betreffende de kenmerken van de retouradressen kan u hier klikken.

Mail ID

Om de verwerking en de uitreiking van de zendingen te verbeteren, ontwikkelde bpost het Mail ID-systeem. Dit systeem is gebaseerd op barcodes en de uitwisseling van elektronische adresbestanden tussen de klant en bpost. Mail ID gebruiken is enkel mogelijk voor de afgiften onder contract voor Small, Large en Large+ zendingen.

Wilt u het herkenningspercentage van uw adressen in uw elektronisch bestand optimaliseren?

Voor bijkomende inlichtingen : customer.operations@bpost.be

De sortering Ronde en sequentie V3

De sortering Ronde en sequentie is een sorteermethode voor LARGE en LARGE+ format. De voorbereiding Ronde en Sequentie bestaat uit de volgende onderdelen :

 • Sorteer uw zendingen van dezelfde afgifte per sorteerplan Large Format
 • Uw zendingen in directe bundels per uitreikingskantoor te voorbereiden. In elke bundel worden de zendingen gesorteerd in oplopende volgorde van de rondes en in de sequentie van de rondes.
 • Of ze niet in bundels in Palletbox Mail af te geven. In dit geval worden de zendingen gerangschikt op basis van de rondes in toenemende volgorde van de sequenties (meegedeeld in het antwoordbestand van bpost).

Stap 3

Conditionering en voorsortering

Conditionering en voorsortering : algemene regels

Containers, bakken en paletten

Bundelen van zendingen

De voorsorteeropties

NB : Voorsortering is alleen mogelijk voor afgifte onder contract (Admin of Direct Mail).

Hoe kunt u uw zendingen zo goed mogelijk voorbereiden in functie van de mogelijke combinaties ?

Small Format

Niet-Gesorteerd >

vanaf 500 zendingen

Small Format met Mail ID

Niet-Gesorteerd >

vanaf 500 zendingen

Sortering per sorteerplan V2 >

vanaf 25 000 zendingen

fijnheid van sorteren ++

Large en Large+ Format

Niet-Gesorteerd >

vanaf 500 zendingen

Large en Large+ Format met Mail ID

Niet-Gesorteerd >

vanaf 500 zendingen

Sortering Ronde en sequentie V3 >

vanaf 10 000 zendingen per sorteersequentie

fijnheid van sorteren +++

Conditionering van andere producten

Zendingen zonder adres (Distripost)

Aangetekende zendingen

Pakette)n

De geadresseerde pers

Te adresseren pers (PostAbo)

Stap 4

Aankondigen en plannen van een afgifte

Aankondiging en afgifteborderel

Om aanname van uw afgiftes zo goed mogelijk te organiseren en om een tijdige uitreiking van uw zendingen te garanderen, is het belangrijk dat u uw afgiftes in een MassPost (Hyper)Centrum aankondigt. Om dit te doen bieden wij u 2 oplossingen aan :

Via e-Masspost

e-Masspost is helemaal gratis beschikbaar. U kan alle mogelijke acties in verband met massale afgiften uitvoeren :

 • Aankondiging van uw afgiftes
 • Beheer van uw afgiftes
 • Het verloop van uw afgiftes opvolgen, zelf als deze door derden verwerkt werden
 • Visualisatie van uw contracten
 • Het opladen van uw afgiftegegevens
 • Gebruikersbeheer (toegang delegeren aan bijvoorbeeld intern medewerkers en/of externe routers)
 • Planning van uw afgiftes

Als u nog geen toegang heeft tot de e-Masspost-webapplicatie, kan u een e-MassPost-gebruikersaccount aanvragen bij uw commerciële vertegenwoordiger of bij de klantendienst via 02 201 11 11.

Papieren borderel gebruiken

Dit manueel ingevulde papieren borderel dient gedeponeerd te worden aan een loket van een MassPost (Hyper)Centrum om een afgiftetoelating te bekomen. U vindt een lijst met beschikbare borderellen via deze link.

Opmerkingen :

 • Sommige producten (zoals zendingen Clean Mail) mogen niet via een manueel borderel aangekondigd worden.
 • Vergeet geen afspraak te maken met uw MassPost (Hyper)Centrum.
 • Bij elke afgifte moet u steeds de volgende documenten voorleggen :
  • Een afgiftetoelating of borderel
  • Twee specimens (enkel voor de zendingen Direct Mail en de Pers producten)

Hoe een afgifte plannen en onder welke voorwaarden?

Planning van uw afgiftes gebeurt exclusief via de applicatie e-MassPost. Het volstaat uw afgifte aan te maken en te registreren ten laatste 5 werkdagen voor de afgifte.

De planning van de volgende afgiftes is verplicht :

Alle afgiftes van minimum 100.000 zendingen Small, 50.000 zendingen Large en Large+ dienen gepland te worden ten laatste 5 werkdagen voor de afgifte.

Alle afgiften van minimum 200.000 zendingen Small of Large en Large+ dienen gepland te worden 30 kalender dagen voor de afgiftedatum via e-MassPost.

Specifieke gevallen :

Aangetekende zendingen

Afgiftes die meer dan 1.000 aangetekende zendingen bevatten dienen minstens één dag op voorhand aangekondigd te worden via e-MassPost.

Distripost

Voor meer informatie betreffende welke stappen u dient te overlopen kan u gebruik maken van onze planningstool.

Stap 5

Afgifte of afhaling

Afgifte

bpost beschikt over verschillende afgifte plaatsen voor uw grote volumes. Ontdek hier meer informatie betreffende onze (Hyper) MassPost center. Vergeet niet uw MassPost(Hyper)Center te verwittigen van het voorziene uur van afgifte.

Bij elke afgifte in een (Hyper)MassPost center moet u steeds de volgende stukken voorleggen :

 • Een afgiftetoelating of een afgifteborderel.
 • Twee specimen (enkel voor zendingen Direct Mail of de Pers producten).

De informatie opgenomen op het aankondigingborderel dienen overeen te komen met werkelijke karakteristieken van de fysieke afgifte. Bij fouten wordt de correcte informatie weerhouden op het overzicht van afgifte.

Drie uitreikingsperiodes (Direct Mail en Distripost)

Afhankelijk van uw type zending kiest u voor een bepaalde uitreikingsdatum of -periode. Deze bepaalt op zijn beurt de datum waarop u uw zendingen moet afgeven.

Uitreikingsperiodes en afgiftedata Direct Mail

Standaardorganisatie (uitgezonderd feestdagen of aangepaste diensverleningsdagen). Raadpleeg de kalender met uitzonderingen 2024 .

Afgifte

Uitreiking

Uitreiking Maandag en Dinsdag

MA

>

DI

>

WO

>

ou

DO

>

VR

. . .

>

ZA

. . .

>

ZO

. . .

>

MA

>

DI

>

WO

>

DO

>

VR

Uitreiking Woensdag en Donderdag

MA

>

DI

>

WO

>

DO

>

VR

>

ZA

. . .

>

ZO

. . .

>

ou

MA

>

DI

. . .

>

WO

>

DO

>

VR

Uitreiking Weekzeker

MA

>

DI

>

WO

>

DO

>

ou

VR

>

ZA

. . .

>

ZO

. . .

>

MA

>

DI

>

WO

>

DO

>

VR

Afgiftetijdstip

Om de tijdige uitreiking van uw zendingen te garanderen, is het belangrijk om uw afgifte op het afgesproken uur te deponeren in een MassPost (Hyper)Centrum. Vind de afgifte-uren terug in onze Masspost gids.

Klanten met een afspraak krijgen voorrang op klanten zonder afspraak.

Procedure voor uitwisseling van conditioneringmiddelen

Om u van een optimaal contingent van paletten, containers, bakken en zakken te voorzien, klik hier.

Betaling

Elektronische betaalmethoden zijn beschikbaar.

Onder voorbehoud van goedkeuring door onze financiële diensten, kan u een uitgestelde betaling toegekend worden (facturering).

Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze klantendienst op 02 201 11 11.

Supplementen

De regels van de MassPost Gids moeten worden nageleefd bpost stemt er in bepaalde gevallen echter mee in om uw afgifte te verwerken op voorwaarde dat u een supplement betaalt.

Supplement Redenen
Overflow Als meer dan 7,5 % van de afgifte niet is gesorteerd, dan sorteren wij dat voor u als u een supplement betaalt.
Mail-ID niet herkenbaar Er kunnen verschillende problemen zijn met niet-herkende Mail ID barcodes. bpost zal contact met u opnemen om de beste oplossing te zoeken. Naargelang het probleem verzorgen wij de afgifte voor u op voorwaarde dat ze opnieuw wordt gekwalificeerd of dat u een supplement betaalt voor de niet-herkende Mail ID barcodes.
Geen retouradres Om van het Direct Mail, Clean en Admin tarief te genieten, moet het adres van de afzender en/of het retouradres op de zending staan.

Afhaling

bpost haalt uw brieven, pakjes en aangetekende zendingen met of zonder frankering op uw werkplek op.

U kiest :

 • de frequentie van het ophalen van de post (1 tot 5 keer per week of af en toe).
 • de plaats van de afhaling.
 • het tijdstip (in overleg met bpost).

De beschikbare formules :

Recurrent Collect

bpost haalt op uw werkplek uw reeds gefrankeerde brieven, aangetekende zendingen en/of pakjes regelmatig of soms op verzoek op.

Hier vindt u de toegestane gewicht/volumecombinaties en alle informatie over de dienst Recurrent Collect.

Transport - Afhaling ten huize met vrachtwagen

Voor volumes die groter zijn dan de volumes die worden ondersteund door Collect & Send. Hier vindt u meer informatie over de dienst Transport.

Collect & Stamp

bpost haalt uw ongefrankeerde brieven, aangetekende zendingen en pakjes op en beheert de verwerking, verzending en invoering in het postcircuit van uw zendingen.
Hier vindt u de toegestane gewicht/volumecombinaties en alle informatie over de dienst Collect & Stamp.