Mijn brievenbus

U wilt uw post goed ontvangen? Dat begint met een goede brievenbus

U ontvangt uw post graag op tijd? En in perfecte staat? Dat is exact wat wij u elke dag willen bieden. U kunt ons daar trouwens bij helpen! Door te kiezen voor een aangepaste postbus, geplaatst op een toegankelijke plaats.

De belangrijkste activiteit van bpost is natuurlijk het verdelen van uw post, elke werkdag opnieuw. Uiteraard ontvangt ook u graag uw post op tijd en in perfecte staat. Dat is ook de wens en de betrachting van het hele team van bpost.

U kunt ons trouwens helpen bij het aanbieden van een onberispelijke service. Door te zorgen voor een aangepaste brievenbus op een vlot toegankelijke plaats, aan de rand van de openbare weg. Zo maakt u het werk van uw postbode heel wat gemakkelijker en kunt u er zeker van zijn dat u al uw post perfect en op tijd ontvangt.

 • Plaatsing

  Plaats uw brievenbus aan de grens van de openbare weg*..

 • Bij woningen met meer dan 4 brievenbussen mogen de brievenbussen ofwel aan de voordeur ofwel op de benedenverdieping op een vlot toegankelijke en goed verlichte plaats worden aangebracht.
 • Toegankelijk

  De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn..
 • Opening

  Uw bus moet minsten een opening van 23 cm breed en 3 cm hoog hebben.
 • Grootte

  Uw bus moet voldoende grootzijn zodat u ook grote enveloppen kunt ontvangen (C4-formaat)
 • Hoogte

  De opening van uw postbus bevindt zich het best op een hoogte van 70 tot 170 cm..
 • Huisnummer

  • Uw huisnummer moet zichtbaar en leesbaar zijn vanop de openbare weg (ook in het donker)..
  • Niet verplicht, maar zeker aan te raden : zet op uw brievenbus de namen van alle bewoners..
 • Busnummer

  • Indien aan één huisnummer meerdere busnummers toegekend zijn, moeten de busnummers duidelijk zichtbaar en leesbaar worden vermeld op of nabij de overeenkomstige brievenbussen. Deze nummering moet een logische volgorde hebben en bij voorkeur enkel bestaan uit cijfers.
  • Niet verplicht, maar zeker aan te raden: zet op uw brievenbus de namen van alle bewoners.

*U vindt deze voorschriften ook in het ministerieel besluit van 20/04/2007. Belgisch Staatsblad – 01 juni 2007.

Om er voor te zorgen dat elke inwoner beschikt over een brievenbus die conform is met de voorschriften uit het Ministerieel Besluit van 20 april 2007 (m.b.t. particuliere brievenbussen), stelde bpost twee verschillende procedures op.

Zo is er enerzijds een procedure voor gebouwen met 1 tot max 4 brievenbussen, en anderzijds een voor woningen met meer dan 4 brievenbussen of appartementsgebouwen met een batterij van minstens 4 brievenbussen.

Uw postbode kan vaststellen dat uw postbus op één of meerdere punten afwijkt van de verplichte voorschriften:

 • Opening te klein.
 • Opening te hoog of te laag.
 • Bus niet groot genoeg om een zending van C4-formaat en 24 mm dik te ontvangen..
 • Bus staat niet aan de rand van de openbare weg.
 • Moeilijk toegankelijk.
 • Probleem met huis- en/of busnummering.

Indien er iets niet in orde is met uw brievenbus ontvangt u de volgende kaart met de aanvraag om uw brievenbus te regulariseren:

10 dagen later ontvangt u ook een brief waarin wij u vragen om het probleem op te lossen.

Na opnieuw 10 dagen sturen we u een nieuwe brief om u er aan te herinneren dat u uw brievenbus dient aan te passen om zo uw post in optimale omstandigheden te kunnen ontvangen.

Er kunnen zich twee gevallen voordoen:

 • In die laatste brief staat niet dat de uitreiking van uw briefwisseling zal opgeschort worden. Dat betekent dat de onregelmatigheid van die aard is dat wij ons beperken tot een sensibiliseringscampagne en dat uw postbezorging geenszins wordt opgeschort..
 • In die laatste brief staat wel dat de uitreiking van de briefwiseling wel zal opgeschort worden indien de bus niet in orde gebracht wordt.

Tijdens een opschortingsperiode wordt uw post 15 dagen bewaard op het postkantoor dat vermeld staat op de aangetekende zendingen. Na 15 dagen wordt uw bewaarde post én uw nieuwe post direct teruggestuurd naar de afzender.

Als u in een appartementsgebouw woont met minimum 4 postbussen, dan kan uw postbode volgende onregelmatigheden vaststellen:

 • Moeilijke toegang tot de postbus
 • Probleem met de nummering
 • Opening te klein
 • Opening te hoog of te laag.
 • Bus niet groot genoeg om een zending van C4-formaat en 24 mm dik te ontvangen.

In deze gevallen riskeert u dat uw postbezorging zal worden opgeschort als u niet de nodige aanpassingen uitvoert.

Wat gebeurt er verder?

U ontvangt heel snel een bericht met de mededeling dat er een onregelmatigheid is vastgesteld en waarin u wordt gevraagd om het probleem op te lossen binnen een termijn van 3 maanden (vanaf de ontvangst van het bericht).

Als u huurder bent, moet u de eigenaar op de hoogte brengen van de vastgestelde onregelmatigheden. Bevindt de brievenbus zich bovendien in de gemeenschappelijke ruimte van het appartementsgebouw, dan moet u ook uw syndicus of de associatie van mede-eigenaars verwittigen.

Als wij na 3 maanden vaststellen dat u jammer genoeg uw brievenbus nog niet conform hebt gemaakt, ontvangt u een schriftelijke aanmaning. U krijgt dan opnieuw een periode van 3 maanden (vanaf de ontvangst van de aanmaning) om de nodige aanpassingen te doen. Gebeuren deze aanpassingen niet binnen de afgesproken termijn, dan ontvangt u een aangetekende brief met de mededeling dat uw postbezorging zal worden opgeschort..

Tijdens een opschortingsperiode wordt uw post 15 dagen bewaard op het postkantoor dat vermeld staat op de aangetekende zendingen. Na 15 dagen wordt uw bewaarde pos.

U hebt dus in totaal 6 MAANDEN om uw brievenbus aan te passen en conform te maken aan het MB van 20 april 2007.

Op bovenstaande voorschriften zijn een aantal uitzonderingen van toepassing:

Grens van de openbare weg

De postbus hoeft in volgende gevallen niet aan de rand van de openbare weg te staan uitsluitend in de volgende gevallen:

 • Postbus voor personen met een handicap (visuele beperking of beperkte mobiliteit).
 • Appartementen met een batterij van minstens 4 brievenbussen
  • Voor een gebouw met minstens 4 brievenbussen mogen deze ofwel aan de voordeur ofwel op de benedenverdieping op een vlot toegankelijke en goed verlichte plaats worden aangebracht.

In alle andere gevallen (ook voor gebouwen bewoond voor 31/12/2007), is geen afwijking mogelijk en zal de postbezorging worden opgeschort als de bus niet wordt aangepast en correct wordt geplaatst.

Opening van de bus

Voor huizen bewoond voor 31/12/2007, is wordt een opening van 22 cm (in plaats van 23) toegestaan. De voorwaarde dat deze brievenbussen moeten groot genoeg zijn om een enveloppe van C4-formaat met een dikte van 24 mm zonder beschadigen te ontvangen, is op deze woningen niet van toepassing.

Hoogte van de opening van de brievenbus

In de volgende gevallen mag de opening van de brievenbus zich bevinden op min. 40 cm en max. 180 cm van de grond, en moet de brievenbus niet noodzakelijk zonder beschadiging een enveloppe kunnen ontvangen van het formaat C4, dikte 24 mm (opgelet: de opening moet wel 23 cm x 3 cm zijn of 22 cm als het gebouw in gebruik genomen is voor 31/12/2007):

 • een batterij van minstens vier postbussen binnen of buiten een appartementsgebouw;
 • brievenbussen voor personen met een handicap;
 • de opening van een postbus in de gevel van een geklasseerd gebouw;
 • de opening van een postbus op de gevel van een bestaand gebouw, dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd;
 • een opening van een postbus in de deur van een bestaand gebouw dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd.

Nummering

Hoogte en opening van de postbus