Mijn brievenbus

mijn brievenbus

mijn brievenbus

U wilt uw post goed ontvangen? Dat begint met een goede brievenbus

U ontvangt uw post graag op tijd? En in perfecte staat? Dat is ook de wens en het dagelijkse streven van het hele team van bpost. De belangrijkste activiteit van bpost is natuurlijk u een optimale uitreiking van uw post te garanderen, elke dag opnieuw.

En u kan ons daar bij helpen!

  De 6 richtlijnen voor een goede ontvangst van uw post en uw pakjes

  adressering

  • Plaats uw brievenbus aan de grens van de openbare weg*..
  • Bij gebouwen met minstens 4 brievenbussen (waar busnummer officieel door de gemeente is toegekend) mogen de brievenbussen ofwel aan de voordeur ofwel op de benedenverdieping op een vlot toegankelijke en goed verlichte plaats worden aangebracht.

  De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn..

   

  • Uw bus moet minstens een opening van 23 cm breed en 3 cm hoog hebben.
  • Uw bus moet voldoende groot zijn zodat u ook grote ongevouwen zendingen C4-formaat ( 229 mm x 324 mm) kan ontvangen.
  mail-box

   

   

  De opening van uw postbus bevindt zich het best op een hoogte van 70 tot 170 cm.

   

  Uw huisnummer moet zichtbaar en leesbaar zijn vanop de plaats waar uw brievenbus zich bevindt. Als het nummer van daaruit niet zichtbaar is, moet het huisnummer ook worden aangebracht op uw brievenbus.

  • Indien een huisnummer meerdere busnummers omvat, moet elk busnummer duidelijk zichtbaar en leesbaar worden vermeld op de overeenkomstige brievenbus. Het busnummer is het nummer dat is toegekend door uw gemeente. De nummering van de bussen moet een logische volgorde hebben.
  • Het busnummer maakt deel uit van het wettelijke adres, zoals een straatnaam of een huisnummer. Enkel uw gemeente heeft de bevoegdheid om een adres toe te kennen. Kent u het busnummer niet dat door uw gemeente is toegekend, of heeft uw gemeente u nog geen busnummer toegekend? Neem dan contact op met uw gemeente.
  • Niet verplicht, maar zeker aan te raden: zet op uw brievenbus de namen van alle bewoners.
  • Beschikt u naast uw brievenbus ook over een aparte bus voor pakjes? Zorg dan dat uw pakjesbus ook aan de richtlijnen voldoet voor plaatsing en huisnummer.
   

  *Uitzonderingen

  Op bovenstaande voorschriften zijn een aantal uitzonderingen van toepassing:

  De postbus hoeft in de volgende gevallen niet aan de rand van de openbare weg te staan :

  • Postbus voor personen met een handicap (visuele beperking of beperkte mobiliteit).
  • Appartementen met een batterij van minstens 4 brievenbussen
   • Voor een gebouw met minstens 4 brievenbussen mogen deze ofwel aan de voordeur ofwel op de benedenverdieping op een vlot toegankelijke en goed verlichte plaats worden aangebracht.

   

   

  Voor huizen bewoond voor 31/12/2007, wordt een opening van 22 cm (in plaats van 23) toegestaan. De voorwaarde dat deze brievenbussen groot genoeg moeten zijn om een enveloppe van C4-formaat met een dikte van 24 mm zonder beschadiging te ontvangen, is op deze woningen niet van toepassing.

   

  In de volgende gevallen mag de opening van de brievenbus zich bevinden op min. 40 cm en max. 180 cm van de grond, en moet de brievenbus niet noodzakelijk zonder beschadiging een enveloppe kunnen ontvangen van het formaat C4, dikte 24 mm (opgelet: de opening moet wel 23 cm x 3 cm zijn of 22 cm als het gebouw in gebruik genomen is voor 31/12/2007):

  • een batterij brievenbussen met een huisnummer voorzien van minimaal vier bussen , binnen of buiten een gebouw of gedeelte van een gebouw;
  • brievenbussen voor personen met een handicap;
  • de opening van een postbus in de gevel van een geklasseerd gebouw;
  • de opening van een postbus op de gevel van een bestaand gebouw, dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd;
  • een opening van een postbus in de deur van een bestaand gebouw dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd.

  U vindt al deze wettelijke regels en uitzonderingen ook in het ministerieel besluit van 20 april 2007 (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2007)

   

  Hoe niet-conforme brievenbussen regulariseren?

  1. Postbezorging blijft tijdelijk mogelijk totdat het probleem met uw brievenbus is opgelost.

  Bij volgende situaties:

  • Uw brievenbus is niet toegankelijk of de toegang is moeilijk en/of kan tot een gevaarlijke situatie leiden.
  • Er bevindt zich geen brievenbus op uw adres, wat de uitreiking ernstig bemoeilijkt.
  • Uw brievenbus bevindt zich niet aan de rand van de openbare weg.
  • Uw huisnummer is niet zichtbaar vanop de plaats waar uw brievenbus zich bevindt en op of nabij uw brievenbus is het huisnummer niet of niet leesbaar aangebracht.
  • Op uw brievenbus is het busnummer niet aangebracht.
  • De opening, de hoogte of de grootte van uw brievenbus is niet conform de bestaande reglementering en dat bemoeilijkt de correcte uitreiking van uw zendingen.
  • De plaatsing van uw brievenbus stemt niet overeen met uw adres.
  regularisation boites aux lettres

  Zodra bpost vaststelt dat de situatie van uw brievenbus de kwaliteit van de bezorging van uw post en uw pakjes in gevaar brengt, zal u worden uitgenodigd om deze situatie recht te zetten.

  U ontvangt een brief met de anomalieën die moeten worden verholpen, met een uitnodiging om deze problemen op te lossen. De maximale termijn hiervoor is 45 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving. Als de situatie na deze periode nog steeds niet is verholpen, wordt de uitreiking van uw post en uw pakjes opgeschort en worden ze onmiddellijk teruggestuurd naar de afzender.

  distribution impossible
  2. Postbezorging is totaal onmogelijk

  Bij volgende situaties:

  • Er doet zich een onveilige situatie voor, waardoor uitreiking onmogelijk is.
  • Er bevindt zich geen brievenbus op uw adres en de postbezorging is onmogelijk.
  • Uw huisnummer is niet zichtbaar vanop de plaats waar uw brievenbus zich bevindt en op of nabij uw brievenbus is het huisnummer niet of niet leesbaar aangebracht.
  • Op uw brievenbus is het busnummer niet aangebracht.
  • De brievenbus is zo vol dat er geen zendingen meer kunnen uitgereikt worden.
  • De opening, de hoogte of de grootte van uw brievenbus is niet conform de bestaande reglementering en dat bemoeilijkt de correcte uitreiking van uw zendingen.

  Van zodra bpost opmerkt dat de postdistributie onmogelijk is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt u uitgenodigd om deze situatie met spoed recht te zetten. De maximale termijn hiervoor is 15 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van deze kennisgeving. Tijdens deze periode van 15 dagen houdt bpost uw briefwisseling en pakjes tot uw beschikking in het bpost-kantoor in uw gemeente. Als de situatie na deze periode niet is verholpen, is het uiteraard nog steeds onmogelijk om post op uw adres te bezorgen. Dan wordt uw post automatisch teruggestuurd naar de afzender.

  Wat als ik als huurder een verzoek ontvang om mijn brievenbus conform te maken?
  Stel in dat geval uw verhuurder op de hoogte. Bevindt de brievenbus zich in een gemeenschappelijk deel van het gebouw, verwittig dan ook uw syndicus of de vereniging van mede-eigenaren.

   
  3. Hoe bpost informeren over de regularisatie van uw brievenbus en de opschorting van de uitreiking van uw zendingen vermijden?

   

  De communicatie die u ontvangt van bpost, bevat alle nuttige gegevens van uw contactpersoon die verantwoordelijk is voor de opvolging van deze aanpassing (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

  U kan ook steeds onze klantendienst bellen voor alle informatie over brievenbussen en regularisatieprocedures via 022 012345.

   
  informer bpost
  mailbox-pro

  Voor de professionals : vastgoedontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundigen, bouwheren...

  bpost heeft voor u de brievenbusgids samengesteld. Volg deze gids vanaf de ontwikkelingsfase van uw vastgoedproject en vooral bij de voorbereiding op de inplanting van de brievenbussen: het is de garantie om vanaf het begin goed geïdentificeerde brievenbussen  te voorzien, met de juiste afmetingen en op de correcte locatie.