Postliggend | Post verzenden naar iemand zonder adres

Postliggend

Postliggend

Post verzenden naar iemand zonder woon- of verblijfplaats

  • Discreet
  • Voor slechts 2 priorzegels extra
  • Blijft een maand beschikbaar voor de geadresseerde
  • Ook voor aangetekende zendingen en gerechtsbrieven

Hoe werkt het?

1.
Ga naar een Postkantoor

Vraag een medewerker om je post als Postliggend te verzenden naar het gewenste Postkantoor. Betaal de frankeerkosten en de extra bijdrage van 2 priorzegels zelf of kies ervoor de bestemmeling de extra bijdrage te laten betalen.

Of

Frankeer aan het gewenste tarief en voeg 2 priorzegels toe of kies ervoor de bestemmeling de extra bijdrage te laten betalen bij het afhalen. Adresseer je zending als Postliggend en geef ze af in een Rode Brievenbus, Postkantoor of (Hyper) MassPost Center.

2.
De bestemmeling kan de zending afhalen

Een standaardzending blijft gedurende een maand beschikbaar in het gewenste Postkantoor van. (Aangetekende zendingen 15 kalenderdagen, gerechtsbrieven 8 kalenderdagen) De bestemmeling kan de zending afhalen met een identiteitsbewijs (en de bijdrage van als je deze niet al hebt betaald).

3.
Bewaartermijn overschreden?

Als de bestemmeling de zending na de bewaartermijn niet heeft afgehaald sturen we deze terug naar de afzender.

Hoeveel kost het?

Het tarief van je zending bestaat uit het frankeertarief van de gewenste bezorgmethode (non-prior, prior of aangetekend) en een extra bijdrage ter waarde van 2 priorzegels. Deze extra bijdrage wordt betaald door de afzender of door de bestemmeling op het moment van de afhaling.

Misschien heb je deze vragen nog

Om Postliggend te verzenden frankeer je aan het tarief van je gewenste bezorgmethode (non-prior, prior of aangetekend). Bijkomend kies je ervoor hieraan zelf 2 priorzegels toe te voegen of deze extra bijdrage te laten betalen door de bestemmeling.

Om een zending Postliggend te verzenden adresseer je op deze manier:

Naam bestemmeling
Postliggend Postkantoor locatie
Postcode gemeente

De bestemmeling krijgt geen bericht wanneer je hem een zending Postliggend verzendt. Je moet de bestemmeling dus zelf op de hoogte brengen.