Dispatch DoMyMove

Wil je je post laten doorsturen of bewaren?

Kies doorsturen

Kies bewaren

Doorsturen

Je post wordt automatisch doorgestuurd van je huidige naar je nieuwe adres. Na de einddatum komt de post weer gewoon toe op je huidige adres.

    post
    keep-bpost

    Bewaren

    Je post wordt tijdens je afwezigheid bewaard in het postkantoor. Als je terug bent krijg je de bewaarde post in 1 keer netjes bezorgd.