Onze experten bieden ondersteuning en advies bij wijze van voorbereiding en evaluatie van uw campagnes, media expertise en inspiratie over In-Home Advertising.

Contacteer onze Media Experts
stephen-phillips-hostreviews-co-uk-F8QgtxUc6-E-unsplash
3 augustus 2020 - 4 Minuten leestijd

Duurzaamheid of ‘sustainability’ is tegenwoordig een veelbesproken thema. En terecht. Maar hoe past In-Home Advertising in het plaatje? Is een direct mail sturen sowieso slechter voor het klimaat dan een e-mail? Niet per se! En we vertellen u graag waarom.

De cyclus van een Direct Mail is alom bekend. Het begint met een communicatie-idee, dat wordt gedrukt, wordt gedropt bij de post die het vervolgens tot bij de mensen thuis brengt. Is dat eigenlijk nog wel van deze tijd? De tijd waarin u een e-mail op 1,2,3 tot in de mailbox van de ontvanger krijgt? Maar weet u eigenlijk wel wat er nodig is om een e-mail te verzenden?

Om die vraag te beantwoorden is het belangrijk de Direct Mail en de E-mail niet 1 op 1 te bekijken maar in een bredere context. Die nemen we graag samen met u onder de loep.

Zijn e-mails echt zo groen?

Dat een e-mail versturen energie kost weten we allemaal. Het toestel van waarop de e-mail verstuurd wordt, heeft meestal een batterij of is aangesloten op het elektriciteitsnet. Maar het gaat verder dan dat. GSM-masten, modems en servers moeten quasi continu werken. Ze verbruiken niet alleen veel elektriciteit, maar bevatten ook grondstoffen die niet altijd even duurzaam zijn.

Digitale toestellen bestaan naast plastic en glas ook uit kobalt, koper, aluminium, palladium, zilver en goud. De mijnen waar die grondstoffen ontgonnen worden zijn ietwat controversieel. Bovendien is de recyclage van zulke toestellen nog niet op punt. Oude elektronica komt meestal duizenden kilometers verder terecht. En het feit is dat elektronische toestellen snel verouderen en dus zorgen voor een enorme afvalberg.

Hoe zit het met Direct Mails?

De eerste vraag is logisch: wat met het papier en de bomen waar ze van gemaakt worden?

Ten eerste wordt het gros van het papier in Europa gerecycleerd of komt het van verantwoorde beheerde bossen. Het EU Ecolabel of de FSC- of PEFC-certificaten wijzen u in de juiste richting. Ten tweede wordt voor de productie van papier vooral resten zoals zaagsel van andere houtproducten (meubels, …)  gebruikt. Daar komt nog eens uitdunningshout of hout van snelgroeiende bomen bij.

Wat het drukwerk zelf betreft, werken de meeste drukkerijen vandaag al met energiezuinige persen, biologische inkten en zuinige inktsystemen.

Het sorteren en rondbrengen van Direct Mails is het volgende op het lijstje. En ook daar worden er inspanningen geleverd, onder andere door bpost. Zo compenseert bpost sinds dit jaar de CO2-uitstoot gelinkt aan de distributie van Direct Mail campagnes. Daarvoor werken we samen met onze partner CO2 logic. Voor elk verzonden Direct Mail item financieren we een klimaatproject dat de wereldwijde uitstoot van CO2 vermindert. In 2020 gaat het om een drinkwaterproject in Rwanda.

De postsector neemt het voortouw

In 2008 ging de International Post Corporation en 19 van zijn leden wereldwijd – waaronder bpost- resoluut voor een ‘Environmental measurement and monitoring system’. Het doel? De bijdrage van de postsector aan de opwarming van de aarde beperken. Hoe? Door een gemeenschappelijke aanpak om de uitstoot van c02 te verminderen en er bewuster mee om te gaan.

Niet of-of maar en-en

Zoals we al eerder zeiden is de context van direct mail en e-mail belangrijk in het bepalen van de duurzaamheidsfactor. En dat gaat verder dan de productie. Ook het gebruik van de 2 media bepalen of ze al dan niet duurzaam zijn.

Zo heeft een direct mail over het algemeen meer impact dan een e-mail. Er worden er ook veel Spam-mails verstuurd, terwijl een Direct Mail meestal goed getarget wordt. Hoe dan ook is goed nadenken over de media en het effect dat u wil bereiken altijd aan te raden. Waarom niet eerst een mailtje sturen en daarna een postkaart als follow-up?