Webservice Address

Een geautomatiseerde correcte adressering via de Webservice Adresvalidatie van bpost

Maak het u makkelijk en integreer de Webservice Adresvalidatie in uw IT systemen

De Webservice Adresvalidatie maakt de gesynchroniseerde uitwisseling van gegevens mogelijk tussen uw IT-systeem en dat van bpost, zonder menselijke tussenkomst.

De Webservice biedt volgende diensten:

Uw IT-systeem stuurt de elementen van het adres naar de server van bpost. Die stuurt het volledige adres in de juiste volgorde terug naar uw systeem.

De server van bpost geeft voor elk adres aan of het herkend werd of niet. Als er fouten instaan wordt een verbeterde versie van het adres gesuggereerd indien dit voorhanden is.