MaxiResponse

 • Een zo hoog mogelijk antwoordpercentage voor uw commerciële campagnes of tevredenheidsenquêtes;
 • De getrouwheid van uw leden, aangeslotenen of partners met wie u regelmatig post uitwisselt verhogen door hen geen frankeerkosten te doen betalen.

MaxiResponse

Er zijn veranderingen voor Maxiresponse!

Vanaf 1 oktober 2020: nieuwe tarieven en operationeel proces

 • U ontvangt dagelijks uw MaxiResponse zendingen in D+1 (prior) samen met uw gewone zendingen. De MaxiResponse zendingen worden dus niet langer apart uitgereikt en voorgesorteerd per DA code
 • De papieren borderels worden afgeschaft. Indien u zich hebt ingeschreven dan ontvangt u een borderel per e-mail. Indien u zich nog niet hebt ingeschreven en u wenst uw borderels toch per e-mail te ontvangen dan kan u dit eenvoudig aanvragen op contract@bpost.be met vermelding van uw klantnummer of DA codes.
 • Belangrijk om te weten: het aantal dat vermeld wordt op de borderel kan afwijken van het werkelijke aantal dat u die dag ontvangt. Door de operationele verwerking loopt de telling van het aantal zendingen niet volledig synchroon met de uitgereikte zendingen.

Deze operationele veranderingen gaan gepaard met nieuwe en vereenvoudigde tarieven:

 • Nieuw tarief voor ECO zendingen: 1,10 euro
 • Nieuw tarief voor FLEX zendingen: 2,20 euro
 • Voortaan geldt voor FLEX zendingen een beperking tot 350 gram.
 • U ontvangt een progressieve korting in functie het aantal zendingen die kan oplopen tot 15%

Ter herinnering: op alle MaxiResponse zendingen moet een barcode en een volledig adres staan.

Nog vragen? Raadpleeg onze FAQ

Met de oplossing MaxiResponse kunnen uw contacten ((potentiële) klanten, leden, aangeslotenen of partners) u documenten terugsturen zonder kosten voor hun:

 • Commerciële documenten: bon voor een catalogus of een product, bestelbon, antwoord op een tevredenheidsenquête, formulier voor een adresbevestiging enz.
 • Administratieve documenten: attesten, certificaten, contracten, interne post enz.

U betaalt enkel de frankering van de zendingen die u ontvangt.

U voegt de MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen bij uw mailing of u stelt ze ter beschikking van uw contacten in uw verkooppunten of agentschappen:

 • Uw respondent stopt de kaart - eventueel met aantekeningen erop - of de omslag die vooraf werd gevuld met de documenten die voor u zijn bestemd, in een rode brievenbus, een bpost postpunt of een postkantoor in België zonder frankering;
 • De MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen worden binnen de twee dagen nadat uw respondent ze heeft afgegeven dagelijks op uw adres geleverd met de gewone post. De geleverde zendingen worden u maandelijks gefactureerd. Voorbeeld van een Maxiresponse-zending.

Aanbod

U kiest de oplossing die u het best past:

U drukt uw antwoordkaarten of -omslagen vooraf volgens een aantal basisregelsFrankeermerk “Onnodig te frankeren”, streepjescode & DA-code (Digital Address) voorgedruktDe frankeerkosten liggen vast

U hebt meer vrijheid in de keuze van het formaat van uw antwoordkaarten of -omslagen en/of u laat uw contacten zelf de omslag kiezen en deelt hen enkel de adresseringsregels mee die ze moeten naleven opdat u de omslag ontvangtDe frankeerkosten hangen af van het gewicht van de zending die u wordt teruggestuurd


MaxiResponse is een oplossing die enkel beschikbaar is op het Belgische grondgebied

 • Uw respondenten moeten de antwoordkaarten en -omslagen posten in een rode brievenbus, een bpost postpunt of een postkantoor in België en ze worden u geleverd op een leveringsadres in België.
 • Om meer te weten over de internationale oplossingen, klik hier.

Tarief van MaxiResponse

Klik hier en bereken het tarief van MaxiResponse

Bestellen

U vraagt een MaxiResponse contract aan of u maakt een nieuwe campagne aan binnen een bestaand contract.

Via de onlinetool MaxiResponse;

 • U legt uw btw-nummer of ondernemingsnummer, uw bpost-klantennummer (PRS-nummer) en die naam die u aan uw actie wil geven (campagnenaam) klaar;
 • Binnen de 2 tot 4 werkdagen ontvangt u uw contract, een DA-code (Digital Address) die uw leveringsadres aanduidt en, de op uw antwoordkaarten of -omslagen te drukken streepjescode;
 • U kan meerdere contracten aanmaken (bv.: een contract ECO en een contract FLEX) en/of meerdere campagnes aanmaken (DA-codes) binnen eenzelfde contract;
 • Een contract aanmaken kost niets.

Via uw contactpersoon bij bpost (Account Manager);
Via het Service Centre.

U kan eenzelfde DA-code gebruiken voor in de tijd gespreide campagnes. Uw DA-code(s) blijft/blijven actief zolang u maar wenst.

Om een campagne of een bestaand contract te wijzigen neemt u contact op met het Service.Centre@bpost.be.

U maakt uw MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen aan en drukt ze af.

MaxiResponse ECO :

 • Online via de tool MaxiResponse;
 • Zodra u ze hebt aangemaakt valideert het systeem ze automatisch.

MaxiResponse ECO ou FLEX :

 • Met grafische software die u zelf kiest of via uw communicatiebureau volgens de richtlijnen op de technische fiche;
 • U laat het resultaat van uw MaxiResponse ECO-creatie valideren door een specimen te sturen naar service.centre@bpost.be en u rekent op 2 dagen voor de validering;
 • Uw MaxiResponse FLEX-creatie hoeft u niet te laten valideren.

U drukt uw MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen of u laat ze drukken door uw drukker;

U voegt de MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen bij uw mailing of u stelt ze ter beschikking van uw contacten in uw verkooppunten of agentschappen.

Dagelijks ontvangt u met de gewone post de naar u teruggestuurde MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen.

 • Uw respondent stopt de MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen in een rode brievenbus, een bpost postpunt of een postkantoor in België zonder frankering;
 • De zendingen worden dagelijks met de gewone post op uw adres geleverd, binnen de twee dagen nadat uw respondent ze heeft afgegeven.
 • De zendingen worden gesorteerd per campagne (DA-code) en er wordt een afgifteborderel bijgevoegd (één per campagne) met daarop de DA-code van de campagne en het aantal zendingen;
 • De facturering gebeurt op het einde van de maand aan de hand van de hoeveelheden die op de dagelijkse borderellen worden vermeld.

U betaalt maandelijks de naar u teruggestuurde MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen.

 • U ontvangt maandelijks een factuur met de (aangevulde) gegevens die op de dagelijkse leveringsborderellen worden vermeld. Voor elke campagne staat op de factuur afzonderlijk: de naam van de campagne, de DA-code ervan, het type zendingen (ECO of FLEX), het dagelijks geleverde aantal zendingen voor elke campagne en het tarief;
 • Hebt u een vraag over een factuur? Neem dan contact op met Service.centre@bpost.be.