MaxiResponse

 • Een zo hoog mogelijk antwoordpercentage voor uw commerciële campagnes of tevredenheidsenquêtes;
 • De getrouwheid van uw leden, aangeslotenen of partners met wie u regelmatig post uitwisselt verhogen door hen geen frankeerkosten te doen betalen.

MaxiResponse

Er zijn veranderingen voor Maxiresponse!

Volledig adres op Maxiresponse ECO en FLEX

U dient het volledige bestemmingsadres te vermelden op uw zendingen. Dus ook de straatnaam en het huisnummer.

Barcode op Maxiresponse FLEX

U dient de barcode die gelinkt is aan uw FLEX DA-code op uw zendingen te printen.

Voor nieuwe contracten zal u deze JJBEA barcode automatisch ontvangen met uw contract en DA code. Voor bestaande contracten zullen wij u deze JJBEA code (gelinkt aan uw FLEX DA-code) toe sturen. Met deze JJBEA code kan u zelf de barcode aanmaken via deze link.

Vanaf wanneer kan ik deze nieuwe regels toepassen?

Je kan dit onmiddellijk toepassen: op alle maxiresponse zendingen moet voortaan een barcode en een volledig adres staan.

Met de oplossing MaxiResponse kunnen uw contacten ((potentiële) klanten, leden, aangeslotenen of partners) u documenten terugsturen zonder kosten voor hun:

 • Commerciële documenten: bon voor een catalogus of een product, bestelbon, antwoord op een tevredenheidsenquête, formulier voor een adresbevestiging enz.
 • Administratieve documenten: attesten, certificaten, contracten, interne post enz.

U betaalt enkel de frankering van de zendingen die u ontvangt.

U voegt de MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen bij uw mailing of u stelt ze ter beschikking van uw contacten in uw verkooppunten of agentschappen:

 • Uw respondent stopt de kaart - eventueel met aantekeningen erop - of de omslag die vooraf werd gevuld met de documenten die voor u zijn bestemd, in een rode brievenbus, een bpost postpunt of een postkantoor in België zonder frankering;
 • De MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen worden binnen de twee dagen nadat uw respondent ze heeft afgegeven dagelijks op uw adres geleverd met de gewone post. De geleverde zendingen worden u maandelijks gefactureerd. Voorbeeld van een Maxiresponse-zending.

Aanbod

U kiest de oplossing die u het best past:

U drukt uw antwoordkaarten of -omslagen vooraf volgens een aantal basisregelsFrankeermerk “Onnodig te frankeren”, streepjescode & DA-code (Digital Address) voorgedruktDe frankeerkosten liggen vast

U hebt meer vrijheid in de keuze van het formaat van uw antwoordkaarten of -omslagen en/of u laat uw contacten zelf de omslag kiezen en deelt hen enkel de adresseringsregels mee die ze moeten naleven opdat u de omslag ontvangtDe frankeerkosten hangen af van het gewicht van de zending die u wordt teruggestuurd


MaxiResponse is een oplossing die enkel beschikbaar is op het Belgische grondgebied

 • Uw respondenten moeten de antwoordkaarten en -omslagen posten in een rode brievenbus, een bpost postpunt of een postkantoor in België en ze worden u geleverd op een leveringsadres in België.
 • Om meer te weten over de internationale oplossingen, klik hier.

Tarief van MaxiResponse

Klik hier en bereken het tarief van MaxiResponse

Bestellen

U vraagt een MaxiResponse contract aan of u maakt een nieuwe campagne aan binnen een bestaand contract.

Via de onlinetool MaxiResponse;

 • U legt uw btw-nummer of ondernemingsnummer, uw bpost-klantennummer (PRS-nummer) en die naam die u aan uw actie wil geven (campagnenaam) klaar;
 • Binnen de 2 tot 4 werkdagen ontvangt u uw contract, een DA-code (Digital Address) die uw leveringsadres aanduidt en, de op uw antwoordkaarten of -omslagen te drukken streepjescode;
 • U kan meerdere contracten aanmaken (bv.: een contract ECO en een contract FLEX) en/of meerdere campagnes aanmaken (DA-codes) binnen eenzelfde contract;
 • Een contract aanmaken kost niets.

Via uw contactpersoon bij bpost (Account Manager);
Via het Service Centre.

U kan eenzelfde DA-code gebruiken voor in de tijd gespreide campagnes. Uw DA-code(s) blijft/blijven actief zolang u maar wenst.

Om een campagne of een bestaand contract te wijzigen neemt u contact op met het Service.Centre@bpost.be.

U maakt uw MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen aan en drukt ze af.

MaxiResponse ECO :

 • Online via de tool MaxiResponse;
 • Zodra u ze hebt aangemaakt valideert het systeem ze automatisch.

MaxiResponse ECO ou FLEX :

 • Met grafische software die u zelf kiest of via uw communicatiebureau volgens de richtlijnen op de technische fiche;
 • U laat het resultaat van uw MaxiResponse ECO-creatie valideren door een specimen te sturen naar service.centre@bpost.be en u rekent op 2 dagen voor de validering;
 • Uw MaxiResponse FLEX-creatie hoeft u niet te laten valideren.

U drukt uw MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen of u laat ze drukken door uw drukker;

U voegt de MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen bij uw mailing of u stelt ze ter beschikking van uw contacten in uw verkooppunten of agentschappen.

Dagelijks ontvangt u met de gewone post de naar u teruggestuurde MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen.

 • Uw respondent stopt de MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen in een rode brievenbus, een bpost postpunt of een postkantoor in België zonder frankering;
 • De zendingen worden dagelijks met de gewone post op uw adres geleverd, binnen de twee dagen nadat uw respondent ze heeft afgegeven.
 • De zendingen worden gesorteerd per campagne (DA-code) en er wordt een afgifteborderel bijgevoegd (één per campagne) met daarop de DA-code van de campagne en het aantal zendingen;
 • De facturering gebeurt op het einde van de maand aan de hand van de hoeveelheden die op de dagelijkse borderellen worden vermeld.

U betaalt maandelijks de naar u teruggestuurde MaxiResponse antwoordkaarten of -omslagen.

 • U ontvangt maandelijks een factuur met de (aangevulde) gegevens die op de dagelijkse leveringsborderellen worden vermeld. Voor elke campagne staat op de factuur afzonderlijk: de naam van de campagne, de DA-code ervan, het type zendingen (ECO of FLEX), het dagelijks geleverde aantal zendingen voor elke campagne en het tarief;
 • Hebt u een vraag over een factuur? Neem dan contact op met Service.centre@bpost.be.