Onze experten bieden ondersteuning en advies bij wijze van voorbereiding en evaluatie van uw campagnes, media expertise en inspiratie over In-Home Advertising.

Contacteer onze Media Experts
Sustainability voor en na corona
13 oktober 2021 - 7 Minuten leestijd
Roaring of boring

 

 

Wim Vermeulen (Bubka) en Nathalie Erdmanis (AG Insurance) over hoe merken
vandaag toonaangevend kunnen omgaan met duurzaamheid.

Wim Vermeulen (Bubka) et Nathalie Erdmanis

Wie betrokken is bij duurzaamheidsprojecten in bedrijven twijfelt niet. Sustainability is roaring vandaag.
En allerminst boring. Duurzaamheid vraagt én krijgt echte actie! De tijd van greenwashing ligt achter ons.
Duurzaamheid is doorgedrongen tot bij de CEO.

 

We treffen Wim Vermeulenin zijn voorbereiding van de internationale duurzaamheidsconferentie G-STIC in oktober en januari ‘21 tijdens de wereldtentoonstelling in Dubai. ‘Onze documentaire The Decade Of Action zal er vertoond worden’, zegt de communicatiespecialist en director of strategy and sustainability bij Bubka. ‘Dit is belangrijk, omdat deze documentaire toont hoe urgent het duurzaamheidsprobleem is en waarom veel meer bedrijven moeten meehelpen om het op te lossen. ‘Minder dan 1% van de Europese bedrijven hebben een CO2-reductieplan in lijn met de doelstellingen van het Parijs-akkoord’, zegt Vermeulen. Willen we de doelstelling van maximaal 1,5°C opwarming in 2100 halen, dan moet minstens 65% van de Europese bedrijven hun emissiereducties afstemmen op de ambities van Parijs.’ In de documentaire van Wim Vermeulen, Bart Lombaerts, Mathias Brouns, Kristof Lasure en Karen Opdecam schrijven bekende captains of industry en wetenschappers een brief aan hun ongeboren achterkleinkinderen. De inzet van Vermeulen om de documentaire te draaien en te vertonen, toont waar hij zelf voor bedrijven de focus legt: bij duurzaamheid.

Duurzaamheid nodig om te groeien

Duurzaamheid is geëvolueerd van ‘geen kwaad doen’, over ‘goed doen’ naar risicomanagement. ‘Vroeger kostte duurzaamheid geld en winst’, vergelijkt Vermeulen. ‘De huidige visie vandaag zegt dat je duurzaamheid nodig hebt om te blijven groeien en ook in de toekomst winst te maken. In veel sectoren stel je vast dat het marktaandeel van de duurzame producten nog beperkt is. Terzelfdertijd zie je wel dat de groei net in dat segment te vinden is, en niet meer bij de niet-duurzame producten.’ Duurzaamheid is de volgende groeimotor. Want zowel de Europese doelstellingen en wetgeving zullen forse inspanningen vragen.

Een tweede aspect is risicobeheersing. Als we er niet in slagen om onze CO2-uitstoot te halveren in 2030, bestaat de kans dat we een runaway climate krijgen. En dat is een bedreiging voor de supply chain van veel bedrijven. We hebben gemerkt met de pandemie en recent met de blokkade van het Suezkanaal, hoe gevoelig de aanvoerlijnen zijn.

Corona legt nog een tweede pijnpunt bloot, volgens Vermeulen. We hebben nog tot 2030 om de klimaatcrisis onder controle te krijgen. Dat kan alleen maar als er internationaal zeer nauw wordt samengewerkt. En niet alleen tussen landen, maar ook tussen landen en bedrijven en bedrijven onderling. Als we kijken hoe die samenwerking vandaag loopt, is er nog ruimte voor verbetering.

Consumenten geloven bedrijven niet

‘Uit onderzoek van de Universiteit Gent en Bubka blijkt dat slechts 7 procent van de Belgen gelooft wat bedrijven over duurzaamheid zeggen. 93 procent van de Belgen gelooft hen niet, weet Vermeulen. Dat wil niet zeggen dat geen enkel bedrijf geloofwaardig is. Bedrijven zoals Triodos en Patagonia hebben geloofwaardigheid zat. Duurzaam zaken doen zit dan ook in hun DNA. Het probleem stelt zich bij bedrijven in transitie. Die moeten consumenten overtuigen dat ze het menen en dat is niet altijd eenvoudig.

Een Europese studie geeft deze kritische consumenten gelijk. Want uit recent onderzoek van de Europese commissie blijkt 50 procent van de duurzame claims van bedrijven vals of misleidend te zijn. Dat helpt natuurlijk niemand vooruit. Communiceren over duurzaamheid in business as usual-modus werkt dus niet. Het is belangrijk dat we begrijpen hoe het dan wél moet. Consumenten delen bedrijven namelijk in twee groepen in: zij die het probleem veroorzaken en zij die het oplossen. Je mag dan nog zo je best doen, als niemand je gelooft dan blijf je deel uitmaken van de probleembedrijven.

Communiceer meer

De zucht naar minder hoef je niet te zoeken in het communiceren, volgens de communicatiespecialist. ‘74 procent van de Belgen zegt occasioneel iets voor het klimaat te doen. Wat houdt hen tegen om meer te doen? Er is de kostprijs. Maar ook het aarzelen van bedrijven en de beleidsmakers om er volop voor te gaan. Vermeulen gelooft dat deze groep een meer actieve levensstijl zal kiezen wanneer bedrijven meer en transparant communiceren over de inspanningen die ze al ondernemen.

 

Jacques Séguéla

Een opmerkelijk boek over duurzaamheid en welke acties we nu moeten nemen? Dat is Ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo elles me croient publicitaire! van het Franse reclame-icoon Jacques Séguéla. Zijn populairwetenschappelijk werk is een baken van optimisme in een wereld die twijfelt aan haar toekomst! Daarvoor trekt Séguéla alle registers open. Hij voert nauwkeurig becijferde argumenten aan over wat ons te doen staat om de ultieme apocalyps te voorkomen. En dat in alle domeinen: energie, water, natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit, klimaatverandering, gezondheid en demografie. Een van zijn voorstellen? Iets minder snel vliegen en varen. Hierdoor zou het verbruik en de vervuiling van onze vliegtuigen en schepen fors verminderen. Séguéla richt zich tot iedereen, jong en minder jong. Hij geeft hoop op een veelbelovende toekomst door alle oplossingen aan te reiken die er nu al zijn of die we in de nabije toekomst mogen verwachten. Een laagdrempelig boek, boordevol goede ideeën. Bekijk wat Jacques Séguéla zelf vertelt over zijn boek op UBAbelgium.be

 

Binnenkort iedereen duurzaam

Een paar jaar geleden hadden we ineens het gevoel dat iedereen wel eens online kocht. Net zo verwacht Vermeulen ook een omslagpunt rond duurzaamheid tussen vandaag en 2030. ‘Op een gegeven moment zullen we allemaal duurzaam kopen. Niet alles, maar wel veel. Wanneer het omslagpunt valt, verschilt van sector tot sector. Hoe grilliger het klimaat zich gedraagt en hoe meer bedrijven vertellen wat ze doen, hoe sneller we het omslagpunt gaan bereiken. Bedrijven die dan nog aan de zijlijn staan, zullen deel uitmaken van het probleem en het ook voelen in hun portemonnee’.

 

Durabilité-3-pistes pour de vrais progrès

 

DUURZAAMHEID IS NIET ZOMAAR
EEN MARKETINGTHEMA BIJ AG

 

‘Doen!’, raadt Wim aan. ‘Positief de hand aan de ploeg slaan.’ En dat is precies wat verzekeraar AG al jaren in praktijk omzet. ‘Duurzaamheid is bij ons geen marketingthema’, duidt Nathalie Erdmanis, director of strategic marketing and branding bij AG. ‘Het is een basispijler van onze bedrijfsstrategie.’

Nathalie Erdmanis

 

Geen marketing, wel strategie

Deze insteek vertaalt zich in daden. AG is niet enkel de oudste verzekeringsmaatschappij van België. ‘We zijn sinds 2019 ook de eerste volledig klimaatneutrale’, zegt Erdmanis. ‘Daarenboven zijn we de grootste aanbieder van verzekerings fondsen met een duurzaamheidslabel en zijn we de enige met een duurzaam TAK-21 spaaraanbod. Voordat we een investering doen, onderzoeken
we de impact van het project op het milieu, de maatschappij en het beleid.’

Hoe duurzaamheid zo verankerd is geworden binnen AG? ‘Solidariteit is de essentie van verzekeren’, antwoordt Erdmanis. ‘Dit impliceert een intrinsieke notie van duurzaamheid op lange termijn. Als gevolg daarvan zijn het merendeel van onze producten en diensten uitgedacht met een langetermijnperspectief, inclusief onze investeringen waarmee we klanten garanderen dat we onze verplichtingen nakomen.

Openhartig en authentiek

Erdmanis is na haar acht weken cursus aan de Cambridge Institute for Sustainability Leadership er nog meer van overtuigd dat bedrijven openhartig en authentiek moeten zijn. ‘Bedrijven moeten op alle niveaus handelen, op transversale wijze. Duurzaamheid gaat ons allemaal aan.’ ‘Duurzaamheid is roaring, zeker. Zolang je authentiek en transparant blijft, krijg je erkenning en legitimiteit, wat weer vertrouwen oplevert van klanten, medewerkers, partners en de maatschappij. Duurzaamheid is bij AG zo verankerd in onze dagelijkse praktijk dat we bijna zouden vergeten hoe belangrijk het is om erover te communiceren. Dit interview onderstreept nogmaals het belang van communicatie om het onderwerp intern én extern top of mind te houden. Hoe wij vooruitgang boeken, kan anderen inspireren.’

 

Ontdek hier enkele voorbeelden

Download de nieuwe Sparkle