Onze experten bieden ondersteuning en advies bij wijze van voorbereiding en evaluatie van uw campagnes, media expertise en inspiratie over In-Home Advertising.

Contacteer onze Media Experts
shutterstock_1059882755
24 september 2020 - 7 Minuten leestijd

De belangrijkste cijfers van de “Paper Reach Survey”, de nieuwe referentiemeting van In-Home Advertising, bevestigen de mediawaarde ervan.

We brengen allemaal een groot deel van onze tijd door op de sociale media, op het werk of in onze vrije tijd.  Als marketingspecialist kunt u intuïtief veronderstellen dat uw reclameboodschappen ook daar een belangrijke rol moeten spelen. U heeft geen ongelijk, maar vergeet toch de voorkeuren van de consumenten niet. Uit de eerste cijfers van de Paper Reach Survey blijkt eens te meer de kracht van de brievenbus. Deze tastbare communicatie, op papier, geeft de Belgische consumenten ademruimte en staat veraf van de koortsachtige gejaagdheid van de digitale wereld. Dankzij dit medium kunnen de consumenten in alle rust, in alle openheid en op een respectvolle manier kennis nemen van uw boodschap. Het is ook uw ideale metgezel om een duurzame relatie met uw klanten op te bouwen.  

 

Een medium dat eruit springt

De Belgen bevestigen dat ze veel belang stellen in de inhoud van hun brievenbus. 80% zegt benieuwd te zijn naar wat erin zit (tot 82% voor de jongere generatie) en 70% beschouwt dat “postmoment” als een fijn moment.  Geen wonder dat dit 87% van de mensen er toe aanzet om hun brievenbus elke dag leeg te maken. En aangezien de Belg niet al te veel - gemiddeld slechts 4 - Direct Mails per week ontvangt, krijgen die ook meer aandacht.  

 

Een hoog contactniveau: 74% wordt gelezen

54% van de Belgen verklaart dat ze Direct Mails altijd lezen en 20% gewoonlijk. Slechts 3% geeft te kennen ze nooit te lezen. Wat hierbij opvalt is dat het leespercentage voor DM even hoog blijft bij jongere mensen (18-34 jaar). Wat e-mail betreft, verklaart slechts 16% dat ze de reclamemails die ze krijgen systematisch lezen. Daar loop je dus meer risico dat je boodschap de consument niet bereikt.  

 

Een medium dat een reactie uitlokt: 66% reageert

Gedurende de laatste 3 maanden, verklaart 38% de website van een merk te hebben bezocht nadat ze een geadresseerde reclamezending hadden ontvangen. 42% verklaart een aankoop te hebben gedaan en 46% een verkooppunt te hebben bezocht.  

 

Een nieuwe meetreferentie

Het project Paper Reach Survey streeft ernaar om de media-impact van In-Home Advertising te meten, met bijzondere aandacht voor Direct Mail of Paper Mail. Een meting die solide is en als nieuwe referentie kan dienen. In die geest heeft bpost een “Expert Task Force” opgericht met daarin leden van de UMA (Bernard Cools – Chief Intelligence Officer bij Space, Remi Boel – Strategic Director bij OMD), van de UBA (Simone Ruseleer – Knowledge Manager, Zaki Lahbib – Media Manager) en van de ACC (Yves Van Landeghem – Strategy Director bij Publicis).   Deze studie, die door Profacts wordt uitgevoerd, bevat 2 luiken. Het eerste luik, waarvan de eerste resultaten hierboven, bestaat uit een momentopname van de gebruiken en houdingen van de Belgen ten opzichte van In-Home Advertising, zowel op het vlak van geadresseerde reclamepost als van huis-aan-huisfolders. De studie werd uitgevoerd bij een staal van 2000 consumenten die representatief zijn voor de Belgische bevolking. Een tweede, dat werd uitgesteld door de coronacrisis, zal op basis van een panel gedurende meerdere weken nagaan wat de specifieke gedragingen zijn ten opzichte van de ontvangen In-Home Advertising campagnes. De eerste resultaten zullen in november 2020 worden gepubliceerd.